Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности обавјештава да је Министарство управе и локалне самоуправе РС објавило Јавни позив за додјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација. Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом o удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у одабраним областима које су наведене у позиву. Конкурс остаје отворен 21 дан од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Министарства. Све додатне информације и пријавни образац заинтересовани могу пронаћи на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе РС: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/Pages/default.aspx#collapsible0