Обавјештавамо све заинтересоване да је отворен нови EU4Agri циклус за пријаве на Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и сертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи. Овај циклус за подношење пријава ће трајати 30 дана, као и сваки наредни до утрошка средстава.

Број циклуса у склопу којих ће потенцијални корисници моћи поднијети пријаву ће овисити о динамици утрошка средстава која су намијењена за овај јавни позив. На располагању је 1 милион КМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 5.000 КМ до 50.000 КМ. Обавезно финансијско учешће подносиоца пријаве износи 30% укупне вриједности прихватљивих трошкова пројекта.

Потенцијални корисници су обавезни поднијети комплетну пријаву у склопу једног циклуса (са свом пратећом документацијом) како би иста била разматрана од стране комисије за оцјену пријава. Пријаве које су отворене у једном циклусу а нису комплетиране, односно поднешене се неће оцјењивати од стране комисије за оцјењивање, нити их подносилац пријаве може надопунити и поднијети у наредном циклусу.

Кроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пословне субјекте у пољопривредно-прехрамбеном сектору да уведу одређене стандарде у своје пословање или изврше сертификацију својих производа, услуга и производних процеса. Циљ овог јавног позива је јачање пољопривредно-прехрамбене индустрије, унапређења квалитета, хигијене, сигурности хране, повећања конкурентности и олакшавања приступа тржиштима.

Ко се може пријавити на овај јавни позив?

На овај јавни позив моћи ће се пријавити микро, мала и средња предузећа, предузетници и задруге које се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану, те удружења која окупљају произвођаче/прерађиваче за њихову групну сертификацију.

Пријаве се могу поднијети од 14. септембра 2022. године, а крајњи рок за пријаву је 14. октобар 2022. године, до 17:00 сати.

Сви заинтересовани могу приступити јавном позиву путем званичне интернет странице пројекта, www.eu4agri.ba/