Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава субјекте регистроване за обављање културно-умјетничке дјелатности, удружења грађана из области културе и удружења националних мањина, те јавне установе са подручја општине Прњавор да је дана 10.04.2018. године Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области културе у 2018. години и то:

–          Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области културног насљеђа и културно-умјетничког аматеризма у 2018. години,

–          Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области музичке и музичко-сценске умјетности у 2018. години,

–          Јавни конкурс за суфинанасирање пројеката из области позоришне продукције и организацију позоришних фестивала у 2018. години,

–           Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2018. години,

–          Јавни конкурс за суфинансирање књижевних манифестација у 2018. години.

Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи на званичној интернет страници Министарства просвјете и културе Републике Српске: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx.