Извод из Плана – измјена 7

Извод из Плана набавки 2022 – измјена 6

Извод из Плана – измјена 4

Извод из Плана набавки 2022-измјена 1

Извод из Плана набавки за 2022

Извод из Плана набавки 2021 – измјена и допуна 7

Извод из Плана набавки 2021 – измјена и допуна 5

Извод из Плана – измјена и допуна 3

Извод из Плана набавки 2021

Извод из привременог Плана 2021

Извод из план набавки за 2020 – измјена и допуна 6

Извод из плана набавки за 2020 годину – измјена и допуна 5

Извод из Плана набавки за 2020. годину – измјена 4

Извод из Плана набавки за 2020 годину -измјена 3

Извод из Плана набавки за 2020. годину – измјена 2

Извод из Плана набавки за 2020. годину – измјена 1

Извод из Плана набавки 2020

Извод из Плана набавки за 2019. годину – измјена и допуна 4

Извод из Плана набавки за 2019. годину – измјена и допуна 3

Извод из плана набавки за 2019. годину – измјена и допуна 2 

Извод из плана набавки за 2019. годину – измјене 1

Извод из плана набавки за 2019. годину 

Извод из Плана набавки за 2018. годину, измјене и допуне 3 

Извод из Плана набавки за 2018. годину, измјене и допуне 2

Извод из плана набавки за 2018. годину – измјене 1

Извод из плана набавки за 2018. годину