Opština Prnjavor obavještava zainteresovanu javnost (izabrane predstavnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike sa područja opštine Prnjavor, privredna društva, javna preduzeća i javne ustanove, te stručnu javnost i medije koji djeluju na području opštine Prnjavor) da aktivno uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o inspekcijama Republike Srpske, koja će se održati 30.10.2019. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Centru za kulturu i obrazovanje Doboj (Kneza Lazara 6). 

Tekst Nacrta zakona o inspekcijama Republike Srpske zainteresovana lica mogu preuzeti preuzeti na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net (akti/javne rasprave), kao i u šalter sali, Opštinske uprave opštine Prnjavor.