Општина Прњавор обавјештава заинтересовану јавност (изабране представнике, носиоце извршних функција и савјетнике са подручја општине Прњавор, привредна друштва, јавна предузећа и јавне установе, те стручну јавност и медије који дјелују на подручју општине Прњавор) да активно узму учешће у јавној расправи о Нацрту закона о инспекцијама Републике Српске, која ће се одржати 30.10.2019. године, са почетком у 11.00 часова, у Центру за културу и образовање Добој (Кнеза Лазара 6). 

Текст Нацрта закона о инспекцијама Републике Српске заинтересована лица могу преузети преузети на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net (акти/јавне расправе), као и у шалтер сали, Општинске управе општине Прњавор.