Одјељење за просторно уређење обавјештава грађане и стручну јавност са подручја општине Прњавор, да ће јавна расправа о нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Урбанистичког плана Прњавор бити одржана дана 8.12.2017. године у 11:00 часова у сали Скупштине општине Прњавор (бијела зграда), улица Карађорђева број 2. Све информације везане за одржавање јавне расправе могу се добити у Одјељењу за просторно уређење.