Општинска управа општине Прњавор обавјештава грађане да кућне бројеве за стамбене јединице могу израдити код предузећа регистрованих за прозводњу уличних табли назива улица и табли кућних бројева. Грађани кућне бројеве могу израдити индивидуално код предузећа регистрованих за обављање ове дјелатности, а на основу рјешења о кућном броју које је издало Одјељење за стамбено – комуналне послове и инвестиције.