Начелник општине Прњавор, Дарко Томаш, данас се у свом кабинету састао са представницима „Електропреноса БиХ“, а у вези изградње трафостанице у пословној зони „Вијака“. Директор „Електропреноса БиХ“, пословне јединице Бања Лука, Александар Шукало, саопштио је да је у досадашњим активностима изабрана локација, да су израђени урбанистичко-технички услови, предат захтјев министарству за издавање локацијских услова, а у току је и рјешавање имовинско-правних односа. Шукало је такође истакао да су средства за пројекат обезбијеђена, а да је почетак изградње планиран у току текуће године. Након постављања нове трафостанице, пословна зона „Вијака“ ће имати довољан извор електричне енергије, иако тренутно постоје капацитети који могу снабавдјевати до сада изграђен дио. Начелник Томаш  је изразио спремност општине да помогне по свим питањима из своје надлежности, како би пројекат био што прије рализован.