slika 1Обилазак дворишта пријављених у акцији „Избор најуређенијег дворишта“, Комисија за избор најуређенијег дворишта започела је у улици Раде Врањешевић на броју 1. На овој адреси налазе се два дворишта, пријављена у категорији – двориште школских објеката, и то двориште ЈУ Гимназија Прњавор и ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор. Комисија је обишла и четири дворишта у категорији – двориште породичних стамбених објеката, и то двориште Спасојевић Мирјане у улици Светог Јована, затим двориште Чапљак Драгише у улици Браће Југовића, као и двориште Врховац Драгутина у Околици и двориште Вујиновић Велибора у улици Цара Лазара.

Чланови комисије обилазак пријављених дворишта ће наставити у понедјељак, 29. маја. У акцији „Избор најуређенијег дворишта“ пријављено је укупно 12 дворишта и то 9 дворишта породичних стамбених објеката и 3 дворишта школских објеката. Иначе, пријаве за избор најуређенијег дворишта породичног стамбеног објекта, дворишта заједнице етажних власника, дворишта школског објекта, те балкона/терасе заинтересовани грађани су могли поднијети до 15. маја. Након обиласка пријављених дворишта, Комисија ће изабрати најуређенија.

Критерији приликом одабира су: одржавање и његовање биљака и земљишта, вриједност биљног покрова, естетски угођај и амбијент, уложени труд и креативност, те укупно идејно и хортикултурно рјешење.

двориште ЈУ Гимназија Прњавор

двориште ЈУ Центар средњих школа “Иво Андрић”

двориште Спасојевић Мирјане

двориште Чапљак Драгише

двориште Врховац Драгутина

двориште Вујиновић Велибора