Општина Прњавор и ове године организује избор најуређенијег дворишта, а право учешћа имају сва правна и физичка лица са подручја општине.

Кандидати своја дворишта могу пријавити искључиво путем електронске поште [email protected] , на начин, да пошаљу пријаву која садржи име и презиме физичког лица/назив организације које се пријављује, адресу и контакт телефон, као и десет одабраних фотографија дворишта/круга/балкона/домаћинства.

Такмичење је организовано у пет категорија и то: најуређеније приватно двориште, најуређеније двориште заједнице етажних власника, најуређеније двориште пословних субјеката, организација и јавних установа и најуређенији балкон.

Посебна категорија је најуређеније домаћинство на селу, у циљу промоције пољопривредне производње и живота на селу.

Рок за подношење пријава је 20. јуни ове године, а за најбоље уређена дворишта предвиђене су новчане награде.