Пољопривредни подстицаји за 2016. годину исплаћени су данас у износу од 266.864,00 КМ, свим пољопривредним произвођачима који остварују право на подстицаје, рекао је начелник општине Прњавор Дарко Томаш на данашњој прес конференцији. „Прекинули смо праксу претходне власти да се подстицаји преносе у наредну годину, као и да се бирају политички поднобни појединци и да се прво њима исплаћују подстицаји“, рекао је Томаш. Он је додао, да је буџетом за 2016. годину планирано 345.000 КМ за подстицаје у пољопривредној производњи, али да је надлежно одјељење на располагању имало 312.000 КМ.

„Наведени износ је додатно умањен за подстицаје који су морали бити исплаћени (пренесени тов из 2015. године, хемијске анализе плодности земљишта и вјештачко осјемењивање крава), што је укупан износ смањило на 250.000 КМ. Реалокацијом са других позиција обезбједили смо додатних 16.000 КМ и на тај начин исплатили износ од 266.864,00 КМ“, рекао је начелник Томаш и додао да претходна власт није планирала довољна средства у буџету за исплату подстицаја, те да су они исплаћени у износу нешто већем од 65%. „Инсистирао сам да пољопривредни подстицаји у буџету за 2017. годину буду повећани на 400.000 КМ. Намјера нам је, да исплаћујемо подстицаје на вријеме, а већ сљедеће године планираћемо и додатно повећање“, рекао је Томаш.

Вршилац дужности начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство Мишо Вујић рекао је да је програмом за унапређење пољопривредне производње прописано да на реализацију новчаних подстицаја утиче и остварење буџета, те да је у складу са тим Комисија за подстицаје донијела одлуку да висина подстицајних средстава по јединици мјере износи 65,58% од новчаног износа прописаног програмом. „Програмом подстицаја за 2016. годину планирано је да висина подстицајних средстава за расплодне јунице износи до 100 КМ, те је у складу са одлуком Комисије исплаћено 65 КМ. Подстицаји за музна грла планирани су у износу од 90 КМ, а исплаћени 59 КМ, док су подстицајна средства за расплодне свиње планирана до 50 КМ, а исплаћена у износу од 32 КМ по комаду. Подстицаји за товне свиње планирани су у износу од 20 КМ, а исплаћени у износу од 13 КМ, подстицаји за овце и козе планирани су у износу од 20 КМ, а исплаћени у износу од 13 КМ“, рекао је Вујић. Он је нагласио да су за пластеничку производњу планирани подстицаји у износу од 1,5 КМ по м2, а исплаћена 1 КМ по м2, те да су подстицаји за воће планирани у износу од 1,5 КМ, а исплаћени у износу од 1 КМ по садници. Вујић наводи да је правилником планирано 600 КМ по фарми за товне пилиће, а да је исплаћено 393 КМ, те да су подстицајна средства на отвореном планирана у износу од 1.250, а исплаћена 819 КМ по хектару. Вршилац дужности Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство Мишо Вујић наводи да је у 2016. години закључно са 30. 11.  поднесено 605 захтјева за разне врсте подстицаја и да је тај број већи за 30 захтјева у односу на 2015. годину.