Републички водни инспектор, републички еколошки инспектор и ветеринарски инспектор општине Прњавор започели су данас инспекцијски поступак код привредног субјекта “Рибњак” Прњавор због угинућа рибе које се догодило протеклих дана, те је наложено збрињавање овог отпада, саопштено из Инспектората Републике Српске.

У саопштењу се наводи да је ветеринарски инспектор општине Прњавор предузео мјере на збрињавању отпада животињског поријекла који је настао угинућем рибе, у складу са одредбама Закона о ветеринарству у Републици Српској и Закона о нуспроизводима животињског поријекла.

“Одговорном лицу је од надлежног ветеринарског инспектора наложено да у року од 72 часа предузме мјере на нешкодљивом збрињавању отпада, а у складу са упутама ветеринарског инспектора”, наводи се у саопштењу Инспектората Српске.

У саопштењу се додаје да је у дијелу надлежности водне инспекције, у смислу контроле функционалности објеката за коришћење и искоришћавање вода, увидом на лицу мјеста утврђено да у касетама у којима је дошло до угинућа рибе нема дотока воде због суше, а да нема алтернативних могућности за снабдијевање водом.

“С обзиром на то да републичка водна инспекција већ има покренут управни поступак према овом субјекту још од 2019. године, у којем је већ налагано предузимање мјера с циљем одржавања водног објекта рибњака, те да је јуче ријешено питање одговорног лица и именован нови стечајни управник, очекујемо да ће се сада створити услови за извршење наложених мјера”, наводи се у саопштењу Инспектората.

Из Инспектората додају да прњаворски “Рибњак” посједује важећу еколошку дозволу, којом су између осталог, дефинисане и мјере за управљање отпадом, гдје је прописано да се угинула риба и коровска риба изловљена у сезони уклања према упутству и уз надзор ветеринарског инспектора, те у том дијелу еколошки инспектор није имао основа за поступање.

СРНА