На основу захтјева пословних субјеката који обављају угоститељску дјелатност на подручју општине Прњавор и указане потребе за дужим радним временом током предстојећих празника, Начелник општине донио је закључак на основу кога угоститељски објекти на подручју општине Прњавор, у периоду од 21.12.2019. године до 15.1.2020. године могу да раде један час дуже у односу на радно вријеме прописано Одлуком о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор.

Овај закључак се не односи на угоститељске објекте којима је радно вријеме продужено на основу члана 16. Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор.