U skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, Načelnik opštine donio je naredbu da se dozvoli rad bazenima, „wellness“ i spa centrima, posebno i u sklopu objekta za smještaj. Istom naredbom, zabranjene su sve takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista, do 8. juna 2020. godine.

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor