У складу са закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, Начелник општине донио је наредбу да се дозволи рад базенима, „wellness“ и спа центрима, посебно и у склопу објекта за смјештај. Истом наредбом, забрањене су све такмичарске активности спортских организација и спортиста, до 8. јуна 2020. године.

Наредба о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Прњавор