Dom zdravlja Prnjavor izdao je saopštenje, da se sve osobe koje dolaze na područje opštine Prnjavor iz zemalja zahvaćenih infekcijom virusa „COVID – 19“ trebaju da se obrate porodičnom doktoru ili Higijensko – epidemiološkoj službi, isključivo putem telefona, na brojeve: 051/663-728, 066/183-927 i 066/183-969, a radi informacija o daljem postupanju.

„Svi pacijenti koji imaju tegobe akutne respiratorne infekcije i anamnestičke podatke o boravku u zemljama gdje je potvrđeno prisustvo korona virusa, treba da se jave putem kontakt telefona, a ne da dolaze u Dom zdravlja“, navedeno je u saopštenju.

U saopštenju Doma zdravlja stoji i preporuka svim pacijentima, da ne dolaze na rutinske ljekarske preglede, da u ovu ustanovu dolaze samo kada je neophodno i da svoje dolaske u Dom zdravlja obavezno prethodno najave putem telefona.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske juče je pozvalo građane da se odgovorno ponašaju i poštuju odluke i naredbe republičkih i lokalnih organa, a vezano za pojavu korona virusa.

„Krivičnim zakonom Republike Srpske jasno su definisana krivična djela protiv zdravlja ljudi, a koja se odnose na samo prenošenje zaraznih bolesti i neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti. Članom 194. „Prenošenje zarazne bolesti“ KZRS definisano je da ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadležni organ određuje preglede, dezinfekciju, izdvajanje bolesnika ili neke druge mjere za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti kod ljudi, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine“, navedeno je u saopštenju.

Društvo psihologa Republike Srpske otvorilo je „plavi telefon“ za građane koji osjećaju uznemirenost, strah, psihološki pritisak ili teško podnose boravak u izolaciji zbog aktuelne situacije izazvane virusom korona. Psihološko savjetovanje građani mogu dobiti pozivom na besplatan broj 080 050 305.