Dom zdravlja Prnjavor obavještava građane, da je uvedeno pet dodatnih telefonskih brojeva putem kojih lica koja dolaze na područje opštine Prnjavor iz zemalja zahvaćenih infekcijom virusa korona, mogu kontaktirati Higijensko – epidemiološku službu, a radi informacija o daljem postupanju.

Brojevi telefona su:

  • 065/073-917
  • 065/072-943
  • 051/645-700
  • 065/074-664
  • 065/074-004

Iz Doma zdravlja obavještaju da su i dalje dostupni i dosadašnji kontakt telefoni:

  • 051/663-728
  • 066/183-927
  • 066/183-969