Рок за пријаву за учешће у акцији „Избор најуређенијег дворишта“ продужен је до 3. јула 2022. године.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица са подручја општине, а кандидати своја дворишта могу пријавити путем електронске поште [email protected] или ВИБЕР броја 065/835-826 , на начин, да пошаљу пријаву која садржи име и презиме физичког лица/назив организације која се пријављује, адресу и контакт телефон, као и десет одабраних фотографија дворишта/круга/балкона/домаћинства.

Најуређенија дворишта и ове године бираће грађани путем друштвене мреже „Фејсбук“, а за најбоље уређена дворишта предвиђене су и новчане награде.

Такмичење је организовано у пет категорија и то: најуређеније приватно двориште, најуређеније двориште заједнице етажних власника, најуређеније двориште пословних субјеката, организација и јавних установа и најуређенији балкон.

Посебна категорија ће бити избор најуређенијег домаћинства на селу, у циљу промоције пољопривредне производње и живота на селу.