Načelnik opštine Prnjavor i Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti pozivaju preduzetnike na „Dan otvorenih vrata za preduzetnike opštine Prnjavor“, koji će biti održan u petak, 28.12.2018. godine u 08:00 časova u sali Skupštine opštine Prnjavor. “Dan otvorenih vrata za preduzetnike opštine Prnjavor” ima za cilj unapređenje interakcije između načelnika opštine i preduzetnika, te njegovanje dobrih odnosa i direktnog kontakta sa predstavnicima male privrede. Ovaj događaj će rezultirati lakšem rješavanju problema preduzetnika, otklanjanju administrativnih i drugih prepreka za njihovo poslovanje i unapređenju okvirnih uslova za poslovanje preduzetnika. Zainteresovani preduzetnici mogu se prijaviti, putem elektronske pošte: [email protected] ili direktno u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, ul. Svetosavska 10, kancelarija broj 42 (I sprat).  Prijava treba da sadrži: naziv preduzetnika, osnovnu djelatnost kojom se bavi i konkretnu temu o kojoj bi se razgovaralo.