Usljed obilnih i neprestanih padavina iz korita su se izlile rijeke Ukrina i Lišnja. Rijeka Lišnja se izlila u Banjalučkoj ulici u prigradskom naselju Ratkovac i zaplavila tri objekta.

magistralni put M -16.1.

Na magistralnom putu M.16.1. Banja Luka – Prnjavor u Ratkovcu kod Sofrića, saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom. Rijeka Ukrina u Kulašima poplavila je jedan pomoćni objekat, dok su u Prisoju dvije kuće poplavljene, a jedna zaplavljena. Usljed izlivanja Ukrine neprohodan je put Muse – Brestovo, a zbog bezbjednosti učenika obustavljena je nastava u Osnovnoj školi „Ivo Andrić“ u Kulašima. Rijeka Ukrina u gornjem toku u opadanju i stagnaciji.

 

 

jezero Drenova

Situacija na akumulacionom jezeru Drenova je stabilna i pod kontrolom.

Budući da se očekuje nastavak padavina, privrednim društvima, pravnim licima i građanima nalaže se preduzimanje preventivnih mjera na planu lične, uzajamne i kolektivne zaštite. U slučaju potrebe obezbjediti izmiještanje stoke i materijalnih dobara iz zone povećanog rizika od poplava.

Ekipe civilne zaštite i nadležnih službi su na terenu i prate situacije. Radi se stalni monitoring svih vodotoka, te preduzimaju potrebne mjere i radnje u cilju zaštite stanovništva i materijalnih dobara. Postupa se po zahtjevima građana i dostavlja se pijesak i vreće za pijesak. Sve uočene opasnosti građani mogu prijaviti na besplatne telefonske broje 121 – Operativno-komunikativni centar Banja Luka i 123 – Teritorijalna vatrogasna jedinica “, navodi se u saopštenju Opštinskog štaba za vanredne situacije.