Ребаланс буџета Општине Прњавор за 2020. годину 

Буџет Општине Прњавор за 2020. годину 

Извјештај са јавне расправе о Нацрту буџета за 2020. годину


Буџет Општине Прњавор за 2019. годину 

Извјештај са јавне расправе о Нацрту буџета за 2019. годину 


Ребаланс буџета Општине Прњавор за 2018. годину 

Буџет Општине Прњавор за 2018. годину

Извјештај са јавне расправе о Нацрту буџета за 2018. годину 


Извјештај о извршењу буџета за период 1.1.2017-31.12.2017. године

Ребаланс буџета Општине Прњавор за 2017. годину

Буџет Општине Прњавор за 2017. годину пдф


Буџет Општине Прњавор за 2016. годину

Извјештај о усвојеним приједлозима изнесеним у току јавне расправе о Нацрту буџета општине Прњавор за 2016. годину  

Нацрт буџета за 2016. годину.пдф


Ребаланс буџета Општине Прњавор за 2015. годину

Извјештај о приједлозима изнесеним у току јавне расправе о Нацрту буџета Општине Прњавор за 2015. годину.пдф


Ребаланс буџета Општине Прњавор за 2014. годину.пдф

Буџет Општине Прњавор за 2014. годину.пдф


Ребаланс буџета Општине Прњавор за 2013. годину.пдф

Буџет Општине Прњавор за 2013. годину пдф


Буџет Општине Прњавор за 2012. годину пдф


Буџет Општине Прњавор за 2011. годину пдф


Буџет Општине Прњавор за 2010. годину пдф


Буџет Општине Прњавор за 2009. годину пдф