Ребаланс буџета општине Прњавор за 2020. годину 

Буџет општине Прњавор за 2020. годину 

Извјештај са јавне расправе о Нацрту буџета за 2020. годину


Буџет општине Прњавор за 2019. годину 

Извјештај са јавне расправе о Нацрту буџета за 2019. годину 


Ребаланс буџета општине Прњавор за 2018. годину 

Буџет општине Прњавор за 2018. годину

Извјештај са јавне расправе о Нацрту буџета за 2018. годину 


Извјештај о извршењу буџета за период 1.1.2017-31.12.2017. године

Ребаланс буџета општине Прњавор за 2017. годину

Буџет општине Прњавор за 2017. годину пдф


Буџет општине Прњавор за 2016. годину


Ребаланс буџета општине Прњавор за 2015. годину


Ребаланс буџета општине Прњавор за 2014. годину.пдф

Буџет општине Прњавор за 2014. годину.пдф


Ребаланс буџета општине Прњавор за 2013. годину.пдф

Буџет општине Прњавор за 2013. годину пдф


Буџет општине Прњавор за 2012. годину пдф


Буџет општине Прњавор за 2011. годину пдф


Буџет општине Прњавор за 2010. годину пдф


Буџет општине Прњавор за 2009. годину пдф