СИНИША ГАТАРИЋ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Обављао дужност начелника општине Прњавор у периоду од 2012. до 2016. године.

ДАРКО ТОМАШ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Обављао дужност начелника општине Прњавор у периоду од 2008. до 2012. године.

ВЛАДО ЖИВКОВИЋ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Обављао дужност начелника општине Прњавор у периоду од 2000. до 2008. године.

БОЖИДАР ИВАНОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обављао дужност предсједника Извршног одбора у периоду од 1997. до 2000. године.

НЕНАД КРАЈИШНИК

ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обављао дужност предсједника Извршног одбора у периоду од 1996. до 1997. године.

РАДИВОЈЕ РАДИВОЈЕВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обављао дужност предсједника Извршног одбора у периоду од 1990. до 1996. године.

МУХАРЕМ ХАЛИЛОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обављао дужност предсједника Извршног одбора у периоду од 1988. до 1990. године.

МИРОСЛАВ БЛАГОЈЕВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обављао дужност предсједника Извршног одбора у периоду од 1986. до 1988. године.

РАДЕ РАКУЉ

ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обављао дужност предсједника Извршног одбора у периоду од 1984. до 1986. године.

ЛАЗАР ПРЕРАДОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обављао дужност предсједника Извршног одбора у периоду од 1982. до 1984. године.

ВУКАШИН БОШКОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обављао дужност предсједника Извршног одбора у периоду од 1978. до 1982. године.

МИЛОРАД ТОПИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Обављао дужност предсједника Извршног одбора у периоду од 1974. до 1978. године.

БОРКО ЛУКАНОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 2012. до 2016. године.

ГОРАН ЗЕМУН

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 2011. до 2012. године.

БРАНО ЖУНИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 2010. до 2011. године.

ЖЕЉКО СИМИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 2009. до 2010. године.

БРАНО ЖУНИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 2008. до 2009. године.

ДРАГОМИР ЂУРЂЕВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 2000. до 2008. године.

НЕДЕЉКО ЈУГОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1997. до 2000. године.

НЕМАЊА ВАСИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1990. до 1997. године.

МИЛИЋ ДР. ВЕЛИБОР

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1988. до 1990. године.

АНТОН АНДРЕАТА

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1986. до 1988. године.

ЗЕХРА ХАЛИЛОВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављала дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1985. до 1986. године.

ЏЕВАД КЛОКИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1983. до 1985. године.

ХУСЕИН КОРКАРИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1982. до 1983. године.

ТОПИЋ МИЛОРАД

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1978. до 1982. године.

ВЕХБИЈА ЦЕПИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1974. до 1978. године.

БРАНКО САВИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1967. до 1974. године.

КАЛАБА РАДИВОЈЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1964. до 1967. године.

ЂУРО МИШИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Обављао дужност предсједника Скупштине општине Прњавор у периоду од 1958. до 1964. године.