Od 1. oktobra, Opština Prnjavor će obezbjediti besplatan prevoz za sve učenike osnovnih škola sa područja opštine.

Na linijama sa registrovanim redovima vožnje, Opština će sredstva za prevoz uplaćivati direktno prevozniku i na taj način će 306 učenika imati besplatan prevoz.

Na linijama gdje nema registrovanih redova vožnje, kao što su Lišnja, Kulaši, Prisoje i Šibovska i linija Glogovac – Ganinci, za 197 učenika sredstva će biti doznačena roditeljima, prema spiskovima škola.

Ukupni troškovi prevoza za 503 učenika iznosiće oko 31.000 KM mjesečno, od čega će resorno ministarstvo obezbjediti 10.500 KM, a lokalna zajednica 20.500 KM.

Načelnik opštine, Darko Tomaš poručio je da od 01.10.2022. godine prestaje obaveza roditelja da uplaćuju bilo kakva sredstva prevozniku, jer će kompletan iznos biti finansiran iz budžeta Opštine.