U cilju unapređenja poslovnog okruženja i poboljšanja efikasnosti usluga za investitore opština Prnjavor je:

Sprovela Regulatornu reformu kroz koju je investitorima omogućila smanjenje troškova i rizika poslovanja kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka u nadležnosti opštine i smanjenje cijene usluga opštinske administracije. Omogućen je transparentan pristup informacijama kroz uspostavu E-registra dostupnog na zvaničnoj web stranici.

Opština Prnjavor kontinuirano isplaćuje podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede poljoprivrednim proizvođačima sa područja opštine, i to putem podsticaja poljoprivrednim proizvođačima i regresiranja kamata na poljoprivredne kredite.

Ukupna sredstva predviđena Budžetom opštine Prnjavor za 2017. godinu za te namjene iznose 400.000,00 KM.

Opština Prnjavor je uspostavila program postinvesticione podrške postojećim investitorima (aftercare program).

Opština Prnjavor strateški planira svoj rast i razvoj. Strategijom razvoja opštine Prnjavor za period 2012-2020. godina7 predviđen je niz projekata usmjerenih na ostvarivanje boljeg poslovnog okruženja i prilagođavanje potrebama investitora, pri tom vodeći računa o zaštiti životne sredine.

U svom radu opština primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2008, sa ciljem transformisanja u savremenu, korisnički orijentisanu i efikasnu lokalnu upravu.

Stvaranjem boljeg poslovnog okruženja za investitore, skraćivanjem vremena potrebnog za rješavanje zahtjeva sa 30 na 10 dana i približavanjem usluga investitorima, opština Prnjavor je u kratkom roku iz reda nerazvijenih opština došla u red razvijenih opština u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, sa povoljnim poslovnim okruženjem.