Општинска управа општине Прњавор покренула је анкету о оцјени квалитета сервиса/услуга, као и оцјену кључних неправилности у њеном раду коју уочавају грађани. Анкета се проводи у оквиру активности израде Плана интегритета и грађанима ће бити доступна на интернет страници до 31. маја. План интергитета је интерни превентивни антикорупцијски документ у коме је садржан скуп мјера правне и практичне природе којима се спрjечавају и отклањају могућности за настанак и развој различитих облика коруптивног понашања и других облика нарушавања интегритета у оквиру институције као цјелине, појединих организационих јединица и појединачних радних мјеста, а који настаје као резултат самопроцјене и самоконтроле изложености институције ризицима. Општинска управа општине Прњавор покренула је активности на припреми и изради Плана интегритета, у циљу успостављања и побољшања, односно унапређења рада институције. План интегритета је средство за повећање свијести о слабим тачкама у раду институције и одражава способност система да се одупре неправилностима које проузрокују коруптивне, етички и професионално неприхватљиве поступке.

Кликом на линк можете попунити анкетни упитник  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqHoHQNYWf3NCfdzdVCWcf7Zwu1OTX4tibykoza32yeD7uRg/viewform

Захваљујемо на учешћу!