Ambasada Republike Češke u BiH objavila je Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2023. godinu.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 30. septembar 2022. godine.

Tema projekta mora biti u skladu sa prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Republike Češke u BiH za 2018 – 2023. godinu (tj. sektor Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korišćenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).

Podnosilac prijedloga projekta mora da bude:

  • registrovano pravno lice;
  • neprofitna organizacija (nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima, organizacije i agencije čije su aktivnosti usmjerene na lokalni razvoj).

Visina granta iznosi od 15,800 do 38,000 KM po projektnom prijedlogu.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.

Aplikanti iz Republike Srpske mole se da na mejl [email protected] potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.