Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane opštine Prnjavor, da je u toku izrada izmjene dijela Regulacionog plana „ Istok 2, istok 3 i jug 1“ (izmjena 3). Obuhvat Regulacionog plana čine parcele između ulica Kralja Petra Prvog, Ive Andrića, Motajičkog bataljona, Mirka Bijelića i Duška Trifunovića.

Molimo zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Regulacionog plana, da u skladu sa članom 42. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS 40/13, 106/15 i 03/16) u Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu. Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti, ciljeva ili pravaca razvoja i slično.

Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

Za sve informacije građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenje za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 7, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova,  ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660 – 905.