Oдјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане општине Прњавор, да је у току израдa измјене дијела Регулационог плана „ Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена 3). Обухват Регулационог плана чине парцеле између улица Краља Петра Првог, Иве Андрића, Мотајичког батаљона, Мирка Бијелића и Душка Трифуновића.

Молимо заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату Регулационог плана, да у складу са чланом 42. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС 40/13, 106/15 и 03/16) у Одјељење за просторно уређење Општинске управе доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву. Под неопходним информацијама и подацима подразумијева се опис потреба, могућности, циљева или праваца развоја и слично.

Крајњи рок за доставу неопходних информација и података је 15 дана од дана објављивања обавјештења.

За све информације грађани се могу обратити у просторије Општинске управе општине Прњавор у Одјељење за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова,  или на бројеве телефона 051/663-162 и 051/660 – 905.