У складу са законским и подзаконским актима, 9. мај – Дан побједе над фашизмом је републички празник и нерадни дан.

У дане републичког празника, у оквиру пријављеног радног времена могу да раде:

  • субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе),
  • субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа,
  • субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе,
  • субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом.