Пореска управа Републике Српске и Општинска управа општине Прњавор позивају све пореске обвезнике пореза на непокретности да измире прву рату своје обавезе по пореском рачуну за 2018. годину, као и евентуално још увијек неизмирене износе по основу пореза на непокретности из претходних година.

Прописани рок за уплату прве рате је најкасније до 30. јуна 2018. године. Наглашавамо да ће свим власницима непокретности, који нису платили доспјеле обавезе пореза на непокретности, износ бити увећан за трошкове поступка принудне наплате и камате.

Поред тога, позивају се и сви они који још увијек нису пријавили своју непокретну имовину да то учине одмах, јер ће непријављене непокретности које идентификује Пореска управа Републике Српске бити пријављене по службеној дужности, а власницима уручени порески рачуни са обрачунатим каматама и новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ за физичка лица, те од 1.000 КМ до 3.000 КМ за правна лица, по непријављеној непокретности.