POTPISAN UGOVOR O REKONSTRUKCIJI GRADSKOG PARKA

Danas je u Kabinetu načelnika potpisan ugovor sa grupom ponuđača „MG MIND“ d.o.o. Mrkonjić Grad, “ELEKTROOBNOVA“ d.o.o. Banja Luka i Opštine Prnjavor, u predmetu izvođenja radova na rekonstrukciji gradskog parka,  u Prnjavoru.

Jelena Popović, diplomirani inženjer arhitekture, ujedno i idejni projektant rješenja istakla je da sam projekat predstavlja kombinaciju donacije sa kompanijom „Mladegs Pak“ d.o.o. i Opštine Prnjavor. „Ideja za rekonstrukciju parka potiče od vlasnika preduzeća „Mladegs Pak“ d.o.o. Prnjavor, Srđana Vrhovca, ujedno i mog oca. U pomen na njega donešena je odluka da se ta ideja provede do kraja. Cijelokupna površina parka ići će na proces rekonstrukcije sa tri glavne zone predviđene za sve uzrasne kategorije“ dodala je Popovićeva.

Direktor preduzeća „MG MIND“ d.o.o. Mrkonjić Grad, Srđan Čulić, kazao je da dugogodišnja saradnja sa Opštinom Prnjavor jeste proizvod dobre radne jedinice, dodavši da je rok za izvođenje radova devedeset dana od dana uvođenja u posao.

„Prije svega, želim da izrazim veliku zahvalnost preduzeću „Mladegs Pak“ i gospodinu Srđanu Vrhovcu na pokretanju ove ideje, a posebnu zahvalnost upućujem njegovoj kćerki Jeleni Popović, koja je ujedno i projektant ovog  rješenja.  Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo i u ovom projektu biti poslovni partneri, jer smatram da je ovo firma koja je mnogo doprinijela razvoju naše lokalne zajednice. Kada pripremni radovi rekonstrukcije, u vrijednosti od 187.000 KM budu privedeni kraju, preduzeće „Mladegs Pak“ doniraće opremu za park u iznosu preko 150.000 KM na čemu smo srdačno zahvalni, i vjerujemo da će upravo ovaj park postati jedno od najljepših mjesta u našem gradu“ istakao je načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš.

Načelnik opštine, Darko Tomaš, naglasio je da će park nositi simboliku društveno odgovorne kompanije ali i čovjeka koji je mnogo dao za svoj grad, gospodina Srđana Vrhovca.

  

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji se školuju van teritorije opštine Prnjavor 

Na osnovu člana 8. Pravilnika o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 30/20), načelnik opštine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji se školuju van teritorije opštine Prnjavor 

            Pozivaju se učenici sa prebivalištem na području opštine Prnjavor a koji pohađaju osnovnu i srednju školu van teritorije opštine Prnjavor da podnesu prijavu za nagrađivanje ukoliko su u školskoj 2020/2021. godini proglašeni za:

  • učenika generacije osnovne škole,
  • učenika vukovca u osnovnoj školi,
  • učenika generacije srednje škole ili
  • učenika vukovca u srednjoj školi

Na nagradu imaju pravo i učenici koji su ostvarili jedno od prva tri mjesta na republičkim takmičenjima kao i takmičenjima višeg ranga, iz nekog od nastavnih predmeta, sportskih i drugih takmičenja koja organizuju Republički pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Prijave za dodjelu nagrade podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Uz prijavu koja sadrži osnovne podatke o učeniku (ime, prezime, ime roditelja, kontakt telefon, naziv i mjesto škole,) potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje uspjeh i to:

  • dokaz o postignutom odličnom uspjehu tokom svih godina školovanja, odnosno Vukova diploma,
  • dokaz o proglašenju učenikom generacije,
  • kopiju diplome o ostvarenom uspjehu (republičko takmičenje ili takmičenje višeg ranga) ili druga dokumenta iz kojih se nedvosmisleno vidi da su ostvarili uspjeh koji odgovara uslovima Javnog poziva.

Pored navedene dokumentacije potrebno je priložiti i Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci.

Javni poziv za dodjelu nagrada učenicima objavljen je 01.06.2021. godine i traje 10 (deset) dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 11.06.2021. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV ZA UČENIKE 2021

OŠ “IVO ANDRIĆ” KULAŠI – ZAVRŠENI RADOVI NA ASFALTIRANJU PRILAZA ŠKOLSKOM OBJEKTU

U okviru projekta “Ja Građanin” koji se realizovao u okviru nastavnog predmeta Demokratija i ljudska prava, učenici šestog razreda OŠ „Ivo Andrić“ iz Kulaša, pokrenuli  su inicijativu prema načelniku opštine Prnjavor da se uredi prilaz školskom objektu. Načelnik opštine Darko Tomaš je dao punu podršku za ovaj projekat, a izvođač  je u ponedjeljak pristupio izvođenju radova.

Radovi na asfaltiranju prilaza školskom objektu OŠ „Ivo Andrić“, čija je ukupna vrijednost bila 26.025 KM, su završeni.

 

 

BUKVIĆ NEISTINOM OBMANJUJE JAVNOST OPŠTINE PRNJAVOR

Opštinska uprava opštine Prnjavor oštro demantuje navode Mirka Bukvića, da je rješenje o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine Prnjavor obradila i pripremila Stručna služba Skupštine opštine Prnjavor na čelu sa bivšim sekretarom Skupštine opštine.

Ovim putem informišemo javnost, da je rješenje o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine Prnjavor, kao i rješenje o imenovanju, u Stručnu službu dostavila NOVA SKUPŠTINSKA VEĆINA, kako je i definisano Poslovnikom o radu Skupštine opštine.

O navedenom rješenju o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine, svoje mišljenje dala je Komisija za izbor i imenovanje, u sastavu Milan Petrović, Milorad Kondić, Goran Šarčević, Mile Šljivić i Vukašin Backović, koja je sa pet glasova ZA rješenje prihvatila, nakon čega su odbornici rješenja o razrješenju i usvojili na sjednici Skupštine opštine. Usvojeno rješenje dostavljeno je predsjedniku Skupštine opštine na potpis, kako i nalažu zakonski propisi.

Takođe, želimo upoznati javnost da Statutarno – pravna komisija, na održanoj trećoj sjednici navedena rješenja nije ni razmatrala, što je i konstatovano u zapisniku.

Šokirani smo neistinama koje je iznio Mirko Bukvić, te načinom na koji pokušava obmanuti javnost prebacujući odgovornost za svoje neznanje na službenike Opštine uprave opštine Prnjavor.

TOMAŠ: SPORNO IMENOVANJE MILORADA KONDIĆA ZA POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

Imenovanje Milorada Kondića iz Srpske radikalne stranke „dr.Vojislav Šešelj“ na mjesto potpredsjednika  Skupštine opštine Prnjavor umjesto Nebojše Todića iz NDP-a  je sporno i nezakonito zbog propusta u rješenju koje ne sadrži pouku o pravnom lijeku, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.

„Gospodin Nebojša Todić primio je danas rješenje o razrješenju na tu funkciju,  koje ne sadrži sve elemente jednog rješenja koji su propisani zakonom. Njegovo rješenje o razrješenju na funkciji potpredsjednika ne sadrži pouku o pravnom lijeku, što automatski znači da je ovo rješenje formalno neispravno i nezakonito, a to će  sud i potvrditi i tražiti da mu se isplate plate“, pojasnio je Tomaš.

Tomaš kaže da su dva moguća razloga za ovaj propust – neznanje ili namjera da gospodin Kondić ne bude nikada izabran na mjesto potpredsjednika. „Simptomatično je da  sva druga rješenja, i o razrješenju gospodina Željka Simića, i o imenovanju gospodina Mirka Bukvića i gospodina Kondića,  sadrže pouku o pravnom sredstvu, a da samo rješenje o razrješenju gospodina Todića istu ne sadrži. Iz ovoga proizlazi samo jedan zaključak, a to je da  su i SDS i svi koji su u skupštinskoj većini sa namjerom zloupotrijebili gospodina Kondića i  njegov glas, kada su na dnevnom redu bila ostala  imenovanja“, rekao je Tomaš .

Statutom opštine utvrđeno je da Skupština opštine može imati jednog potpredsjednika, čime je jasno  da je i imenovanje gospodina Kondića sporno i nezakonito, pojašnjava Tomaš.

„Pozivam  ljude iz SDS-a i skupštinske većine da se oglase po ovom pitanju i objasne gospodinu Kondiću zašto su ga zloupotrijebili i zašto su samo u njegovom sluačju napravili formalnu grešku“, zaključio je Tomaš.