U PRNJAVORU OBILJEŽENA STOGODIŠNJICA DOLASKA RUSKIH EMIGRANATA

U Prnjavoru je danas obilježeno 100 godina od dolaska ruskih emigranata na prostor Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sa posebnim akcentom na Ruse koji su živjeli i radili u ovoj lokalnoj zajednici. Tim povodom održan je prijem u Kabinetu načelnika opštine Prnjavor za predstavnike Ambasade Ruske Federacije u BiH, služenje parastosa istaknutim ruskim pojedincima, te je upriličen program u JU Centar za kulturu u organizaciji Zavičajnog muzeja Prnjavor.

Sekretar Ambasade Ruske Federacije u BiH, Jurij Mikušev istakao je veliku zahvalnost načelniku opštine Prnjavor i organizatorima ove manifestacije, te posjetiocima koji su svojim prisustvom uveličali ovu manifestaciju. „Ovim programom uspijeli smo da približimo istoriju našeg naroda na području opštine Prnjavor i smatram da je to izuzetno važno za razvoj odnosa između naših zemalja i našeg naroda“ istakao je gospodin Mikušev.

 

„Zadovoljstvo mi je što je u Prnjavoru obilježen dan stogodišnjice dolaska ruskih emigranata. Želim da istaknem veliku zahvalnost Ambasadi Ruske Federacije koji su svojim prisustvom uveličali ovu manifestaciju, a posebnu zahvalnost upućujem direktoru  Zavičajnog muzeja na ideji i organizaciji iste“ rekao je načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš, istakavši da je Prnjavor poznat kao zajednica mnogo različitih naroda i narodnosti, te je današnji dan dokaz te činjenice.

 

„Danas je u organizaciji Zavičajnog muzeja u Prnjavoru organizovan prigodan program kojim smo obilježili stogodišnjicu dolaska ruske emigracije na prostor Kraljevine SHS, sa posebnim akcentom na one Ruse koji su živjeli i radili u Prnjavoru. Isti su uglavnom bili doktori, inženjeri raznih profila, teolozi, sveštenici itd. Posebno je zanimljivo i dragocijeno što je jedan od tih emigranata i sahranjen u Prnjavoru. To je doktor Nina Sergejeva Kovaljeva, koja je imala veoma značajnu ulogu u razvoju prnjavorskog zdravstva. Ovim programom danas prisjetili smo se njihovog značaja i uloge za Prnjavor, a posjetioci su kroz film Julije Voinove Žunić, “Pogled kroz istoriju”, imali priliku da se detaljnije upoznaju sa njihovim životima i profesionalnim angažmanima i karijerama“ izjavio je rukovodilac Zavičajnog muzeja, Dario Topić.

 

 

DESET NOVOZARAŽENIH NA PODRUČJU OPŠTINE

U protekla 24 časa na području opštine Prnjavor registrovano 10 osoba zaraženih virusom korona, dok se pod zdravstvenim nadzorom nalazi 188 lica.

U skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, do 26. aprila na snazi ostaju postojeće epidemiološke mjere. Istim zaključkom, od danas 19. aprila nastavlja se odvijanje vaspitno – obrazovnog rada u prostorijama srednjih škola i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj.

Od početka pandemije, na području opštine Prnjavor registrovano je 1200 osoba zaraženih virusom korona, dok je 85 osoba preminulo.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju epidemiološke mjere i preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

JAVNI POZIV ZA BANJSKO LIJEČENJE 12 RATNIH VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA PORODICA POGINULIH BORACA SA PODRUČJA OPŠTINE PRNJAVOR

Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2021. godinu, opštinska Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije raspisala je poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 12 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, sa područja opštine Prnjavor u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

KRITERIJI ZA PRIJAVLJIVANJE

Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od I-X kategorije (u daljem tekstu RVI) i članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (u daljem tekstu PPB) opštine Prnjavor, kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

PREDMET PRIJAVE I USLOVI ZA PRIJAVU

Predmet prijave po ovom pozivu je potreba za medicinskom, odnosno fizikalnom rehabilitacijom jednog broja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kroz banjsko-klimatsko liječenje odnosno rehabilitaciju.

Banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitacija odvijaće se u banjsko-klimatskim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.

Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata:

 • smještaj korisnika,
 • ljekarski pregled prilikom prijema,
 • izradu, plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
 • određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure (fizikalne terapije-standarna njega uključuje: hidroterapiju u kadama ili bazenu, elektroproceduru kinezoterapiju (propisane vježbe), termoterapiju,
 • stalni medicinski nadzor,
 • ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom,
 • ishranu od tri obroka primjernog kvaliteta i kvantiteta,
 • ostali vidovi rekreacije,
 • turističko-rekreativni sadržaji.

Na javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od I-X kategorije invaliditeta i članovi porodica poginulih boraca, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti sledeće dokaze:

 • Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili člana porodice poginulog borca, uz uslov da je aktivni korisnik,
 • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
 • Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije ne starije od 6. mjeseci od podnošenja zahtjeva za korištenje banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2021. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije Ministarstva u protekle tri godine, kao i RVI – amputirci i paraplegičari koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u istom periodu, u skladu sa pravilnikom Fonda.

Rok za podnošenje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama Opštinske uprave opštine Prnjavor, tj. zaključno sa 04.05.2021. godine. Javni poziv će biti  objavljen u  sredstvima javnog informisanja (Televizija K3, Radio Prnjavor).

Zahtjevi se dostavljaju u šalter sali-prijemnoj kancelariji opštine Prnjavor-Karađorđeva broj 2.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve Komisija neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Na osnovu podnesenih zahtjeva, Komisija će sačiniti Listu izabranih korisnika u skladu sa ovim Projektom i Javnim pozivom i to odvojeno za RVI i odvojeno za PPB.

Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije će istaći Liste na oglasnim pločama Opštinske uprave opštine Prnjavor i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 7 dana od dana isticanja

Komisija će konačne liste dostaviti Ministarstvu na saglasnost.

Nakon dobijanja saglasnosti Komisija će obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće do  31.10.2021. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.

Javni poziv 

 

POTPISANI UGOVORI ZA FINANSIRANJE ŠEST NOVIH PROJEKATA MLADIH

U fazi nastavka saradnje i realizacije projekata i podrške mladih ljudi, u sali Skupštine opštine Prnjavor danas je  potpisan  Aneks 2  Memoranduma o saradnji između Fondacije ”Mozaik” i opštine Prnjavor. Ove godine  Omladinska banka Prnjavor, koja djeluje pod okriljem Fondacije ”Mozaik”, podržala je šest novih projekta neformalnih grupa mladih sa područja naše opštine . Radi se o projektima pod nazivom „U orman ubaci, tradiciju spasi“, „Život u parku“, „Naša budućnost“, „Muzički festival“, „Digitalna budućnost“ i „Pubertet u meni, ja u pubertetu“, ukupne vrijednosti  17.594,00 KM.

Sveštenik Sreten Živković govoreći o projektu  „Naša budućnost“ kaže da se radi o radionici koja djeluje  pri hramu u Velikoj Ilovi. „Radionica okuplja veliki broj djece koja u njoj  uče  o pravim vrijednostima, čuvanju tradicije, običaja i svoje vjere. Zahvaljujemo se Fondaciji na ukazanoj prilici“, istakao je Živković.

O projektu „Pubertet u meni, ja u pubertetu“ Danijela Mitrić kaže da je projekat zamišljen tako da grupa mladih glumaca govori kroz predstavu o problemima djece ovog uzrasta. „ U predstavi će biti integrisana mnoga pitanja i odgovori iz priručnika „ Učim život“, koji će se provlačiti kroz predstavu. Predstava će biti snimljena i  dostavljena svim školama u Republici Srpskoj  zajedno sa priručnikom, kako bi se primjenjivali u nastavi“, rekla je Mitrićeva.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš istakao je da je Opština Prnjavor drugu godinu već  partner sa Fondacijom „Mozaik“ i Omladinskom bankom u realizaciji omladinskih projekata. „Protekle godine odobrena su četiri projekta, ove godine šest. Ukupna vrijednost projekata iznosi 17.594,00 KM,  od toga opština Prnjavor je obezbijedila 5.500,00 maraka, a razliku mladi ljudi iz zajednice i Omladinska banka.Zadovoljstvo je što su se projekti od prošle godine pokazali kao uspješni i korisni i uvjereni smo da će to biti slučaj i sa ovih šest novih projekata“ , rekao je Tomaš.

Dajana Mirković član Odbora Omladinske banke Prnjavor kaže da je veliki uspjeh što je u prvom pozivu odobreno šest projekata. Najavila je  da se od 15. aprila otvara novi poziv za još dva projekta i jedan  mikrobiznis koji će trajati do 10 maja.

Željko Pauković direktor programa Omladinske banke Fondacije „Mozaik“ podsjetio je da je  Fondacija sa Opštinom Prnjavor  prošle godine  potpisala četverogodišnji Memorandum za podršku  ovog programa i u toku četiri godine planirana su sredstva u iznosu od 54.000,00 KM za podršku i realizaciju projekata i mikrobiznisa mladih ljudi.

„Fondacija „Mozaik“ kroz program Omladinska banka osnovala je 51 Omladinsku banku u BiH, a među njima je i Prnjavor. Ove godine na završnom pozivu bilo je prijavljenih 435 projekata mladih ljudi i ukupno 63 mikrobiznisa. Kroz ovaj program mladi ljudi iz 51 opštine u Bih imaju priliku da kroz online zajednicu lonac.pro, razvijaju svoj aktivizam i da apliciraju svoje projekte,a  oni koji su spremni i zainteresovani za preduzetništvo mogu aplicirati za mikrobiznise“ istakao je Pauković i dodao da će kroz ovaj program  Fondacija “Mozaik”  do 2026. godine  podržati 50 000 mladih ljudi, 250 mikrobiznisa i 250 biznisa. „Na taj način sa svojim partnerima, opštinama i gradovima, omogućavamo mladim ljudima da budu funkcionalni u lokalnim zajednicama, urade konkretne rezultate kroz svoje projekte , budu podržani za svoje mikrobiznise , i kroz svoje mikrobiznise i biznise dobiju priliku da budu zaposleni, razvijaju svoj biznis i ostanu da pridonose u svojoj lokalnoj zajednici“, zaključio je Pauković.”

OPŠTINA PRNJAVOR OBEZBIJEDILA KP „PARK“ A.D. PRNJAVOR DVA VOZILA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

Opština Prnjavor obezbijedila je sredstva i izvršila kupovinu dva specijalna teretna vozila marke „Mercedes-Benz“ tip ECONIC, 2007. godište,  te su ista danas zvaničnom primopredajom,  data na korištenje Komunalnom preduzeću „Park“ a.d. Prnjavor, za odvoz komunalnog otpada sa područja opštine Prnjavor.  Vrijednost investicije iznosila je 68.999,58 KM.

 

 

OBAVJEŠTENJE- O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

Na osnovu člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost

 

O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

investitora „TIMGRAD“ d.o.o. Prnjavor, za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta, na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č. broj 639/6 K.o. Štrpci – šesta zona gradskog građevinskog zemljišta

 

Obavještavaju se zainteresovani građani i stručna javnost na području opštine Prnjavor da mogu 30 dana od dana objavljivanja obavještenja (13.04.2021. godine – 13.05.2021. godine) svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, soba broj 4, izvršiti javni uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju.

Primjedbe i sugestije na zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju mogu se upisati u knjigu prijedloga, primjedbi i sugestija, koja se nalazi u istoj prostoriji ili dostaviti putem pošte na navedenu adresu.

Sve informacije vezano za uvid u  zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju mogu se dobiti u „šalter sali“ opštine Prnjavor i na brojeve telefona: 051/660-905 i 051/660-845.

JEDANEST NOVOZARAŽENIH LICA NA PODRUČJU OPŠTINE

U protekla 24 časa na području opštine Prnjavor registrovano 11 osoba zaraženih virusom korona, dok se pod zdravstvenim nadzorom nalazi 180 lica.

U skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, od 12. do 19. aprila dozvoljavaju se organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti sportskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica, kao i profesionalne takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista, bez prisustva publike ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.

Istim zaključkom, od danas 12. aprila nastavlja se odvijanje vaspitno – obrazovnog rada, proširenog programa, svih sportskih i drugih aktivnosti školske djece i omladine u prostorijama osnovnih škola u Republici Srpskoj, dok se nastava u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama nastavlja odvijati na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

Od početka pandemije, na području opštine Prnjavor registrovano je 1155 osoba zaraženih virusom korona, dok su 82 osobe preminule.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju epidemiološke mjere i preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

PRODAVNICA DOMAĆIH PROIZVODA U PRNJAVORU (PRILOG RTRS, VIDEO)

Ima li šta bolje od provjerenih domaćih proizvoda, smještenih pod istim krovom?

U srcu Prnjavora, na gradskom trgu otvorena je Naša prodavnica.

Vrijedni Prnjavorčani – mali proizvođači, ovdje su pronašli svoje mjesto.

Svi koji istinski cijene domaće proizvode na jednom mjestu mogu da pronađu više od 200 različitih proizvoda od 30 proizvođača.

RTRS

NAREDBA O REGULISANJU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELJSKIH I DRUGIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE

Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine donio je Naredbu o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor.

 1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Prnjavor i zaštite i spasavanja stanovništva od 08.04. do 15.04.2021. godine zabranjuju se:
 • sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,
 • sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode),
 • organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,
 • rad „wellness“ i spa centrima,
 • rad bazenima, osim za obavljanje trenažnog procesa od strane profesionalnih sportista i profesionalnih sportskih organizacija,
 • rad skijalištima i skijaškim centrima,
 • aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).
 1. U periodu od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće uključujući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice i dr.) od 06:00 do 22:00 časa, strogo poštujući uputstva JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. U periodu od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine, škole stranih jezika i udruženja građana koja pružaju neformalne obuke za djece i učenike, kao i auto škole dužne su da nastavu i aktivnosti koje zahtjevaju rad sa više ljudi u grupi (predavanja, obuke prve pomoći i sl.) organizuju na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.
 3. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
 4. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.
 5. Izuzetno od tačke 4., obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:
 • lica mlađa od 7 godina života,
 • lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
 • lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.
 1. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:
 • usluge pružaju zaštićeni maskom,
 • obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
 • obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
 • pridržavaju se uputstava JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada, u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
 • obezbjede jedno ili više lica koja će upozoravati posjetioce i korisnike usluga da se moraju pridržavati preporučenih epidemioloških mjera (kovid redar/redari) a u suprotnom uskratiti im uslugu.
 1. Ograničava se rad od 04.2012. do 15.04.2021. godine od 06.00 do 22.00 časa, a nedjeljom od 07.00 do 12.00 časova:
 • trgovinama na veliko,
 • trgovačkim centrima,
 • privatnim stomatološkim ambulantama,
 • svim subjektima koji obavljaju zanatsko-uslužne djelatnosti,
 • poljoprivrednim apotekama,
 • drogerijama.
 1. Obavezuju se trgovački centri, robne kuće, tržnice, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolaz, hodnici) u skladu sa tačkom 4. ove naredbe sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta.
 2. Od 04.2021. do 15.04.2021. godine zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima u periodu od 22.00 do 06.00 časova.
 3. Od 04.2021. do 15.04.2021. godine zabranjuju se organizovane rekreativne aktivnosti, trenažni procesi i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista svih uzrasta osim profesionalnih sportskih aktivnosti uključujući i trenažni proces istih, ali bez prisustva publike, roditelja ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.
 4. Od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine u autobusima kojim se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje.
 5. Ograničava se rad od 04.2021. do 15.04.2021. godine od 05.00 do 15.00 časova stočnoj pijaci i tržnici na veliko.
 6. Ograničava se rad od 04.2021. do 15.04.2021. godine od 06.00 do 22.00 časa radnim danom, a nedjeljom od 07.00 do 17.00 časova tržnici na malo i zelenoj pijaci.
 7. Subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda, ograničava se rad od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine od 06.00 do 22.00 časa.
 8. U propisanom redovnom radnom vremenu mogu raditi:
 • dragstori, s tim da u periodu od 22.00 do 06.00 časova prodaju mogu vršiti isključivo putem šaltera i dječiji vrtići.
 1. Apoteke mogu da rade svakim danom od 07.00 do 22.00 časa.
 2. Svi naprijed navedeni subjekti dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
 3. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1)  organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

 1. Svi naprijed navedeni subjekti mogu samostalno vršiti dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. Opštinska uprava, javna preduzeća i ustanove organizovaće svoj rad kako slijedi:
 • na ulazu u sve službene prostorije organa ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
 • kontrola broja korisnika usluga šalter sale i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
 1. Pravni subjekti kao i javna preduzeća i ustanove trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.
 2. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova- Policijska stanica Prnjavor, te inspektori i komunalni policajci Odjeljenja za inspekcijske poslove opštine Prnjavor.
 3. Nepoštovanje mjera zabrane iz ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17, 42/20 i 98/20).

Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor

SASTANAK POVODOM USAGLAŠAVANJA ZAJEDNIČKIH ODLUKA I MJERA NA NIVOU LOKALNIH ZAJEDNICA

U Prnjavoru je danas održan sastanak načelnika i gradonačelnika susjednih opština i gradova, a  u povodu usaglašavanja zajedničkih odluka i mjera na nivou lokalnih zajednica, ukoliko Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske, od 15.04.2021. godine u novom Zaključku o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona u RS , bude propisao mjeru da će rad ugostiteljskih objekata za smještaj, ishranu i piće na području grada/opštine biti propisan od strane štaba za vanredne situacije grada/opštine, u zavisnosti od epidemiološke situacije u tom gradu/opštini, uz obavezno poštovanje uputstava JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“.

Sastanku su pored načelnika opštine Prnjavor Darka Tomaša  i njegovih saradnika, prisustvovali i gradonačelnik Dervente Milorad Simić, načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić, načelnik opštine Laktaši Miroslav Bojić, i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević, sa svojim saradnicima.

Usaglašeno je takođe, da će se ovakvi sastanci redovno održavati i u narednom periodu, a sve u cilju donošenja što efikasnijih odluka i mjera za dobrobit svih stanovnika opštine/grada.