ЈАВНИ УВИД -Нацрт измјене дијела урбанистичког плана “Прњавор” (измјена 1)

„Одјељење за просторно уређење општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност да се Нацрт измјене дијела урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена 1) ставља на Јавни увид.

Јавни увид се може извршити у просторијама Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова и у просторијама носиоца израде плана „Routing“ д.о.о. Бања Лука, улица Првог крајишког корпуса број 16, 78000 Бања Лука, сваким радним даном од 08.00 до 16.00 часова

Јавни увид почиње 09.04.2021. године и траје 30 дана, односно до 10.05.2021. године.

Примједбе и сугестије на Нацрт плана могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија која се налази у Одјељењу за просторно уређење и у просторијама носиоца израде плана „Routing“ д.о.о. Бања Лука, као и доставити поштом на наведене адресе.

Све информације везане за јавни увид у нацрт плана, могу се добити у просторијама Одјељења за просторно уређење, на број телефона 051/663-162, 051/660-905 и путем email-a [email protected].“

 

НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине донио је Наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Прњавор.

 1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Прњавор и заштите и спасавања становништва од 29.03. до 05.04.2021. године забрањују се:
 • сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
 • сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
 • рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања) и културно-умјетничким друштвима,
 • организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
 • рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) изузев објеката из тачке 2. ове Наредбе,
 • рад базенима, „wellness“ и спа центрима,
 • рад скијалиштима и скијашким центрима,
 • рад трговачким центрима и субјектима који послују у оквиру трговачког центра изузев апотека и субјеката чија је претежна дјелатност трговина прехрамбеним производима као и субјектима који послују у просторима који имају засебан улаз у односу на улаз трговачког центра без обзира на врсту дјелатности коју обављају,
 • рад приређивачима игара на срећу, осим приређивачима интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе,
 • активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).
 1. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати у периоду од 06.00 до 22.00 часа само гостима којима пружају услуге смјештаја.
 2. У периоду од 29.03. до 05.04.2021. године, школе страних језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да наставу и активности које захтјевају рад са више људи у групама (предавања, обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
 3. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
 4. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
 5. Изузетно од тачке 4., обавезе ношења заштитне маске су изузета:
 • лица млађа од 7 година живота,
 • лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
 • лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
 1. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
 • услуге пружају заштићени маском,
 • обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 • обезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
 • придржавају се упутстава ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада, у зависности од дјелатности коју обављају,
 • обезбједе једно или више лица која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити им услугу.
 1. Изузетно од тачке 1. подтачка 5. од 29.03. до 05.04.2021. године у периоду од 06.00 до 22.00 часа дозвољава се вршење услуга доставе хране и пића као и шалтерска продаја хране и пића без могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.
 2. Ограничава се рад од 29.03. до 05.04.2021. године од 06.00 до 22.00 часа, а недјељом од 07.00 до 12.00 часова:
 • трговинама на велико,
 • приватним стоматолошким амбулантама,
 • свим субјектима који обављају занатско-услужне дјелатности,
 • пољопривредним апотекама,
 • дрогеријама.
 1. Од 29.03. до 05.04. године забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима у периоду од 22.00 до 06.00 часова.
 2. Од 29.03. до 05.04.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора.
 3. Од 29.03. до 05.04.2021. године у аутобусима којим се обавља превоз лица у друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за сједење.
 4. Ограничава се рад од 29.03. до 05.04.2021. године од 05.00 до 15.00 часова сточној пијаци и тржници на велико.
 5. Ограничава се рад од 29.03. до 05.04.2021. године од 06.00 до 22.00 часа радним даном, а недјељом од 07.00 до 17.00 часова тржници на мало и зеленој пијаци.
 6. Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача искључиво у погледу продаје њихових производа, ограничава се рад од 29.03. до 05.04.2021. године од 06.00 до 22.00 часа.
 7. У прописаном редовном радном времену могу радити:
 • драгстори, с тим да у периоду од 22.00 до 06.00 часова продају могу вршити искључиво путем шалтера и

2) дјечији вртићи.

 1. Апотеке могу да раде сваким даном од 07.00 до 22.00 часа.
 2. Сви напријед наведени субјекти дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 3. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:

1)  организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

 1. Сви напријед наведени субјекти могу самостално вршити дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 2. Општинска управа, јавна предузећа и установе организоваће свој рад како слиједи:
 • на улазу у све службене просторије органа ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 • контрола броја корисника услуга шалтер сале и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 1. Правни субјекти као и јавна предузећа и установе требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.
 2. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Министарство унутрашњих послова- Полицијска станица Прњавор, те инспектори и комунални полицајци Одјељења за инспекцијске послове општине Прњавор.
 3. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17, 42/20 и 98/20).

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОДРЖАО ТЕЛЕФОНСКУ СЈЕДНИЦУ

Општински штаб за ванредне ситуације одржао је данас телефонску сједницу, на којој је закључено да је у протекла 24 часа на подручју општине Прњавор регистровано 13 особа заражених вирусом корона, док се под здравственим надзором налази 125 лица.

У складу са закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, до 5. априла забрањена су јавна окупљања у групама већим од 30 лица, приватна од 10 лица, рад фитнес центрима, угоститељским објектима за исхрану и пићем, базенима, велнес и спа центрима, трговачким центрима и субјектима који послују у оквиру трговачког центра, изузев апотека и субјеката чија је претежна дјелатност трговина прехрамбеним производима, као субјектима који послују у просторима који имају засебан улаз у односу на улаз трговачког центра без обзира на врсту дјелатности коју обављају, рад приређивача игара на срећу и активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору.

Од почетка пандемије, на подручју општине Прњавор регистроване су 1064 особе заражене вирусом корона, док је 79 особа преминуло.

Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да буду одговорни и поштују епидемиолошке мјере и препоруке Института за јавно здравство Републике Српске.

ТОМАШ ПРИМИО ГЛУМЦЕ У ПОВОДУ ПУНОЉЕТСТВА ДРАМСКЕ СЦЕНЕ “ПРОСВЈЕТА”

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш уприличио је данас пријем за представнике и чланове прњаворске Драмске сцене СПКД „Просвјета“ , а у поводу Свјетског дана позоришта који се обиљежава 27. марта, уједно и 18. година постојања и рада Драмске сцене, чиме ове године прослављају  пунољетство.

Током 18. година битисања на даскама које живот значе остварили су многобројне завидне успјехе и резултате. Основе позоришне умјетности и глуме упознало је неколико стотина полазника основношколског и средњошколског узраста, носиоци су завидних 74  фестивалске награде из свих области позоришне умјетности: глума, режија, педагошки рад, костимографија, сценографија

„Кроз кратку причу покушали смо данас представити наше позориште. Иза нас је преко 50 позоришних представа, преко 30 фестивала, преко 70 награда. Много пројеката је иза нас, а надамо се и још више оних који су пред нама“, истакла је овом приликом Бранкица Радоњић, умјетнички руководилац Драмске сцене „Просвјета.

Додала је да је током свих претходних година рада, сарадња са локалном управом била на завидном нивоу. „У разговору са начелником општине дефинисали смо видове будуће сарадње што нас посебно радује, јер видимо да имамо свесрдну подршку господина Томаша и локалне управе, што нам даје додатни вјетар у леђа и потврђује да смо на правом путу у смислу промоције наше општине  као града позоришта“, нагласила је Радоњићева.

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш честитао је 18. година  успјешног рада свим члановима Драмске сцене „Просвјета, напомињући да можда подршка општине није била на нивоу њихових постигнутих резултата, али да ће се то сигурно исправити у времену које је пред нама.

„Радује ме све што они раде на промоцији културних вриједности.То су добри људи, одлични ученици и увјерен сам будући носиоци друштвеног и културног живота наше локалне заједнице. Овдје сам да им пружим сву подршку за даљи њихов рад, јер на тај начин у најбољем свјетлу представљају Прњавор“, рекао је начелник Томаш.

Томаш је изразио жељу да ови  млади људи што више путују и упознају нове пријатеље из других позоришта у Републици Српској, БиХ, али и шире јер је то мотив и сатисфакција за њихов рад.Посебно је захвалио руководиоцу Драмске сцене  Бранкици Радоњић на  савјесном и преданом раду, и што је многе генерације које су прошле кроз прњаворско позориште учила не само глуми него и васпитању и другим врлинама значајним за формирање правих личности.

 

“СЛУШАЈ МАЊИНСКЕ ЈЕЗИКЕ ”

Европска унија у Босни и Херцеговини и Вијеће Европе – Канцеларија у Сарајеву ПОДРЖАВАЈУ И ПРОМОВИШУ РАЗЛИЧИТОСТИ И РАВНОПРАВНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У БИХ

Гости емисије: Тихомир Кнежичек – предсједник Удружења Италијана „Рино Зандонаи“ Тузла, Томислав Дуртка – представник Удружења Пољака „Болеславиец“ Прњавор, Сенад Беговић – „Центар за културу“ Тузла и Љубиша Шикарац начелник Одјељења за локални, економски развој и друштвене дјелатности  општине Прњавор.

Водитељи: Индира Мехић (Радио Тузла) и Марин Маринковић (Радио Прњавор)

Садржај: Представљање пројекта “Слушај мањинске језике”.

Удружење грађана италијанског поријекла „Рино Зандонаи“ Тузла у партнерству са удружењем Пољака „Болеславиец“ Прњавор почели су у децембру 2020. године реализацију међуентитетског пројекта под називом „Слушај мањинске језике“. Пројекат се проводи у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Вијећа Европе „Промоција различитости и једнакости у Босни и Херцеговини“, а подршку у реализацији пројекта дају Центар за културу Тузла, ЈУ Центар за културу Прњавор, Град Тузла, Општина Прњавор и четири удружења националних мањина из Тузле и Прњавора.

Примарни циљ једанаестомјесечног пројекта јесте заштита и очување језика којима говоре припадници националних мањина у Босни и Херцеговини, као и превенција говора мржње. Пројектом је планирано реализовати 18 радио емисија које промовишу заштиту језика националних мањина и превенцију говора мржње.

Пројекат финансирају Европска унија и Вијеће Европе путем гранта њиховог заједничког пројекта „Промоција различитости и једнакости у Босни и Херцеговини”, а који је дио заједничког програма “Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019. – 2022-”. Укупна вриједност пројекта је 650.000 еура, од чега је Европска унија обезбиједила 552.500 еура.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=282&v=sgFY7KSgF0Y&feature=emb_logo

ИЗАБРАНЕ НАЈБОЉЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОТО КОНКУРСА „Прњавор – мој град“

Општинска управа општине Прњавор у оквиру обиљежавања прославе Дана општине Прњавор, објавила је ФОТО КОНКУРС за најбољу фотографију Прњавора. Теме конкурса су били људи, природа или било који детаљ карактеристичан за нашу општину.

Награде су освојили:

 1. мјесто – 300,00 КМ освојила је фотографија „Дјевојчица на тргу“, рад Марије Милошевић
 2. мјесто – 200,00 КМ освојила је фотографија „Љубић – Milky Way“, рад Бошка Хргића
 3. мјесто – 100,00 КМ „Поље сунцокрета“ снимљено у Палачковцима, рад Иване Радановић

и специјалну награду публике у износу од 100,00 КМ освојила је фотографија „Прњавор ноћу“, рад Жељана Ђукића.

Добитници награда ће бити благовремено обавијештени о начину преузимања истих.

Честитамо награђенима и захваљујемо свим учесницима уз позив да прикупљају своје радове за наредни фото конкурс.

 

 1. мјесто – 300,00 КМ освојила је фотографија „Дјевојчица на тргу“, рад Марије Милошевић

2. мјесто – 200,00 КМ освојила је фотографија „Љубић – Milky Way“, рад Бошка Хргића

  

3. мјесто – 100,00 КМ „Поље сунцокрета“ снимљено у Палачковцима, рад Иване Радановић

   

 

специјалну награду публике  – 100,00 КМ освојила је фотографија „Прњавор ноћу“, рад Жељана Ђукића.

ПОЛАГАЊЕМ ВИЈЕНАЦА НА ВУЧИЈАКУ И У ШИБОВСКОЈ ОБИЉЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Поводом обиљежавања Дана општине Прњавор, 24. марта,  руководство општине и представници општинске Борачке организације, данас су у знак сјећања на погинуле прњаворске борце,  положили вијенце код Спомен-храма на Вучијаку и испред Спомен-комплекса у Шибовској.

Дан општине се, као и прошле године,  због тренутне епидемилошке ситуације узроковане вирусом корона обиљежава на нешто специфичан начин и у измјењеним околностима, рекао је овом приликом начелник општине Прњавор Дарко Томаш, истичући да и без обзира колико година иза нас била тешка у смислу развоја, ипак је била  успјешна јер су многи пројекти реализовани и остварени.

„Свим грађанима општине Прњавор честитам Дан општине и захваљујем се свима који су на било који начин и  минималним напором допринијели развоју наше локалне заједнице. Док сви радимо помало развој је видљивији и евидентнији.  Увјерен сам да су многи изазови пред нама али исто тако надамо се љепшим и срећнијим тренуцима. Надам се да ћемо сваки наредни Дан општине, који је посебан празник за нас, обиљежавати у бољем и срећнијем Прњавору“, рекао је начелник Томаш.

Дан општине суграђанима честитао је и предсједник Скупштине општине Прњавор, Жељко Симић. „Наша обавеза је да се данас,  иако у нешто сложенијим условима, са ова два света мјеста, присјетимо наших хероја и прњаворских бораца који су своје животе дали у стварање Републике Српске и у одбрану  Прњавора“, истакао је Симић.

Због тренутне епидемиолошке ситуације узроковане вирусом корона и најновијих мјера Републичког штаба за ванредне ситуације, све остале активности поводом обиљежавања Дана општине, укључујући и свечану сједницу Скупштине, су отказане. „Уколико епидемилошка ситуација буде дозвољавала Организациони одбор за обиљежавање Дана општине ће  поново засједати и утврдити нови датум како би се активности поводом овог дана могле реализовати“, напоменуо је предсједник Симић.

Дан општине Прњавор обиљежава се као сјећање на 24. март 1992. године када су јединице Територијалне одбране заузеле положаје на Мотајици и одбраниле општину Прњавор и Крајину од непријатељских напада. У посљедњем одбрамбено-отаџбинском рату погинуло је 626 бораца са подручја ове општине.

НАЧЕЛНИК ТОМАШ ОДРЖАО САСТАНАК СА УГОСТИТЕЉИМА

Начелник општине, Дарко Томаш одржао је данас састанак са угоститељима који обављају угоститељску дјелатност на подручју општине Прњавор.

На састанку је изражена пуна подршка епидемиолошким мјерама које су на снази, а које имају за циљ заштиту становништва. Констатовано је, да тренутно стање на подручју општине Прњавор није алармантно по питању броја новообољелих лица и да локалним заједницама треба оставити могућност утицаја на поједине мјере, у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације.

На данашњем састанку донесен је и закључак да ће локална заједница помоћи угоститељима тако што ће извршити субвенцију комуналне таксе за истицање пословног имена, комуналне накнаде и трошкова закупа јавних површина, те пружити потребну помоћ привреди и приликом плаћања других трошкова пословања, посебно код пролонгирања обавеза према банкама.