ČETIRI NOVOZARAŽENE OSOBE, DVA LICA PREMINULA

U protekla 24 časa na području opštine Prnjavor registrovana su četiri lica zaražena virusom korona, dok su dvije osobe starije životne dobi kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa korona preminule.

Opštinski štab za vanredne situacije izjavljuje iskreno saučešće porodicama preminulih lica.

U današnjem izvještaju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske stoji da su tri osobe iz Prnjavora preminule, što je naknadnom provjerom utvrđeno kao greška, jer treće lice nije sa područja opštine Prnjavor.

Prema izvještaju Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Prnjavor, pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 215 osoba, dok su 374 lica oporavljena.

Od početka pandemije, na području opštine registrovana su 523 lica zaražena virusom korona, dok su 22 osobe preminule.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju epidemiološke mjere i preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

SUBOTA, 21. NOVEMBAR NERADNI DAN

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (21. novembar) je republički praznik i neradni dan.

U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena moga da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima (benzinske pumpe) i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

Zaključkom načelnika opštine, na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (21. novembar) mogu da rade i pijace, i to stočna pijaca u vremenu od 5.00 do 12.00 časova, zelena (tržnica) i robno – zelena (buvljak) u vremenu od 6.00 do 12.00 časova, a radi ukazane potrebe za radom istih.

Zaključak 

PETNAEST NOVOZARAŽENIH U PROTEKLA 24 ČASA, JEDNO LICE PREMINULO

U protekla 24 časa registrovano je 15 lica zaraženih virusom korona. Jedanaest novozaraženih je muškog pola, dva starije, četiri srednje i pet mlađe životne dobi, dok su tri novozaražene ženske osobe srednje i jedna starije životne dobi.

Jedno lice sa području opštine Prnjavor kod koga je potvrđeno prisustvo virusa korona je preminulo. Opštinski štab za vanredne situacije izjavljuje iskreno saučešće porodici.

Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 191 osoba. Od početka pandemije, na području opštine registrovano je 519 lica zaraženih virusom korona, 365 osoba je oporavljeno, dok je 20 lica preminulo.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju epidemiološke mjere i preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

NAREDBA O REGULISANJU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELJSKIH I DRUGIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE

Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, Načelnik opštine donio je Naredbu o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor.

 1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji opštine Prnjavor i zaštite i spasavanja stanovništva, do 30.11.2020. godine zabranjuju se:
 • sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
 • muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,
 • sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).
 1. Obavezuju se građani da:
 • na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra,
 • u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.
 1. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja maske su izuzeta:
 • lica mlađa od 7 godina života,
 • lica sa posebnim potrebama koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih,
 • lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.
 1. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:
 • usluge pružaju zaštićeni maskom,
 • obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
 • obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
 • pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada, u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.
 1. Ograničava se rad do 30.11.2020. godine od 06.00 do 22.00 časa, a nedjeljom od 07.00 do 12.00 časova:
 • trgovinama na veliko,
 • trgovačkim centrima i svim trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom,
 • fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
 • privatnim stomatološkim ambulantama,
 • svim subjektima koji obavljaju zanatsko-uslužne djelatnosti,
 • poljoprivrednim apotekama,
 • drogerijama.
 1. Ograničava se rad do 30.11.2020. godine od 06.00 do 22.00 časa:
 • svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i sl.)
 • subjektima koji vrše dostavu hrane, ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti,
 • priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).
 1. Do 30.11.2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. Ograničava se rad do 30.11.2020. godine od 05.00 do 15.00 časova stočnoj pijaci i tržnici na veliko.
 3. Ograničava se rad do 30.11.2020. godine od 06.00 do 22.00 časa radnim danom, a nedjeljom od 07.00 do 17.00 časova tržnici na malo i zelenoj pijaci.
 4. Subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda, ograničava se rad do 30.11.2020. godine od 06.00 do 22.00 časa.
 5. U propisanom redovnom radnom vremenu mogu raditi:
 • dragstori, s tim da u periodu od 22.00 do 06.00 časova prodaju mogu vršiti isključivo putem šaltera.

2) bazeni, „wellnes“ i spa centri posebno i u sklopu objekata za smještaj,

3) dječiji vrtići i

4) igraonice.

 1. Benzinske pumpe nastavljaju da rade u dosadašnjem režimu, s tim da se ograničava rad ugostiteljskog dijela objekta do 22.00 časa.
 2. Hoteli, hosteli i moteli mogu pružati usluge smještaja gostiju bez vremenskog ograničenja, kao i usluge ishrane i pića gostima i trećim licima sa vremenskim ograničenjem od 06.00 do 22.00 časa.
 3. Apoteke mogu da rade svakim danom od 07.00 do 22.00 časa.
 4. Svi naprijed navedeni subjekti dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19  bolesti na radnom mjestu.
 5. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

 1. Svi naprijed navedeni subjekti mogu samostalno vršiti dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.
 2. Opštinska uprava, javna preduzeća i ustanove organizovaće svoj rad kako slijedi:
 • na ulazu u sve službene prostorije organa ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
 • kontrola broja korisnika usluga šalter sale i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
 1. Pravni subjekti kao i javna preduzeća i ustanove trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.
 2. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova- Policijska stanica Prnjavor, te inspektori i komunalni policajci Odjeljenja za inspekcijske poslove opštine Prnjavor.
 3. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 11/15) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 90/17, 42/20 i 98/20)

Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na području opštine Prnjavor

U POSLJEDNJA 24 ČASA SEDAM NOVOZARAŽENIH, JEDNO LICE PREMINULO

Opštinski štab za vanredne situacije održao je danas sjednicu na kojoj je zaključeno, da je u protekla 24 časa registrovano sedam lica zaraženih virusom korona, a većina novozaraženih je mlađe životne dobi. Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 191 osoba.

Jedno lice sa području opštine Prnjavor kod koga je potvrđeno prisustvo virusa korona je preminulo. Opštinski štab za vanredne situacije izjavljuje iskreno saučešće porodici.

U skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, do 30. novembra 2020. godine, na snazi ostaje ograničeno radno vrijeme, od 6.00 do 22.00 časa, ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, kao i zabrana javnih okupljanja u grupama većim od 50 lica i privatnih okupljanja u grupama većim od 10 lica.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju epidemiološke mjere i preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Od početka pandemije, na području opštine registrovana su 504 lica zaražena virusom korona, 356 osoba je oporavljeno, dok je 19 lica preminulo.

U PROTEKLA 24 ČASA ŠESNAEST NOVOZARAŽENIH LICA

U protekla 24 časa, na području opštine Prnjavor registrovano je 16 osoba zaraženih virusom korona, a većina novozaraženih je muškog pola i mlađe životne dobi.

Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 161 osoba.

Od početka pandemije, na području opštine registrovano je 497 osoba zaraženih virusom korona, dok je 351 lice oporavljeno.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju epidemiološke mjere i preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

U PROTEKLA TRI DANA 26 NOVOZARAŽENIH NA PODRUČJU OPŠTINE

U protekla tri dana, na području opštine Prnjavor registrovano je 26 osoba zaraženih virusom korona, a većina novozaraženih je srednje i mlađe životne dobi.

Pod zdravstvenim nadzorom trenutno se nalazi 177 osoba.

Od početka pandemije, na području opštine registrovana je 481 osoba zaražena virusom korona, dok je 335 lica oporavljeno.

Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju epidemiološke mjere i preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

SNSD-U NAJVIŠE GLASOVA ZA SKUPŠTINU OPŠTINE

Na lokalnim izborima u opštini Prnjavor najviše glasova za Skupštinu opštine osvojio je SNSD 5.528 ili 34,53 odsto od ukupnog broja upisanih birača, preliminarni su i nezvanični podaci koje je objavila Centralna izborna komisija /CIK/ BiH na osnovu obrađenih podataka sa svih biračkih mjesta u ovoj lokalnoj zajednici.

Na drugom mjestu je SDS sa 4.098 glasova ili 25,60 odsto, dok je treća partija po broju osvojenih glasova DNS, sa 1. 648 glasova ili 10,30 odsto.

NDP je osvojio 760 glasova ili 4,75 odsto, Srpska radikalna stranka Vojislav Šešelj 695 glasova ili 4,34 odsto, Demos 519 glasova ili 3,24 i Socijalistička partija 480 glasova ili tri odsto.

Ostale stranke su osvojile ispod tri odsto glasova.

Za predstavnika nacionalnih manjina, prema preliminarnim podacima, najviše glasova osvojio je Ivica Mađarovski.

Za lokalne izbore na području opštine Prnjavor bilo je registrovano 28 političkih subjekata, od čega pet kandidata za predstavnika nacionalnih manjina.

Na lokalnim izborima na području opštine Prnjavor biračko pravo je iskoristilo 16.800 glasača ili 43 odsto od ukupnog broja registrovanih.

SRNA, T.S.

TOMAŠ PONOVO IZABRAN ZA NAČELNIKA OPŠTINE

Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Prnjavor Darko Tomaš treći put je izabran na ovu funkciju jer je, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije /CIK/ BiH, osvojio 9.252 glasa ili 58,65 odsto glasova ukupnog broja upisanih birača.

Njegov protivkandidat iz SDS-a Milan Aleksić dobio je podršku 6.522 birača ili 41,35 odsto.

CIK BiH objavio je preliminarne rezultate na osnovu prebrojanih glasova sa svih biračkih mjesta. Važećih glasačkih listića bilo je 15.744, a nevažećih 1.024.

Izlaznost na lokalnim izborima na području opštine Prnjavor bila je 43 odsto.

SRNA, T.S.