U TOKU IZRADA IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA „U ZONI UTICAJA MAGISTRALNOG PUTA M-16.1 DIONICA PUTA KLAŠNICE-DERVENTA, TERITORIJA OPŠTINE PRNJAVOR“ (IZMJENA IV)

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost opštine Prnjavor da je u toku izrada Izmjene dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja magistralnog puta M-16.1 dionica puta Klašnice- Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ (Izmjena i dopuna IV). Obuhvat Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana čini zemljište označeno kao parcele k.č. broj 1784/8, 1784/9, 1817/3, 1822, 1823 i dijelovi parcela broj k.č. 1788/2, 1784/4, 1817/2, 1891/1 i 1819/2 k.o. Prnjavor.

Molimo sva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti da u skladu sa članom 42. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS 40/13, 106/15, 03/16 i 84/19) u Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave, opštine Prnjavor, dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu.

Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti, ciljeva ili pravaca razvoja i slično.

Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Za sve informacije građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 4 i 7, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova,  ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660 – 905.