ZAVRŠENA SJEDNICA SKUPŠTINE, ODBORNICI USVOJILI NACRT BUDŽETA ZA 2020. GODINU

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su na današnjoj sjednici nacrt budžeta za 2020. godinu u iznosu od 15.450.000,00 KM, što je više za 2,66% ili 400.000 KM u odnosu na plan za 2019. godinu.

Načelnik Odjeljenja za finansije, Aleksandar Njegomirović rekao je da se očekuje rast prihoda od PDV, dok su neporeski prihodi planirani u skladu sa očekivanim izvršenjem za 2019. godinu. „ Kada je u pitanju rashodovna strana, sredstva za korisnike grantova zadržali smo na istom nivou, dok određena povećanja imamo kod sporta i podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju“, istakao je Njegomirović i dodao da su sredstva za stipendiranje studenata i učenika zadržana na nivou plana za 2019. godinu. „Ta izdvajanja predstavljaju dva odsto ukupne budžetske potrošnje ili 315.000 KM, što Opštinu Prnjavor po procentualnom izdvajanju čini vodećom među jedinicama lokalne samouprave“, rekao je Njegomirović.

On je naglasio da je za kapitalna ulaganja planirano 1.200.000 KM, da će dodatnih 300.000 KM biti realizovano kroz određene projekte trošenja namjenskih sredstava u okviru Odjeljenja za poljoprivredu i da je viljivo da je kapitalno razvojna komponeta zastupljena i u budžetu za 2020. godinu.

Predsjednik Skupštine opštine, Željko Simić je rekao da je uz nacrt budžeta usvojen i zaključak da se u roku od 15 dana provede javna rasprava ovom dokumentu. „Očekujem da će naredna sjednica na kojoj ćemo usvojiti budžet opštine za 2020. godinu biti održana do 15. decembra“, rekao je Simić.

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su danas i nacrt rebalansa budžeta za 2019. godinu, čime je budžetski okvir povećan za 4,58 % ili 690.000 KM i iznosi 15.700.000 KM. Najveći uticaj na ostvarenje budžetskih sredstava i izdataka iznad plana budžeta imali su namjenski grantovi, prije svega 150.000 KM od Vlade Republike Srpske za finansiranje projekta video nadzora na širem području grada, 225.000 KM od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Vlade Republike Srpske za isplatu ličnih invalidnina što se realizuje preko Centra za socijalni rad, kao i sredstva dobijena u okviru MEG projekta za podsticaj zapošljavanja u privredi i sredstava za druge projekte.

Klub odbornika SDS nije podržao nacrt rebalansa za 2019. godinu, kao ni nacrt budžeta za 2020. godinu, iz razloga, što veći dio stanovništva nije osjetio korist od ovogodišnjeg budžeta, rekao je Slaviša Jenjić, šef ovog kluba. „Imali smo određene sugestije koje su se prije svega odnosile na probleme u Komunalnom preduzeće „Park“ , jer smatramo da zajedno trebamo naći rješenje“, ističe Jenjić.

„Na inicijativu stanovnika sjevernog dijela opštine predložili smo kao dodatnu tačku da se put kroz Donju Ilovu i Šibovsku do Miškovaca nazove put Motajičkog bataljona. Tačka nije uvrštena u dnevni red, što smatramo da nije u redu zbog važnosti ove tačke“, rekao je Jenjić.

Sjednica Skupštine opštine dvadeset osma po redu završena je oko 14.00 časova.

U EMISIJI RAZGOVOR S POVODOM PREDSJEDNIK SKUPŠTINE ŽELJKO SIMIĆ GOVORI O RADU LOKALNOG PARLAMENTA

U programu Radio Prnjavora, u emisiji koju vodi i uređuje Marin Marinković danas je gostovao Željko Simić, predsjednik Skupštine opštine.

Simić je govorio o aktivnostima lokalnog parlamenta, skupštinskoj većini, javnosti rada Skupštine opštine, kao i odnosu sa republičkom vlasti.

On je istakao, da je ovo još jedna godina, u kojoj se rad lokalnog parlamenta može ocjeniti kao vrlo uspješnim, što je rezultat svakodnevnog rada, političkih usaglašavanja, kao i političke kulture i ozbiljnosti izabranih odbornika.

Simić je naglasio, da je skuštinska većina stabilna, da ona nikada nije bila upitna, iako su pojedini odbornici napuštali klubove i prelazili u druge političke partije.

Govoreći o nacrtu budžeta za 2020. godinu koji se nalazi na dnevnom redu sutrašnjeg skupštinskog zasjedanja, Simić je rekao, da budžet za sljedeću godinu, ni u jednom segmentu nije tzv. izborni, već da proizilazi iz prethodnih godina i da je sličan ovogodišnjem budžetu , odnosno da je njegov okvir identičan rebalansiranom iz ove godine.

Simić je naglasio, da Skupština opštine ima potpuno otvorenu komunikaciju sa građanima, da su svi dokumenti dostupni javnosti putem interneta, te da je uspostavljena i direktna komunikacija sa građanima putem projekta „Sati građana“.

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA POD-PROJEKTA BH3

Na osnovu Rješenja načelnika opštine Prnjavor, broj: 01/1-014-101/19 od 25.07.2019. godine i Pravilnika o kriterijumima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim  zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa („Službeni glasnik BiH“, broj 18/16), Prvostepena komisija za odabir korisnika 14 (četrnaest) stambenih jedinica u višestambenoj zgradi izgrađenoj u okviru Pod-projekta BH3, d o n o s i :

O D L U K U

o utvrđivanju Preliminarne liste korisnika Pod-projekta BH3

I

Na osnovu ukupnog broja bodova, u skladu sa članom 2. stav 4. Pravilnika Prvostepena komisija utvrđuje Preliminarnu listu korisnika:

Redni broj Ime Prezime Ime  roditelja Broj članova domaćinstva Stambeni Status Socijalni Status Pripadnost ranjivim grupama UKUPNO
1 Miladinka Rodić Radak Pero 3 70 30 40 140
2 Milorad Srdić Đurađ 2 70 30 40 140
3 Nikola Desnica Vid 4 50 30 40 120
4 Ranko Ožegović Radovan 4 50 30 20 100
5 Jagoda Savić Vaso 2 60 0 40 100
6 Bosiljka Jovićić Teodor 3 50 30 20 100
7 Anđa Lugonja Ilija 2 50 0 20 70
8 Dušan Crnogorac Anđelko 3 50 0 20 70
9 Mirjana Rajčić Milan 3 70 0 0 70
10 Mićo Đaković Trišo 1 50 0 0 50
11 Borislav Tintor Dušan 6 50 0 0 50
12 Nikola Šušnjar Đuro 3 50 0 0 50
13 Radmila Latinović Drago 3 50 0 0 50
14 Rade Novković Bogdan 2 10 0 20 30
15 Vlado Bajić Ratko 2 10 0 0 10
16 Biljana Grujić Dragan 3 10 0 0 10
17 Radivoje Jovanović Milan 2 10 0 0 10
18 Momir Kašić Stanoje 4 10 0 0 10
19 Velinka Rajaković Ljubo 3 10 0 0 10
20 Mališa Demonjić Miladin 4 0 0 0 0
21 Siniša Demonjić Miladin 2 0 0 0 0
22 Vlado Erić Mirko 3 0 0 0 0
23 Slavoljub Mihajlović Nedeljko 3 0 0 0 0
24 Petar Novković Jandrija 2 0 0 0 0
25 Slavica Petković Zdravko 4 0 0 0 0
26 Uroš Rosić Čedomir 1 0 0 0 0
27 Boja Beoković Petar 1 0 0 0 0

 

II

Odluka o utvrđivanju Preliminarne liste korisnika objavljuje se na oglasnoj tabli i veb stranici Opštine Prnjavor i na veb stranicama MLJPI BiH i Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.

III

U skladu sa članom 23. Pravilnika o kriterijumima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa („Službeni glasnik BiH“,broj 18/16) Korisnik može podnijeti prigovor Drugostepenoj komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli lokalne zajednice u kojoj se vrši stambeno zbrinjavanje.

Prigovor se podnosi putem Prvostepene komisije koja sačinjava zapisnik u koji unosi svoje mišljenje i zapisnik zajedno sa dokumentacijom dostavlja odgovarajućoj Drugostepenoj komisiji u roku od 15 dana od isteka roka prava na prigovor korisnika.

Prigovor se dostavlja na protokol Opštinske uprave opštine Prnjavor svakim radnim danom od 7,00 do 16,00 časova u šalter sali ili poštom na adresu Opština Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, 78430 Prnjavor sa naznakom „Prigovor na Odluku o utvrđivanju Preliminarne liste korisnika Pod-projekta BH3“.

U koliko se prilikom odabira, u bilo kojoj fazi, utvrdi da su pojedini korisnici namjerno ili svijesno dali netačne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takve prijave će biti diskvalifikovane po službenoj dužnosti.

Takođe, prijava će biti diskvalifikovana  po službenoj dužnosti kada se utvrdi:

  • da je podnosilac prijave i članovi korisničkog domaćinstva vlasnici/suvlasnici ili posjednici stambene jedinice koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova kako na teritoriju BiH tako i u Republici Hrvatskoj i da su ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova.
  • da su podnosilac prijave i članovi korisničkog domaćinstva izvršili prodaju, zamjenu, poklonili ili sl. stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova.                                                                                                                  Nakon razmatranja prigovora i administrativnih provjera sačinit će se konačna lista odabranih korisnika.

             Članovi komisije:

        Dalibor Preradović

         Dragana Radulović

             Rajka Rosić

 

Odluka o utvrđivanja Preliminarne liste korisnika Pod-projekta BH3 (pdf)

ISPLATA STIPENDIJE ZA MJESEC NOVEMBAR

Studentima i učenicima sa područja opštine Prnjavor koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj 2018/2019 godini danas će biti isplaćena stipendija za mjesec novembar. Opština Prnjavor stipendira ukupno 251 studenta i učenika, za šta je, iz opštinskog budžeta izdvojeno 300.000 KM.