ЗАВРШЕНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Одборници Скупштине општине Прњавор усвојили су на данашњој сједници нацрт буџета за 2020. годину у износу од 15.450.000,00 КМ, што је више за 2,66% или 400.000 КМ у односу на план за 2019. годину.

Начелник Одјељења за финансије, Александар Његомировић рекао је да се очекује раст прихода од ПДВ, док су непорески приходи планирани у складу са очекиваним извршењем за 2019. годину. „ Када је у питању расходовна страна, средства за кориснике грантова задржали смо на истом нивоу, док одређена повећања имамо код спорта и подстицаја за пољопривредну производњу“, истакао је Његомировић и додао да су средства за стипендирање студената и ученика задржана на нивоу плана за 2019. годину. „Та издвајања представљају два одсто укупне буџетске потрошње или 315.000 КМ, што Општину Прњавор по процентуалном издвајању чини водећом међу јединицама локалне самоуправе“, рекао је Његомировић.

Он је нагласио да је за капитална улагања планирано 1.200.000 КМ, да ће додатних 300.000 КМ бити реализовано кроз одређене пројекте трошења намјенских средстава у оквиру Одјељења за пољопривреду и да је виљиво да је капитално развојна компонета заступљена и у буџету за 2020. годину.

Предсједник Скупштине општине, Жељко Симић је рекао да је уз нацрт буџета усвојен и закључак да се у року од 15 дана проведе јавна расправа овом документу. „Очекујем да ће наредна сједница на којој ћемо усвојити буџет општине за 2020. годину бити одржана до 15. децембра“, рекао је Симић.

Одборници Скупштине општине Прњавор усвојили су данас и нацрт ребаланса буџета за 2019. годину, чиме је буџетски оквир повећан за 4,58 % или 690.000 КМ и износи 15.700.000 КМ. Највећи утицај на остварење буџетских средстава и издатака изнад плана буџета имали су намјенски грантови, прије свега 150.000 КМ од Владе Републике Српске за финансирање пројекта видео надзора на ширем подручју града, 225.000 КМ од Министарства здравља и социјалне заштите Владе Републике Српске за исплату личних инвалиднина што се реализује преко Центра за социјални рад, као и средства добијена у оквиру МЕГ пројекта за подстицај запошљавања у привреди и средстава за друге пројекте.

Клуб одборника СДС није подржао нацрт ребаланса за 2019. годину, као ни нацрт буџета за 2020. годину, из разлога, што већи дио становништва није осјетио корист од овогодишњег буџета, рекао је Славиша Јењић, шеф овог клуба. „Имали смо одређене сугестије које су се прије свега односиле на проблеме у Комуналном предузеће „Парк“ , јер сматрамо да заједно требамо наћи рјешење“, истиче Јењић.

„На иницијативу становника сјеверног дијела општине предложили смо као додатну тачку да се пут кроз Доњу Илову и Шибовску до Мишковаца назове пут Мотајичког батаљона. Тачка није уврштена у дневни ред, што сматрамо да није у реду због важности ове тачке“, рекао је Јењић.

Сједница Скупштине општине двадесет осма по реду завршена је око 14.00 часова.

У ЕМИСИЈИ РАЗГОВОР С ПОВОДОМ ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ЖЕЉКО СИМИЋ ГОВОРИ О РАДУ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

У програму Радио Прњавора, у емисији коју води и уређује Марин Маринковић данас је гостовао Жељко Симић, предсједник Скупштине општине.

Симић је говорио о активностима локалног парламента, скупштинској већини, јавности рада Скупштине општине, као и односу са републичком власти.

Он је истакао, да је ово још једна година, у којој се рад локалног парламента може оцјенити као врло успјешним, што је резултат свакодневног рада, политичких усаглашавања, као и политичке културе и озбиљности изабраних одборника.

Симић је нагласио, да је скуштинска већина стабилна, да она никада није била упитна, иако су поједини одборници напуштали клубове и прелазили у друге политичке партије.

Говорећи о нацрту буџета за 2020. годину који се налази на дневном реду сутрашњег скупштинског засједања, Симић је рекао, дa буџет за сљедећу годину, ни у једном сегменту није тзв. изборни, већ да произилази из претходних година и да је сличан овогодишњем буџету , односно да је његов оквир идентичан ребалансираном из ове године.

Симић је нагласио, да Скупштина општине има потпуно отворену комуникацију са грађанима, да су сви документи доступни јавности путем интернета, те да је успостављена и директна комуникација са грађанима путем пројекта „Сати грађана“.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КОРИСНИКА ПОД-ПРОЈЕКТА БХ3

На основу Рјешења начелника општине Прњавор, број: 01/1-014-101/19 од 25.07.2019. године и Правилника о критеријумима и поступку одабира корисника, додјели, начину и условима кориштења стамбених јединица у вишестамбеним  зградама изграђеним у оквиру Регионалног стамбеног програма („Службени гласник БиХ“, број 18/16), Првостепена комисија за одабир корисника 14 (четрнаест) стамбених јединица у вишестамбеној згради изграђеној у оквиру Под-пројекта БХ3, д о н о с и :

О Д Л У К У

о утврђивању Прелиминарне листе корисника Под-пројекта БХ3

I

На основу укупног броја бодова, у складу са чланом 2. став 4. Правилника Првостепена комисија утврђује Прелиминарну листу корисника:

Редни број Име Презиме Име  родитеља Број чланова домаћинства Стамбени Статус Социјални Статус Припадност рањивим групама УКУПНО
1 Миладинка Родић Радак Перо 3 70 30 40 140
2 Милорад Срдић Ђурађ 2 70 30 40 140
3 Никола Десница Вид 4 50 30 40 120
4 Ранко Ожеговић Радован 4 50 30 20 100
5 Јагода Савић Васо 2 60 0 40 100
6 Босиљка Јовићић Теодор 3 50 30 20 100
7 Анђа Лугоња Илија 2 50 0 20 70
8 Душан Црногорац Анђелко 3 50 0 20 70
9 Мирјана Рајчић Милан 3 70 0 0 70
10 Мићо Ђаковић Тришо 1 50 0 0 50
11 Борислав Тинтор Душан 6 50 0 0 50
12 Никола Шушњар Ђуро 3 50 0 0 50
13 Радмила Латиновић Драго 3 50 0 0 50
14 Раде Новковић Богдан 2 10 0 20 30
15 Владо Бајић Ратко 2 10 0 0 10
16 Биљана Грујић Драган 3 10 0 0 10
17 Радивоје Јовановић Милан 2 10 0 0 10
18 Момир Кашић Станоје 4 10 0 0 10
19 Велинка Рајаковић Љубо 3 10 0 0 10
20 Малиша Демоњић Миладин 4 0 0 0 0
21 Синиша Демоњић Миладин 2 0 0 0 0
22 Владо Ерић Мирко 3 0 0 0 0
23 Славољуб Михајловић Недељко 3 0 0 0 0
24 Петар Новковић Јандрија 2 0 0 0 0
25 Славица Петковић Здравко 4 0 0 0 0
26 Урош Росић Чедомир 1 0 0 0 0
27 Боја Беоковић Петар 1 0 0 0 0

 

II

Одлука о утврђивању Прелиминарне листе корисника објављује се на огласној табли и веб страници Општине Прњавор и на веб страницама МЉПИ БиХ и Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске.

III

У складу са чланом 23. Правилника о критеријумима и поступку одабира корисника, додјели, начину и условима кориштења стамбених јединица у вишестамбеним зградама изграђеним у оквиру Регионалног стамбеног програма („Службени гласник БиХ“,број 18/16) Корисник може поднијети приговор Другостепеној комисији у року од 15 дана од дана објављивања листе на огласној табли локалне заједнице у којој се врши стамбено збрињавање.

Приговор се подноси путем Првостепене комисије која сачињава записник у који уноси своје мишљење и записник заједно са документацијом доставља одговарајућој Другостепеној комисији у року од 15 дана од истека рока права на приговор корисника.

Приговор се доставља на протокол Општинске управе општине Прњавор сваким радним даном од 7,00 до 16,00 часова у шалтер сали или поштом на адресу Општина Прњавор, ул. Карађорђева број 2, 78430 Прњавор са назнаком „Приговор на Одлуку о утврђивању Прелиминарне листе корисника Под-пројекта БХ3“.

У колико се приликом одабира, у било којој фази, утврди да су поједини корисници намјерно или свијесно дали нетачне податке у пријави и/или неистините наводе у изјави, такве пријаве ће бити дисквалификоване по службеној дужности.

Такође, пријава ће бити дисквалификована  по службеној дужности када се утврди:

  • да је подносилац пријаве и чланови корисничког домаћинства власници/сувласници или посједници стамбене јединице која се сматра условном за становање, а у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова како на територију БиХ тако и у Републици Хрватској и да су раније примили помоћ за стамбено збрињавање довољну да задовољи одговарајуће стандарде о минимуму стамбених услова.
  • да су подносилац пријаве и чланови корисничког домаћинства извршили продају, замјену, поклонили или сл. стамбену јединицу која се сматра условном за становање, а у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова.                                                                                                                  Након разматрања приговора и административних провјера сачинит ће се коначна листа одабраних корисника.

             Чланови комисије:

        Далибор Прерадовић

         Драгана Радуловић

             Рајка Росић

 

Одлука о утврђивања Прелиминарне листе корисника Под-пројекта БХ3 (пдф)

ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР

Студентима и ученицима са подручја општине Прњавор који су остварили право на стипендију у школској 2018/2019 години данас ће бити исплаћена стипендија за мјесец новембар. Општина Прњавор стипендира укупно 251 студента и ученика, за шта је, из општинског буџета издвојено 300.000 КМ.