ISPLATA STIPENDIJE ZA MJESEC MART I APRIL

Studentima i učenicima sa područja opštine Prnjavor koji su ostvarili pravo na stipendiju u školskoj 2018/2019 godini, danas će biti isplaćena stipendija za mjesec mart i april. Opština Prnjavor stipendira ukupno 269 studenata i učenika, za šta je, kao i prošle godine izdvojeno 300.000 KM iz opštinskog budžeta. U skladu sa Odlukom o visini mjesečnog iznosa stipendije za školsku 2018/2019. godinu, iznos stipendije za redovne studente je 100,00 KM, za studente iz reda boračkih kategorija 150,00 KM, za učenike 70,00 KM, dok tri studenta sa Kosova i Metohije primaju stipendiju u visini od 100,00 KM.

OBAVJEŠTENJE O ZABRANI PARKIRANJA

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije opštine Prnjavor  obavještava  građane sa područja opštine Prnjavor i širu javnost da se zabranjuje parkiranje motornih vozila, od raskrsnice ulice Svetog Save sa Trgom srpskih boraca do raskrsnice ulice Svetog Save sa ulicama Alekse Šantića i Vojvode Bojovića, u periodu od 15:00 časova dana 20.04.2019. godine (subota), do 15:00 časova dana 21.04.2019. godine (nedjelja).

Zabranu je odobrila Policijska stanica Prnjavor, obzirom da je za etapni start biciklističke trke Beograd – Banja Luka predviđen Prnjavor i ulica Svetog Save.

PRNJAVOR START ČETVRTE ETAPE 13. BICIKLISTIČKE TRKE “BEOGRAD-BANJA LUKA 2019”

Posljednja, četvrta etapa 13. Biciklističke trke “Beograd –Banja Luka” dužine 180KM – kreće iz Prnjavora sa Trga srpskih boraca. Karavan ovogodišnje biciklističke trke čini 176 biciklista iz 30 zemalja. Trka je prvi put etapna, a kao i prošle godine, uvrštena je u prvu kategoriju Svjetske biciklističke federacije. U subotu, 20.04. od 20.00 časova za sve Prnjavorčane i goste predviđen je zabavni dio programa.

Sutradan 21.04. (nedjelja) od 10.00 časova startuje zabavni program i  biciklistička trka za djecu, a od 11.00 časova kreće predstavljanje ekipa, otvaranje trke i u 12.00 časova start trke, kada biciklisti kreću u posljednju četvrtu etapu ka Banjaluci. Dođite i budite dio najjače do sada, 13. Biciklističke trke “Beograd –Banjaluka 2019”!

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

U skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite raspisalo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, i to putem dodjele stambene jedinice i dodjele nepovratnih novčanih sredstava u iznosu od 8.000 KM. Zahtjev za stambeno zbrinjavanje može podnijeti lice koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, a kome je utvrđen status člana porodice poginulog borca i status ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije. Više informacija o javnom pozivu putem linkova u nastavku teksta.

Poziv za stambeno zbrinjavanje – strana 1

Poziv za stambeno zbrinjavanje – strana 2 

Poziv za stambeno zbrinjavanje – strana 3

Poziv za stambeno zbrinjavanje – strana 4 

JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 67. Statuta opštine Prnjavor (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj: 15/17 i 12/18), Sporazuma zaključenog između Opštine Prnjavor i humanitarne organizacije “MAID”, broj 01/1-014-19/19 od 04.04.2019. godine i člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”, načelnik opštine Prnjavor raspisuje

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

I   PRAVO UČEŠĆA

 Pravo na učešće u projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Prnjavor koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište članova zajedničkog domaćinstava, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sljedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili član domaćinstva čija primanja nisu veća od 500 KM mjesečno,
 2. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice posjednik zemljišta na kojem će biti organizovana plastenička proizvodnja,
 3. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
 4. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 5. Da nije u poslednjih 5 godina ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstva, humanitarnih i drugih  organizacija,
 6. Da ne posjeduje plastenike čija je zajednička (ukupna) površina veća od 100 m² (odnosi se i na članove zajedničkog domaćinstava).

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 • blizina zemljišta namijenjenog za plasteničku proizvodnju (utvrđuje Komisija za

dodjelu plastenika na licu mjesta), od 1-3 boda:

–  slabi uslovi (udaljenost od kuće više od 500 m) – 1 bod,

–  dobri uslovi (udaljenost od kuće između 250 i 500 m) – 2 boda,

–  jako dobri uslovi (udaljenost od kuće do 250 m) – 3 boda.

 • podnosilac zahtjeva je nezaposlen (vrijeme provedeno na Birou za zapošljavanje), od 1-4 boda:

– od 0-3 god.                            1 bod,

– od 3-6 god.                            2 boda,

– od 6-10 god.                          3 boda,

– više od 10 god.                   4 boda.

 • za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji

nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

 • za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se nalaze na

evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) -1

bod,

 • mlade osobe životne starosti do 40 godina – 3 boda,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 3 boda,
 • socijalni aspekt:

–  nema primanja – 6 bodova,

–  socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM – 5

bodova,

–  socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM – 4

boda,

–  socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 3

boda,

–  socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 400,00 KM – 2

boda,

– socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 500,00 KM – 1

bod,

–  socijalni aspekt – stanje na terenu: 0 – 4 boda.

U lučaju da kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlađe osobe.

                                     IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 1. Obrazac za prijavu na Javni poziv,
 2. CIPS prijava podnosioca zahtjeva,
 3. Kopija lične karte,
 4. Kućna lista,
 5. Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda Poreske uprave Republike Srpske,
 6. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje,
 7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti izvod iz matične knjige rođenih),
 8. Potvrda o visini primanja podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
 9. Dokaz o posjedu nad parcelom (Kopija Posjedovnog lista, ili ugovor o zakupu),
 10. Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenike čija zajednička (ukupna) površina nije veća od 100 m2,
 11. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,
 12. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
 13. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 14. Dokaz da je samohrani roditelj (izvod iz matične knjige umrlih, dokaz o razvodu ili ovjerena izjava).

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja čine dva predstavnika Opštine Prnjavor i jedan predstavnik organizacije MAID.

Zadatak Komisije je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje rang liste na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te dostavljanje rang liste na saglasnost načelniku opštine.

Načelnik opštine na prijedlog Komisije daje saglasnost na rang listu korisnika projekta. Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnim tablama i internet stranici Opštine Prnjavor.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali ili u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na adresu Opština Prnjavor, Karađorđeva br. 2, 78430 Prnjavor sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika”.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Opštine Prnjavor, na oglasnim tablama opštine, putem JP Radio Prnjavor i na televiziji K3 Prnjavor.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor, ili na broj telefona 051/660-860, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova. Javni poziv ostaje otvoren do 03.05.2019. godine do 15:00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 Broj: 01/1-330-81/19

Datum: 12.04.2019. godine

                                                                                                             

NAČELNIK OPŠTINE

Darko Tomaš

OBAVJEŠTENJE O JAVNOM UVIDU

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava građane i stručnu javnost da se Plan eksproprijacije za podnošenje prijedloga za utrvđivanje opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu rekonstrukcije regionalnog puta R-476 dionica Ukrina – Gornja Vijaka 2, stavlja na javni uvid. Javni uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 7 svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova. Javni uvid počinje 18.04.2019. godine i traje 15 dana, odnosno do 04.05.2019. godine. Primjedbe na Plan eksproprijacije mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi u Odjeljenju za prostorno uređenje, kao i dostaviti poštom. Sve informacije vezane za javni uvid u nacrt plana, mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje.

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava građane i stručnu javnost da će se dana 12.04.2019. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Opštine Prnjavor (Bijela zgrada) održati javna rasprava na Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ (izmjena V). U okviru ove javne rasprave, razmatraće se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ (izmjena V). Sve informacije vezane za javnu raspravu pomenutog regulacionog plana, mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje, kancelarije 4, 7.

PODSTICAJNA SREDSTVA ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2019. GODINI

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Prnjavor da su u skladu sa Programom korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 6/19) planirana novčana sredstva iz budžeta opštine za sljedeće vrste podsticaja:

a)   Podsticaji u stočarstvu:

 • muzne krave – minimalno 5 grla,
 • rasplodne junice – minimalno 3 grla,
 • rasplodne svinje – minimalno 7 grla,
 • tovna junad – minimalno 5 grla,
 • tovne svinje – minimalno 30 grla,
 • tov pilića – minimalno 10.000 komada u toku godine,
 • koke nosilje – minimalno 2000 komada,
 • ovčarstvo – minimalno 40 grla,
 • kozarstvo – minimalno 30 grla.

b)   Podsticaji u pčelarstvu

 • minimalno 30 košnica, odnosno pčelinjih društava.

v)   Podsticaji za integralnu voćarsku i vinogradarsku proizvodnju:

 • za zasnivanje novih zasada jabučastog, koštičavog i koštuničavog voća minimalna površina parcele je 0,2 ha po voćnoj vrsti,
 • za zasnivanje novih zasada jagodičastog i bobičastog voća minimalna površina parcele je 0,1 ha,
 • za zasnivanje novih zasada vinove loze minimalna površina parcele je 0,1 ha.

g)   Podsticaji za integralnu proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima

i na otvorenom:

 • plastenička proizvodnja – minimalna površina plastenika je 200 m2,
 • staklenička proizvodnja – minimalna površina staklenika je 200 m2,
 • objekti za proizvodnju gljiva – minimalna površina objekta je 100 m2,
 • za proizvodnju povrća na otvorenom minimalna površina parcele zasijane (zasađene) jednom kulturom je za lubenice, dinje i krompir 1 ha, za krastavce kornišone 0,1 ha, a za ostale povrtarske kulture 0,2 ha po jednoj vrsti.

d)  Podsticaji za integralnu proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog

bilja na otvorenom i u zatvorenim prostorima

 • minimalna površina parcele zasijane (zasađene) jednom vrstom je 0,1 ha

(priznaju se vrste koje se gaje u monokulturi i to samo u godini zasnivanja).

đ)  Novčana sredstva za podsticaje razvoja organske proizvodnje.

e)  Novčana sredstva za vanredne potrebe u poljoprivredi.

ž) Novčana sredstva za hemijsku analizu i kontrolu plodnosti zemljišta.

z)  Novčana sredstva za osposobljavanje degradiranih, zapuštenih, neplodnih i

poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta

 • minimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se mora obuhvatiti ovom mjerom je 1 ha.

i) Novčana sredstva za sufinansiranje projekata u poljoprivredi.

Poljoprivredni proizvođači zahtjeve sa pratećom dokumentacijom mogu podnijeti u šalter sali Opštine Prnjavor. Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaje za integralnu proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima i na otvorenom je 31. juli 2019. godine, za podsticaje u stočarstvu, pčelarstvu, integralnu proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja na otvorenom i u zatvorenim prostorima je 30. septembar 2019. godine, za podsticaje za integralnu voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, za podsticaje razvoja organske proizvodnje, za vanredne potrebe u poljoprivredi i za osposobljavanje degradiranih, zapuštenih, neplodnih i poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta je 01. novembar 2019. godine.

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva do 35 godina registrovani u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 30/13, 65/13, 20/14 i 57/16), ostvaruju podsticajna sredstva uvećana za dodatnih 10 % u odnosu na obračunatu vrijednost po jednom pojedinačnom zahtjevu.

Takođe, žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva registrovane u skladu sa navedenom uredbom, ostvaruju podsticajna sredstva uvećana za dodatnih 10 % u odnosu na obračunatu vrijednost po jednom pojedinačnom zahtjevu, pod uslovom da iste imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo minimalno tri posljednje godine.

Za sve informacije zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ili putem kontakt telefona 051/660-860.

U TOKU PODIJELA ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA DIZEL GORIVO

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti podjele zahtjeva za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo, po spiskovima dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pravo na regresirano dizel gorivo ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači, za obradive poljoprivredne površine za koje je upisan način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini. Osim ažuriranja podataka u RPG-a, od ove godine uslov za ostvarivanje prava na regresirano dizel gorivo je da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izmiri obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2018. godinu i prijavi doprinose odnosno izmiri obaveze Poreskoj upravi Republike Srpske za 2018. godinu.

Maksimalna količina odobrenog dizel goriva iznosi 100 litara po hektaru površine za sve biljne kulture upisane kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG-a sa minimalnom površinom od jednog hektra i obuhvata zbirno proljećne i jesenje radove u 2019. godini. Minimalna ukupna količina dizel goriva za koju je moguće ostvariti pravo na regres iznosi 30 litara i preuzima se jednokratno.

Registrovani poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo plaćaju odmah prilikom kupovine, po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litru, s tim da ukupno odobrene količine mogu realizovati u nekoliko odvojenih kupovina, ali samo kod jednog ovlašćenog distributera i u jednom maloprodajnom objektu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo poljoprivredni proizvođači nakon evidentiranja i protokolisanja mogu preuzeti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i prilikom prve kupovine podnose ga uz neovjerenu kopiju lične karte, odnosno kopiju JIB-a za pravna lica, ovlašćenom distributeru po vlastitom izboru na području cijele Republike Srpske.

Na području opštine Prnjavor poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo mogu kupovati kod sljedećih distributera:

 • “KRAJINA PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
 • “NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
 • NEŠKOVIĆ” d.o.o. Bijeljina – Benzinska stanica Prnjavor,
 • “BRČKO GAS” d.o.o. Brčko – Benzinska stanica Prnjavor,
 • DUJAKOVIĆ COMPANY” d.o.o. Prnjavor – Benzinska stanica Šarinci.

Rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje regresiranog dizel goriva je 30. oktobar 2019. godine.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

PRNJAVORSKI SREDNJOŠKOLCI VRATILI SE IZ POLJSKOG GRADA BOLESLAVJECA

Učenička razmjena između bratimljenih gradova Boleslavjeca i Prnjavora završena je juče, povratkom prnjavorskih srednjoškolaca i profesora iz Poljske, gdje su proveli sedam dana u posjeti. Tokom boravka u Boleslavjecu, učenici i profesori su imali prilike upoznati sistem školovanja u Poljskoj, te posjetiti neke od muzeja i atrakcija koje imaju vezu sa našim područjima odakle potiču mnogi njihovi sugrađani.