SJEDNICA SKUŠTINE ZAKAZANA ZA ŠESTI NOVEMBAR

Skupština opštine Prnjavor obavještava javnost da će u utorak, 6. novembar sa početkom u 09:00 časova biti održana 20. sjednica Skupštine opštine Prnjavor prema navedenom dnevnom redu:

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Prijedlog Odluke o subvenciji troškova određenim kategorijama građana u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području opštine Prnjavor,
 4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 555/13 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor,
 5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata, b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za obradu zahtjeva za dodjelu stipendija,
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor
 7. a) Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu, b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu,
 8. Godišnji Program rada JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za radnu 2018/2019. godinu,
 9. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2019. godinu,
 10. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01.-30.06.2018. godine,
 11. Informacija o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana „U zoni uticaja magistralnog puta M -16.1 dionica Klašnice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ (izmjena III).

 

 

ODRŽAN SASTANAK POVODOM REALIZACIJE PROJEKTA „PROMOCIJA EDUKATIVNIH SADRŽAJA O NACIONALNIM MANJINAMA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU“

U cilju implementacije projekta „Promocija edukativnih sadržaja o nacionalnim manjinama u osnovnoškolskom obrazovanju“ danas je održan uvodni sastanak.

Sastanku su, osim načelnika opštine, Darka Tomaša i predstavnika Opštinske uprave, prisustvovali i predstavnici osnovnih škola sa područja opštine Prnjavor, Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i udruženja nacionalnih manjina koja djeluju na području opštine Prnjavor.

 

 

Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti i koordinator ovog projekta, Ljubiša Šikarac rekao je, da je cilj projekta promocija edukativnih sadržaja o pripadnicima nacionalnih manjina u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju i da je realizacija projekta definisana kroz konkretne ciljeve. „Očuvanje kulturnog identiteta i  razvijanje i jačanje multikulturalnosti promocijom kulture i običaja, a kroz uvođenje aktivnosti pod nazivom „Takmičenje osnovnih škola opštine Prnjavor o poznavanju nacionalnih manjina u BiH“. Takođe, i promocija i veća vidljivost konkretnih akcija i rada Opštinske uprave u području promovisanja jezika i prisutnosti nacionalnih manjina“, rekao je Šikarac. On je naglasio, da je projektom planirano, i da zvanična stranica Opštinske uprave bude prevedena na šest različitih jezika nacionalnih manjina, kao i priprema i štampanje biltena„Mala Evropa“. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover rekao je da Savez i udruženja nacionalnih manjina stoje na raspolaganju osnovnim školama za potrebne informacije i pomoć oko organizovanja takmičenja o poznavanju nacionalnih manjina. Opština Prnjavor je jedna od pet opština/gradova u BiH, u kojima se kroz individualne projekte sprovodi implementacija krovnog projekta Savjeta Evrope pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“  kojeg finansiraju Evropska Unija i Savjet Evrope, u okviru programa Horizontal Fasiliti (Horizontal Facility) za Zapadni Balkan i Tursku.

 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA REGRESIRANO DIZEL GORIVO 30. OKTOBAR

Odjeljenje za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor, da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje regresiranog dizel goriva odobrenog za izvođenje proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi u 2018. godini kod ovlašćenih distributera, 30. oktobar 2018. godine. Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

BROŠURA O USPJEŠNIM ŽENAMA PRNJAVORSKE PRIVREDE

Iako je veći dio preduzeća u vlasništvu muškaraca i smatra se da preduzeća, posebno industrijska vode muškarci, iskustva u praksi pokazuju, da u značajnom broju preduzeća žene obavljaju i vode ključne poslove kao što je upravljanje finansijama, organizacija proizvodnje i komunikacija sa klijentima. U Prnjavoru ima mnogo žena koje uspješno obavljaju ove poslove, a u brošuri „Uspješne žene prnjavorske privrede“ predstavljeni su inspirativni i zanimljivi detalji o nekoliko uspjepnih žena, sa kojima, na našu sreću i zadovoljstvo uspješno sarađujemo. Brošura je pripremljena u okviru projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost“ koji se finansira u okviru projekta „Podrška lokalnim  partnerstvima za zapošljavanje u BiH“. Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija sa četiri miliona evra, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji ima za cilj prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba, te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH. Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.

Uspješne žene prnjavorske privrede – brošura

PR vijest, Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka

OBAVJEŠTENJE

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije opštine Prnjavor, ovim putem obavještava građane, da će na lokalnom putu I reda, Put od magistralnog puta M 16.1 na Kojinom Hanu-Crkvena-Čivčije-Kokori-Brezičani (granica sa opštinom Čelinac), dionica Kojin Han-Crkvena, dana 23.10.2018. godine biti prvremeno obustavnjen saobraćaj u periodu od 8:00 do 15:00 časova, zbog asfaltiranja ove dionice puta.

OBAVJEŠTENJE

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava javnost opštine Prnjavor da će komisija koju je formirao ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, u srijedu, 17.10.2018. godine sa početkom u 10:00 časova, izvršiti pregled na ležištu tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka „Grič“ kod Prnjavora, radi donošenja rješenja kojim se odobrava eksploataciono polje „Grič“.

 

 

PREDSTAVA „FRENKI I DŽONI“ SUTRA U CENTRU ZA KULTURU

U Centru za kulturu u petak, 12. oktobra sa početkom u 19:30 časova gostuje predstava „Frenki i Džoni“, autora Terensa Mek Nelija. Predstavu je režirala Tea Puharić, a u glavnim ulogama su Sloboda Mićalović i Igor Đorđević, dok je Miloš Obrenović dao glas radijskog spikera. Predstava govori o skidanju emotivnih oklopa, o dozvoljavanju mogućnosti da budemo voljeni. Sloboda Mićalović i Igor Đorđević igraju dvoje usamljenih sredovječnih ljudi – nesigurnu konobaricu Frenki i kuvara Džonija, koji je upravo izašao iz zatvora. Ulaz je besplatan.

 

POZIV ZA BESPLATNU OBUKU NEZAPOSLENIH LICA ZA “CNC” OPERATERA

U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada raspisan je poziv nezaposlenim licima u Prnjavoru za prijavu, za učešće u besplatnoj obuci za “CNC” operatera (za drvopreradu i metalopreradu). Obuka je namijenjena nezaposlenim licima sa mjestom prebivališta na području opštine Prnjavor, sa evidencije aktivnih tražilaca posla JU Zavoda za zapošljavanje – Biro Prnjavor, starijim od 18 godina. Poziv za podnošenje prijava je otvoren do utroška raspoloživog iznosa sredstava projekta za ovu namjenu, a najkasnije do 31. decembra 2018. Više informacija o načinu prijavljivanja je dostupno u javnom pozivu, koji se može preuzeti i putem adrese http://bit.ly/2NB77R9 . Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada, sa ciljem prekvalifikacije oko 2.000 nezaposlenih osoba, te zapošljavanja najmanje 620 lica u 22 opštine u BiH. Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.

Javni poziv nezaposlenim licima u Prnjavoru za prijavu za učešće u besplatnoj obuci za: CNC OPERATER (za drvopreradu i metalopreradu) u okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”

BILTEN O PROJEKTU POMOĆI PORODICAMA POGOĐENIM POPLAVAMA I KLIZIŠTIMA 2014. GODINE

Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje koji provodi Evropska unija i UNDP osmišljen je sa ciljem da stambeno zbrine oko 3.000 osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama 2014. godine, te ekonomski osnaži 555 najugroženijih porodica. Vrijednost programa je 15 miliona evra, a program finansira Evropska unija u iznosu od 12,5 miliona evra u saradnji sa Vladom Republike Srpske, Vladom Federacije BiH, UNDP-om i lokalnim vlastima. Program se implementira u 44 opštine/grada, a informativni bilten o projektu, kao i priče nekih od korisnika može se preuzeti putem linka http://bit.ly/2vufAKJ ili u pdf formatu informativni bilten.