OBAVJEŠTENJE

Odjeljenje za boračko – invalidsku i civilnu zaštitu, Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava kategorisane borce sa područja opštine Prnjavor, da je Vlada Republike Srpske, dana 25.06.2018. godine, donijela odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina kojima uplaćeni staž osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu iznosi 15 ili više godina. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 58/18. U skladu sa Odlukom, mjesečno novčano primanje mogu ostvariti borci kojima je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • ako u momentu podnošenja imaju navršenih 65 godina života (dokaz lična karta),
 • ako imaju uplaćen staž osiguranja koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu iznosi 15 ili više godina ( dokaz od Fonda PIO ),
 • ako ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući mjesečni borački dodatak (izjava stranke da ne ostavruje druga primanja, ovjerenu kod nadležnog opštinskog/gradskog organa.

Zahtjev sa navedenom dokumentacijom, predaje se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva br. 2.

POKRENUTE AKTIVNOSTI NA IZRADI I IZMJENI NEKOLIKO REGULACIONIH PLANOVA

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti na izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ (izmjena V). Obuhvat Regulacionog plana počinje od priključka požarnog puta Doma zdravlja na ulicu Laze Lazarevića, ide lijevom stranom niz ulicu do spoja sa ulicom Novaka Pivaševića, nastavlja ulicom Novaka Pivaševića do spoja sa ulicom Njegoševom, nastavlja lijevom stranom uz ulicu Njegoševu do kruga Doma zdravlja. Takođe, iz Odjeljenja za prostorno uređenje obavještavaju, da su u toku i aktivnosti na izradi izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa“ (izmjena i dopuna II) i da obuhvat plana čine parcele u neposrednoj blizini firme „Armako“ d.o.o. Prnjavor. Odjeljenje za prostorno uređenje informiše javnost, da su u toku i aktivnosti na izradi Regulacionog plana „Blok između ulica Stevana Nemanje, Alekse Malića i Cara Lazara“, te da obuhvat Regulacionog plana čine parcele između ulica Stevana Nemanje, Alekse Malića i Cara Lazara. Iz nadležnog odjeljenja pozivaju zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu navedenih regulacionih planova da u skladu sa članom 42. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS 40/13, 106/15 i 03/16) u Odjeljenje za prostorno uređenje dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu. Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti, ciljeva ili pravaca razvoja i slično. Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja obavještenja. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti u prostorije Odjeljenja za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 7, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova,  ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660 – 905.

IZABRANA NAJUREĐENIJA DVORIŠTA

Dvorište Mire Gačić iz Kulaša i Osnovne škole „Nikola Tesla“ iz Prnjavora proglašeni su najuređenijim dvorištima u okviru akcije „Izbor najuređenijeg dvorišta na području opštine Prnjavor“. Prilikom odabira pobjedničkih dvorišta presudni su bili trud i zalaganje vlasnika da dvorišta učine prijatnim za oko, rekao je Uroš Šušak, predsjednik Komisije za izbor najuređenijeg dvorišta. „Imali smo jako težak zadatak, jer su sva prijavljena dvorišta bila podjednako dobra. Presudile su nijanse, a prvenstveno činjenica koliko su domaćini sebe uložili u uređenje dvorišta.“, ističe Šušak.

Vlasnica najuređenijeg dvorišta porodično stambenog objekta, Mira Gačić je istakla, da dvorište uređuje sa velikom ljubavlju i da joj pomažu njena djeca. „Kod svih naših stanovnika trebala bi biti razvijena svijest o uređenju životnog prostora i okoline“, rekla je Gačić, te naglasila da su za pobjedu u ovom poslu potrebni velika ljubav i puno rada.

Direktor Osnovne škole „Nikola Tesla“, Vojin Gluvić je rekao, da na uređenju dvorišta radi tehničko osoblje i učeničke radne sekcije, te da su u ovoj školi naročito ponosni na veliki park u kome se nalaze četinari stari oko 40 godina.

 

 

Uvjeren sam, da je dvorište naše škole jedno od najuređenijih školskih dvorišta u Republici Srpskoj. Zahvaljujem se radnicima škole i učenicima koji održavaju naše dvorište, ali i Opštini Prnjavor koja je organizovala ovu divnu akciju“, naglasio je Gluvić prnjavor .

 Čestitke pobjednicima i svim učesnicima uputio je i načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš. „Uređujući svoja dvorišta na ovako kreativan način, ovi ljudi daju najbolji primjer i popravljaju sliku o cijeloj našoj opštini. Uvjeren sam da ima mnogo domaćina, koji na sličan način vode računa o svom životnom prostoru i koristim ovu priliku da ih pozovem, da već naredne godine prijave svoja dvorišta i budu dio ove akcije“, rekao je Tomaš.

 

 Javnim pozivom upućenim u akciji „Izbor najuređenijeg dvorišta na području opštine Prnjavor“ bile su obuhvaćene četiri kategorije dvorišta i to: dvorište porodično stambenog objekta, dvorište zajednice etažnih vlasnika, dvorište školskih objekata i balkon/terasa u stambenom objektu, a pravo učešća su imala sva fizička i pravna lica na području opštine Prnjavor.

 

 

 

 

dvorište Mire Gačić

dvorište Mire Gačić

dvorište Mire Gačić

dvorište OŠ “Nikola Tesla”

dvorište OŠ “Nikola Tesla”

dvorište OŠ “Nikola Tesla”

ODRŽANA SJEDNICA PRIVREDNOG SAVJETA

U prostorijama Centra za kulturu juče je održana četvrta sjednica Privrednog savjeta opštine Prnjavor u proširenom sastavu, na kojoj se razgovaralo o podsticajima za zapošljavanje socijalno ranjivih kategorija u privredi. Podsticaji u privredi biće finansirani u ukupnom iznosu od 80.000 KM, i to dijelom iz budžeta opštine, a dijelom iz Projekta ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG), koji podržava i finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Podsticaji se prvi put realizuju ove godine i biće dodijeljeni za zapošljavanje lica iz kategorije djece poginulig boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih invalida. U toku je javni poziv za korišćenje podsticajnih sredstva, a poslodavci će biti subvencionisani sa iznosom najniže neto plate u 2018. godini i pripadajućih doprinosa. Javni poziv je otvoren do 19. jula, a u sklopu projekta biće zaposleno 21 lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Poslodavac kome se dodijele podsticajna sredstva dužan je zaposlenog radnika zadržati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci. U toku sjednice, članovi Privrednog savjeta imali su priliku da iznesu i nove prijedloge i inicijative, a naredni sastanak Privrednog savjeta opštine Prnjavor planiran je za početak septembra.

U TOKU IZRADA REGULACIONOG PLANA „RADULOVAC“

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave Prnjavor obavještava građane opštine Prnjavor, da je u toku izrada Regulacionog plana „Radulovac“. Obuhvat Regulacionog plana „Radulovac“ počinje od spoja potoka Radulovac i puta za Babanovce sjeverno od motela Maksimilijan i granica ide u pravcu sjevera desnom obalom potoka Radulovac svo do sportskog kompleksa FK „Ljubić“, tu u pravcu zapada dolazi do ulice Vlade Vinčića i lomi u pravcu juga, lijevom stranom ulica Vlade Vinčića, Vojvode Bojovića, Beogradskom, Miloša Kondića i Bože Tatarevića i završava na mjestu početka obuhvata. Molimo zainteresovana lica koju su vlasnici nepokretnosti da u skladu sa članom 42. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske 40/13, 106/15 i 03/16) u Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu. Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti ciljeva i pravaca razvoja i slično. Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. Za sve informacije građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 7, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660-905.

obuhvat Regulacionog plana Radulovac

SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE ZAKAZANA ZA 10. JULI

Na osnovu člana  21. Odluke o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 31/17), Skupština opštine Prnjavor obavještava javnost da će u utorak, 10. jula sa početkom u 09.00 časova biti održana 18. sjednica Skupštine opštine Prnjavor prema navedenom dnevnom redu:

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Statuta opštine Prnjavor
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije i indukovanog finansijskog okvira za period 2018-2020. godina
 5. Prijedlog revidirane Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulice doktora Slavka Šuška
 8. Prijedlog Odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor
 9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju prijedloga broja i prostornog rasporeda osnovnih škola sa školskim upisnim područjima na području opštine Prnjavor
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana “U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor”(izmjena III),
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana “Istok 2, Istok 3 i Jug 1” (izmjena)
 12. Izvještaj o poslovanju JU Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor u 2017. godini
 13. Izvještaj o izvršenoj radionici na temu “Organizacija obavljanja vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PODSTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PRIVREDI

Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava poslodavce sa područja opštine da je u toku Javni poziv za korišćenje sredstava podsticaja za zapošljavanje socijalno ranjivih kategorija u privredi. Projekat dodjele podsticaja se finansira iz sredstava Opštine Prnjavor i Projekta ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg podržava i finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Podsticaji će biti dodjeljeni za zapošljavanje lica iz kategorija djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih invalida.

Detalje Javnog poziva svi zainteresovani poslodavci mogu pročitati na zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor, u dijelu javni pozivi/konkursi, na oglasnim tablama opštine, ili se informisati na broj telefona 051/663-740, lokal 232 i 122, odnosno putem meila: [email protected].

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 19.07.2018. godine.