СУТРА СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ КРУЖНОГ ТОКА

Сутра, 08.06.2018. године, у 16:00 часова, биће организовано свечано отварање кружног тока на улазу у град. Свечаном отварању ће присуствовати предсједник Републике Српске Милорад Додик и предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић. Позивају се сви грађани општине да присуствују сутрашњем догађају.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У УЛИЦИ ВЕЉКА МИЛАНКОВИЋА

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције општине Прњавор обавјештава становнике улице Вељка Миланковића, да ће у наредним данима ради реконструкције, а из техничко – безбједносних разлога бити искључена јавна расвјета у овој улици.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА/ГРАНТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава удружења грађана са подручја општине Прњавор да је Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске објавило јавни позив за додјелу средстава/гранта за суфинансирање програма/пројеката:

  • удружења грађана и фондација,
  • добротворних друштава „Мерхамет“ у Републици Српској,
  • удружења и фондација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата и
  • хуманитарних друштава „Коло српских сестара“.

Јaвни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи на званичној интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе  Републике Српске:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/Pages/default.aspx#collapsible0.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД”

Комунално предузеће “Водовод” а.д. Прњавор обавјештава кориснике који се снабдијевају водом са водоводног система Фабрика за прераду воде Кремна – базен Цер, да ће у понедјељак 4.6.2018. године у периоду од 07:00 до 19:00 часова бити обустављена испорука воде, због радова на преспајању дистрибутивног цјевовода у зони аутопута Бања Лука – Прњавор на локацијама Околица и улица Живојина Прерадовића.

 

 

OБАВЈЕШТЕЊЕ

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор, да је Скупштина повјерилаца ЈП „РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ А.Д. – У СТЕЧАЈУ БАЊА ЛУКА донијела Одлуку, да сви корисници подстицајних средстава по основу преузетог регресираног горива и минералног ђубрива дистрибуираног за потребе сјетве у 2009. и 2011. години (физичка лица) благовремено измире својa дуговања, најкасније до 30.09.2018. године, и то само износ главног дуга уз отпис камате. Физичким лицима, којима је пресуђено по основу дуга за подстицајна средства из 2009. и 2011. године, омогућено је да измире своје обавезе по основу главног дуга и судских трошкова до 30.09.2018. године, како би им била отписана камата. У случају непоступања по истом, били би покренути извршни поступци пред надлежним судовима за наплату главног дуга, законских затезних камата и судских трошкова. Корисницима подстицајних средстава који измире своја дуговања са даном јавног позива, односно до 30.09.2018. године, повјерилац ће одмах по измирењу коначног дуга издати потврду о измиреним обавезама, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Aгенција за аграрна плаћања, ће исте брисати са листе дужника у МПШВ РС. Додатне информације о висини дуга, као и упутство о начину плаћања корисници могу добити на број телефона 051/326-332 (ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а.д. – у стечају Бања Лука) и у канцеларијама Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе Прњавор или путем контакт телефона 051/660-860. Све накнадне уплате закључно са даном јавног позива ће се сматрати текућим дуговањем и повјерилац ће предузети све законом предвиђене мјере.