ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ОРГАНИЗОВАЛИ ДОРУЧАК СА НОВИНАРИМА

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш и предсједник Скупштине општине Жељко Симић организовали су данас састанак и доручак са новинарима, који прате активности и рад локалне администрације.

Састанак, симболичног назива “Доручак са новинарима”, протекао је у позитивној атмосфери, а било је ријечи о многим темама које су од значаја, како за представнике медија, тако и за функционисање Општинске управе, као и локалне заједнице у цјелини.

ОПШТИНА ПРЊАВОР ДОМАЋИН САСТАНКА ОРГАНИЗОВАНОГ У ОКВИРУ МЕГ ПРОЈЕКТА

Општина Прњавор данас је, у оквиру МЕГ пројекта, угостила представнике 9 општина и градова сјевероисточног дијела БиХ, као и представнике локалних водоводних предузећа. Тема састанка била је преглед активности компоненте МЕГ пројекта посвећене побољшању организацијских, оперативних и финансијских капацитета водоводних предузећа. У сали Скупштине општине, присутнима се обратио начелник општине Прњавор Дарко Томаш, захваливши се УНДП-у и Влади Швајцарске на томе што је општина Прњавор једна од 18 одабраних локалних заједница за учешће у пројекту.

Ово је друга година од како се реализује Пројекат еколошког и економског управљања (МЕГ), током кога је Општина Прњавор ефикасно спроводила активности и јачала своје капацитете у пружању услуге грађанима. Такође, значај МЕГ пројекта се огледа и у активностима које се реализују у оквиру КП “Водовод” а.д. Прњавор, са циљем обезбјеђивања квалитетне услуге водоснабдијевања, те јачања оперативних и финансијских капацитета комуналног предузећа.

ПОЗИВ ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ИВО АНДРИЋ” КУЛАШИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

У име ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ”ИВО АНДРИЋ” КУЛАШИ, ПРЊАВОР позивамо све заинтересоване субјекте да доставе понуду у поступку додјеле уговора за услуге организације екскурзије и једнодневних излета. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама (”Службени гласник БиХ,” бр.66/16).

Лице које је овлаштено да води комуникацију у име уговорног органа са понуђачима је Александра Малић секретар школе, тел/факс:051/666-118,е-маил адреса: [email protected]

 1. Предмет јавне набавке су услуге организације екскурзије и једнодневних излета у шкoлској 2017/2018. години, у складу са Програмом извођења екскурзије и једнодневних излета, који је саставни дио тендерске документације као Анекс 4.

Набавка је подијељена на лотове:

ЛОТ 1.- Четвородневна екскурзија (три ноћења) за ученике XIII и IX разреда (релација): Кулаши-Станари-Добој-Сарајево-Вишеград-Мокра-Гора-Тара-Опленац-Београд-Нови Сад-Бијељина-Кулаши.

Цијена понуде мора да садржи све накнаде које уговорни орган треба да плати вршиоцу услуга. Цијена укључује све трошкове превоза са 1 аутобусом са одговарајућим бројем мјеста, трошкове смјештаја, исхране учесника екскурзије на бази пуног пансиона, плаћене улазнице за све дестинације које се посјећују, осигурање, трошкове туристичког водича, као и друге трошкове предвиђене Програмом. Цијена се даје за (приближно) 19 ученика, а у ту цијену требају бити укључени и трошкови 2 наставника и директора школе (број путника приближно: 19+3). Ако се деси да се број путника предвиђених тендерском документацијом смањи, отказ путовања за поједина лица ће се извршити најмање 5 дана прије почетка путовања.

План ноћења у сљедећим хотелима:

 • Први дан ноћење на Тари (хотел ”Браћа Секулић” или хотел истог ранга);
 • Други дан ноћење у Београду (хотел Славија или хотел истог ранга);
 • Трећи дан ноћење у Новом Саду (хотел ”Нови Сад”  у Новом Саду (или хотел истог ранга)

Термини за извођење екскурзије:

 • Први термин: од 05. до 26.05. 2018. године, ПРИОРИТЕТ
 • Други термин: од 15.05. до 18.05.2018. године.

НАПОМЕНА: Уколико нема слободних капацитета у предвиђеним терминима агенције требају доставити приједлог слободних термина за извођење екскурзије.

Екскурзија треба да обухвата:

 • превоз туристичким аутобусом који има клима уређај,
 • три пуна пансиона за све учеснике екскурзије (четири дана),
 • Ручак у Вишеграду, ручак у Бијељини према Програму,
 • ноћење у назначеним хотелима (”Браћа Секулић”, ”Славија”, ”Нови Сад”), или хотелима исте категорије,
 • плаћене улазнице за све дестинације које су планиране да се посјете: Мост Мехмед–паше Соколовића, Андрићева учионица, обилазак Дрвенграда на Мокрој гори, Опленац (Маузолеј, Петрова кућа, итд.), Авалски торањ, фудбалски стадион ”Рајко Митић”, Музеј Николе Тесле, Золошки врт, Милошев конак, Музеј ваздухопловства,
 • стручног туристичког водича,
 • Осигурање, као и збрињавање свих учесника екскурзије у случају потребе,
 • плаћање у четири рате (прва рата–крај мјесеца фебруара, друга рата–крај мјесеца марта, трећа рата–крај мјесеца априла, а четврта рата–до краја мјесеца маја),
 • школа задржава право да обустави уплату четврте рате, уколико не буду испоштовани захтјеви из тендерске документације.

ЛОТ 2.-  Једнодневни излет за ученике од I до VII разреда (релација):

 • Кулаши-Хајдучке воде-Манастир Липље-Кулаши

Цијена понуде мора да садржи све накнаде које уговорни орган треба да плати вршиоцу услуга. Цијена укључује све трошкове превоза са 1 аутобусом са одговарајућим бројем мјеста, ручак учесника излета, улазнице за боравак на излетишту, као и друге трошкове предвиђене Програмом. Цијена се даје за (приближно) 62 ученика, а у ту цијену требају бити укључени и трошкови 7 наставника. Ако се деси да се број путника предвиђених тендерском документацијом смањи, отказ путовања за поједина лица ће се извршити најмање 5 дана прије почетка путовања.

Планирани термини за извођење излета је:

 • 06.2018. године (петак) Приоритет
 • 06.2018. године (петак):

Излет треба да обухвата:

 • превоз туристичким аутобусом који има клима уређај,
 • ручак у излетишту Хајдучке воде,
 • одлазак и посјету манастиру Липље.

Планирани термин извођења излета је оквиран и у сарадњи са агенцијом подложан промјени.

Цијена понуде треба да садржи све накнаде које уговорни орган треба да плати вршиоцу услуга. Цијена укључује све трошкове превоза са аутобусом дефинисаним Анексом 2, плаћене улазнице (ако је на некој релацији једнодневног излета предвиђено плаћање улазница), као и друге трошкове предвиђене Програмом.

Начин финансирања:

Трошкове финансирања екскурзије и једнодневног излета сносе родитељи

      Процијењена вриједност:

      Процијењена вриједност јавне набавке услуга организације екскурзије и једнодневног излета (ЛОТ1, ЛОТ2,) у школској 2017/2018. години  износи 6500,00 КМ без ПДВ-а.

Средства за извођење екскурзије ће бити уплаћена на рачун агенције, и то

 • 75% до краја мјесеца априла 2018. године, у двије рате, како је то дефинисано овим позивом;
 • 25% након реализације екскурзије, како је то дефинисано овим позивом, уколико се екскурзија и једнодневни излет реализују у складу са условима из уговора и Програма. Овај износ неће бити исплаћен у случају да вршилац услуга не испуни све своје обавезе у складу са овом тендерском документацијом и Програмом извођења екскурзије и једнодневних излета, који је саставни дио тендерске документације Средства (за извођење излета) ће бити уплаћена на рачун агенције након реализације излета.

Средства за извођење једнодневног излета ће бити уплаћена на рачун агенције 5 дана пре извођења исте.

ПРИЛОГ ОВОМ ПОЗИВУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ КОЈИ АГЕНЦИЈА ТРЕБА ИСПУНИТИ И ДОСТАВИТИ КАО СВОЈУ ПОНУДУ. УГОВОРНИ ОРГАН ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ИЗМИЈЕНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ОВОМ ТЕНДЕРСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ПОЈАВЕ НЕПРЕДВИЂЕНЕ ОКОЛНОСТИ. АГЕНЦИЈА НАПЛАЋУЈЕ УСЛУГЕ САМО ЗА КОНАЧАН БРОЈ ПУТНИКА (ЛОТ 1 И ЛОТ 2) ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ УСЛУГЕ, А КОЈИ ЋЕ БИТИ ДОСТАВЉЕНИ АГЕНЦИЈИ ПЕТ ДАНА ПРИЈЕ ПУТОВАЊА. ЦИЈЕНА УСЛУГА ОБУХВАТА СВЕ ТРОШКОВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОГРАМОМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ И ЈЕДНОДНЕВНОГ ИЗЛЕТА.

 1. Услуге ће се вршити у периоду који је дефинисан Програмом и овим позивом.
 1. Уговор се додјељује понуђачу на основу критерија најниже цијене технички задовољавајуће понуде. Добављачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати. Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема понуда, уколико оцијени на основу достављених понуда да су преговори неопходни.
 1. Провјера квалификација понуђача

4.1. Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају испунити сљедеће услове:

ЛОТ 1:

а) да је понуђач регистрован за дјелатност која је предмет јавне набавке;

б) да посједује лиценцу за обављање послова организације путовања;

в) да посједује најмање (1 аутобус са одговарајућим бројем мјеста) са тоалетом, исправним клима уређајем,ТВ-ом и аудио уређајима;

г) да посједује лиценцу за међународни линијски и ванлинијски превоз за превозника и возила коју издаје Министарство транспорта и комуникација Б и Х или да ју посједује превозник од којег је изнајмио аутобус;

д) да ангажује туристичког водича, и љекара у случају потребе у вријеме трајања екскурзије.

ЛОТ 2:

а) да је понуђач регистрован за дјелатност која је предмет јавне набавке;

б) да посједује лиценцу за обављање послова организације путовања;

в) да посједује најмање 1 аутобус са одговарајућим бројем мјеста, са исправним клима уређајем и аудио уређајима, и са заштитом на прозорима (завјесе);

г) да посједује лиценцу А за превоз лица унутар Босне и Херцеговине издату од стране Министарства саобраћаја и веза Републике Српске за превозника и за возила или да ју посједује превозник од којег је изнајмио аутобусе;

Техничка провјера возила, као и алкотестирање возача, ће се вршити непосредно прије поласка од стране радника полиције. Уколико аутобуси и возачи не буду у складу са Законом задовољавали критеријуме понуђач је дужан да на лицу мјеста изврши замјену  возила и возача.

4.2 У сврху испуњавања услова из тачке 4.1, понуђачи треба да доставе сљедеће доказе:

а) Рјешење о регистрацији/упису у судски регистар издато од надлежног суда – доказ да је понуђач регистрован за услуге које су предмет јавне набавке – овјерена копија,

б) Лиценцу за обављање послова организације путовања туроператера – издату од стране Министарства терговине и туризма Републике Српске – овјерена копија,

в) Изјава о посједовању / ангажовање  аутобуса са у складу са Анексом 3 који је прилог овом позиву – потписана и овјерена од стране понуђача,

г) Лиценцу за међународни линијски и ванлинијски превоз за превозника и возила коју издаје  Министарство транспорта и комуникација БиХ – само за понуђаче који учествују на ЛОТ-у 1 – овјерена копија,

д) Лиценцу А за превоз лица унутар Босне и Херцеговине издату од стране Министарства саобраћаја и веза Републике Српске за превозника и за возила (за ЛОТ 2) – овјерена копија и

ђ) Изјава о ангажовању туристичког водича и љекара у случају потребе за вријеме трајања екскурзије, у складу са Анексом 3 који је прилог овом позиву – потписана и овјерена од стране понуђача (довољна једна изјава за тачку в) и ђ).

НАПОМЕНА: Ако се не поклапају термини извођења екскурзије и излета, понуђач може користитити за реализацију једног лота исте аутобусе за превоз ученика као и за реализацију превоза по другом лоту.

Понуђачи су, у складу са тачком 8. Позива, дужни доставити Програм извођења екскурзије, школе у природи (у зависности за које лотове се даје понуда), који мора бити у потпуности усклађен са Програмом школе, а који обавезно садржи тачне датуме провођења активности и назив хотела у којима ће се обезбједити смјештај. Ако Програм понуђача не буде у складу са Програмом школе или буде у сопротности са условима из овог Позива, таква понуда ће бити одбачена.

Понуђач који буде  изабран  (ЛОТ-1) дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави оригиналну безусловну банкарску гаранцију, као средство обезбјеђења за организацију екскурзије (назив банке, износ гаранције и рок враћања гаранције) за успјешну реализацију уговора, а у складу са Законом о туризму и чланом 5. став 6) Правилника о облику и садржају уговора о организацији екскурзије (”Службени гласник Републике Српске,” бр. 57/14) и чланом 61. Закона о јавним набавкама.

Вриједност гаранције је 10 % од вриједности уговора са ПДВ-ом. Гаранција треба да важи 90 дана од дана издавања. Гаранција се доставља у форми која је прописана Анексом 5. овог Позива.

Уколико понуђачи не доставе документацију тражену овим позивом за достављање понуда,таква понуда ће се сматрати некомплетном и биће одбачена. Ради доказивања вјеродостојности дате изјаве из Анекса 3, најповољнији понуђачи ће морати доставити уговорном органу доказе о ангажованим аутобусима и другом особљу, у року који ће бити одређен одлуком о избору. Ако најповољнији понуђач не достави адекватне доказе, уговор ће се додијелити сљедећем понуђачу на ранг листи.

 1. Понуда мора важити најмање 30 дана, рачунајући од истека рока за достављање понуде.
 1. Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу: ЈУ Основна школа ”Иво Андрић”, Кулаши 119, 78430 Прњавор, најкасније до 27.02.2018. године до 11,00 часова.

НАПОМЕНА: Понуда понуђача мора бити достављена до датума и сата назначеног у тендерској документацији и за уговорни орган није релевантно када је она послата нити на који начин.

Јавно отварање понуда није предвиђено.

Одлука о избору најповољнијег понуђача ће бити достављена изабраном понуђачу у року од седам дана од дана њеног доношења.

 1. Сви заинтересовани понуђачи могу преузети Анексе овог позива до 13.02.2018. године, достављајући писмени захтјев уговорном органу на адресу назначену у овом позиву. Званично преузимање ове документације је услов за достављање понуде.
 1. Понуда мора да садржи следећу документацију:
 • Образац за понуду (Анекс 1),
 • Образац за цијену понуде (Анекс 2),
 • Изјава из члана 50. Закона (Анекс 3),
 • Изјава из члана 52. Закона (Анекс 6),
 • Рјешење о регистрацији/упису у судски регистар издато од надлежног суда,
 • Лиценцу за обављање послова организације путовања туроператера – издату од стране Министарства трговине и туризма Републике Српске,
 • Лиценцу за међународни линијски и ванлинијски превоз за превозника и возило коју издаје Министарство транспорта и комуникација БиХ – само за понуђаче који учествују на ЛОТ-у 1,
 • Лиценца А за превоз лица унутар Босне и Херцеговине издату од стране Министарства саобраћаја и веза Републике Српске за превозника и за возила (за ЛОТ 2),
 • Програм извођења екскурзије, школе у природи и једнодневних излета (у зависности за које лотове се даје понуда), припремљен од стране понуђача, који мора бити у потпуности усклађен са Програмом школе, а који обавезно садржи тачне датуме провођења активности и називе хотела у којима ће се обезбједити смјештај.

                                                                                         Овлаштено лице уговорног органа

                                                                                                  Жељко Рудоњић, проф.

Анекси:

Анекс 1 – Образац за понуду

Анекс 2 – Образац за цијену понуде

Анекс 3 – Изјава о испуњавању услова из члан 50. Закона

Анекс 4 – Програм извођења екскурзије, једнодневних излета и школе у природи

Анекс 5 – Форма гаранције за добро извршење уговора

Анекс 6 – Изјава из члана 52. Закона о јавним набавкама БиХ

ПРВО ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЊАВОРУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ ПАРТНЕРСТВИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Четири жене, кориснице активности Локалног партнерства за запошљавање Прњавор чији рад финансира Европска унија (ЕУ) са 200.000 евра, почеле су радити у предузећу КЛМ 1. фебруара 2018. године. Оне су четири од укупно 75 незапослених особа из Прњавора које ће кроз обуке које организује Партнерство бити оспособљење за рад у металопрерађивачкој, дрвопрерађивачкој, прехрамбеној и индустрији коже и обуће и од којих ће укупно 50 бити запослено.

Због добрих резултата и залагања током обуке, четири жене почеле су радити као шивачице у производњи обуће и прије њеног окончања – двије су биле незапослене преко десет година а двије су млађе од 30.

Локално партнерство Прњавор је једно од 15 таквих партнерства успостављених у земљи у оквиру пројекта Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини, којег ЕУ финансира са 4 милиона евра а проводи Међународна организација рада (ИЛО), а који за циљ има преквалификацију скоро 2.000 незапослених особа те запошљавање најмање њих 620 у 22 општине у БиХ.

Партнерство сачињавају Агенција за развој предузећа ЕДА Бања Лука (вођа активности), Општина Прњавор, Завод за запошљавање Републике Српске, Центар средњих школа ”Иво Андрић’“, те предузећа МИ Тривас и Топлинг.

Активности Партнерства проводе се под називом „Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкурентност“ и за циљ имају успостављање баланса између понуде и потражње радне снаге на локалном тржишту рада кроз развој и провођење програма обуке за занимања у потражњи,запошљавање и повећање продуктивности и конкурентности локалних произвођача.

Пројекат Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини дио је ЕУ Програма за локални развоју и запошљавање којег Европска унија финансира са 19 милиона еура у циљу смањења незапослености и побољшање животног стандарда у БиХ.

Од 1. децембра 2017. до данас, кроз пројекат је запослено 14 особа а више од 600 ће бити запослено до јануара 2019.

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД БОГАТИЈЕ ЗА ЈЕДАН МИНИ-БАГЕР

Комунално предузеће “Водовод” а.д. Прњавор од данас је богатије за један нови мини-багер. За набавку багера Општина Прњавор је издвојила 75.000КМ, а КП “Водовод” ће га користити, према ријечима начелника Томаша, за своје потребе, али и за друге послове који су од значаја за Општину Прњавор и њене грађане.

Томаш је истакао да је примарни циљ опремити и оспособити комунална предузећа, како би била у стању да створе себи услове за ефикасно и одрживо пословање.

“Намјера нам је да оспособимо комунална предузећа механизацијом, да могу обављати значајан дио послова за које Општина данас плаћа екстерне кориснике”, изјавио је Томаш, те додао да би се таква пракса позитивно одразила на њихово пословање.

В.д. директора КП “Водовод” Прњавор Љубиша Сибинчић напоменуо је да је главни проблем предузећа, са којим се сусрео приликом преузимања дужности, застарјела механизација.

“Неколико возила смо успјели набавити из властитих средстава, неке смо поправили, а највећи проблем су нам биле радне машине”, рекао је Сибинчић.

Он је истакао да су двије радне машине поправљене, али да је било неопходно набавити нови мини-багер.

“Начелник је имао слуха за наше проблеме и буџетом је предвидио средства за набавку мини-багера”, изјавио је Сибинчић, истакавши да је одговарајућа механизација предуслов успјешног пословања овог предузећа.

Општина Прњавор је претходно, кроз пројекат МЕГ, предузећу “Водовод” обезбиједила износ од 25.000КМ, а једна од главних ставки пројекта била је набавка савремене опреме за детекцију кварова, као и набавка 11 водомјера.

КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ПОД НАЗИВОМ “ЗАШТО ЈЕ КУЛТУРА (МЕНИ) ВАЖНА?”

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности обавјештава ученике средњих школа са подручја општине Прњавор да је Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало конкурс за ученике средњих школа у Републици Српској под називом „Зашто је култура (мени) важна?“

Конкурс је отворен до 19.02.2018. године, а радове са назначеном категоријом  потребно је доставити на адресу: Министарство просвјете и културе РС, Ресор културе, Трг Републике Српске, 78000 Бања Лука.КОН

Све додатне информације о конкурсу, категоријама радова и начину слања истих, заинтересовани могу пронаћи на интернет страници Министарства: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx#collapsible0

РЕЗУЛТАТИ КОМИСИЈЕ ЗА ОБРАДУ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Испуњавају услове:

Листа студената који испуњавају услове за додјелу стипендије у школској 2017/2018. години

Листа студената борачке категорије који испуњавају услове за додјелу стипендије у школској 2017/2018. години

Листа ученика који испуњавају услове за додјелу стипендије у школској 2017/2018. години

Листа посебно надарене и талентоване дјеце која испуњавају услове за додјелу стипендије у школској 2017/2018. години

Не испуњавају услове:

Листа студената који не испуњавају услове за додјелу стипендије у школској 2017/2018. години

Листа студената борачке категорије који не испуњавају услове за додјелу стипендије у школској 2017/2018. години

Листа ученика који не испуњавају услове за додјелу стипендије у школској 2017/2018. години

Листа посебно надарене и талентоване дјеце која не испуњавају услове за додјелу стипендије у школској 2017/2018. години 

 

 

 

 

 

ПРИЈЕМ ЗА ВЛАДИМИРА ПОДГОРЦА, ШТИЋЕНИКА ДОМА И УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

У просторијама Општинске управе општине Прњавор, данас је организован пријем за Владимира Подгорца, момка из села Парамије, штићеника Дома “Рада Врањешевић” и ученика генерације Средњошколског центра “Гаудеамус” Бања Лука. Владимир, његова два брата и сестра штићеници су Дома од 2009. године, када је бригу о њима преузео Центар за социјални рад. Пријем је организовао начелник општине Прњавор Дарко Томаш, који му је честитао на успјеху и постигнутим резултатима.

“Општина Прњавор и Центар за социјални рад стоје иза Владимира и учинићемо све како бисмо његову будућност учинили извјесном”, изјавио је Томаш, истакавши да млади људи који покажу одговорност и преданост, заслужују сваки вид подршке.

Ученик генерације, млади Подгорац, истакао је да су му највише помогли људи из прњаворског Центра за социјални рад, као и радници у Дому “Рада Врањешевић”.

“Долазак у Дом био је велика промјена за нас, морали смо да се навикнемо на нову средину и нове људе, али су нам добри људи из Дома и Центра за социјални рад пружили подршку и помогли нам да се прилагодимо новим околностима”, рекао је Подгорац.

Поред тога што је студент генерације, Владимир говори два страна језика, енглески и италијански, бави се фудбалом, а након завршетка средњошколског образовања, планира да упише Факултет безбједносних наука.

ЈАВНИ ПОЗИВ – ПОДРШКА ИНВЕСТИЦИЈСКИМ ПРОЈЕКТИМА У ЦИЉУ ЗАПОШЉАВАЊА ПОВРАТНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Обавјештавамо привредне субјекте са подручја општине Прњавор да је Федерално министарство расељених особа и избјеглица објавило Јавни позив за учешће у програму “Подршка инвестицијским пројектима у циљу запошљавања повратника за 2018. годину”.

Право на додјелу средстава имају правна и физичка лица која су основана као пословна, са сједиштем на подручју општине Прњавор, а детаљне услове Јавног позива можете погледати овдје: Јавни позив за запошљавање повратника.