JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE PRNJAVOR ZA 2018. GODINU

Pozivamo sve budžetske korisnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i sve zainteresovane građane opštine Prnjavor, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu koja će biti održana u četvrtak, 07.12.2017. godine, sa početkom u 19 časova, u prostorijama Javne ustanove Centar za kulturu.

Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti na zvaničnoj veb stranici Opštine prnjavor ili neposredno u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, mjesnim kancelarijama i u Odjeljenju za finansije, kancelarija 19, u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, od 04.12. do 07.12.2017. godine.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti putem mejl adrese [email protected] do dana održavanja javne rasprave ili na javnoj raspravi.

OGLAS O PRODAJI TEKSTILNIH MAŠINA PUTEM LICITACIJE

U skladu sa odlukom Školskog odbora JU Gimnazija Prnjavor, br. 1267/17 od 19.10.2017. godine i odlukom br. 1389/17 od 28.11.2017. godine, JU Gimnazija Prnjavor objavljuje:

OGLAS

 o prodaji tekstilnih mašina putem licitacije

I

JU Gimnazija Prnjavor sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Rade Vranješević br.1. zastupana po direktoru, oglašava prodaju tekstilnih mašina putem licitacije.

II

Predmet prodaje su sljedeće tekstilne mašine:

 • Mašina za obradu rubova SIRUBA, inventurni broj 1115 početna cijena 1.150,00 KM
 • Rupičarka MINERVA 67-761-52-1, inventurni broj 1116, početna cijena 1.100,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1117, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1118, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1119, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1120, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1121, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1122, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1123, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1124, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1125, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1126, početna cijena 250,00 KM
 • Ravnošivaća mašina, inventurni broj 1127, početna cijena 250,00 KM
 • Mašina za obametanje SIRUBA 757 inverturni broj 1128 početna cijena 1.150,00 KM
 • Nož za krojenje, inverturni broj 1129, početna cijena 350,00 KM

UKUPNA POČETNA CIJENA: 6.500,00 KM

III

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate iznos akontacije u visini od 10% od ukupne početne cijene svih ponuđenih mašina. Uplata se vrši u blagajni škole.  Putem licitacije prodaju se sve mašine zajedno, odnosno ne može se ponuditi samo pojedinačna stavka. Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Sa učesnikom licitacije koji ponudi najvišu cijenu biće potpisan kupoprodajni ugovor u roku od osam dana od dana održavanja licitacije. Troškovi vezani za prenos vlasništva padaju na teret kupca. Ako učesnik odustane od potpisivanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat akontacije uplaćene prije održavanja licitacije.

IV

Licitacija će biti održana dana 13.12.2017. godine u 12:00 časova, u prostorijama škole u ulici Rade Vranješević br.1. Mašine se prodaju u viđenom stanju i reklamacije se ne mogu naknadno isticati, nakon prodaje. Mašine se mogu pogledati u sjedištu škole u ulici Rade Vranješević broj 1 u Prnjavoru svakim radnim danom u vremenu od 12:00 do 14:30 časova, uz prisustvo ovlaštenog člana Komisije za prodaju mašina. Licitaciju će sprovesti Komisija za prodaju mašina.

V

 Uz prijavu za učešće na licitaciji se dostavlja dokaz o uplati akontacije, fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno fotokopija rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica, ovjerena punomoć za zastupanje za lica koja ne učestvuju u svoje ime. Prijave za učešće na licitariji sa dokazom o uplati akontacije se dostavljaju putem pošte u zatvorenim kovertama sa naznakom: „Prijava za učešće na licitaciji“ ili neposredno na protokol u JU Gimnazija Prnjavor, ulica Rade Vranješević  broj 1. Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja do 13.12.2017. godine do 10:00 časova dostave uredne prijave sa svim naprijed navedenim dokazima. Prijave se primaju do 13.12.2017. godine do 10:00 časova, bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte. Učesnicima licitacije, uplaćeni iznos akontacije vraća se u roku od tri dana od dana održavanja licitacije, osim učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

VI

 Ukoliko prva licitacija ne uspije, prodaja se može izvršiti neposrednom pogodbom (ako se na licitaciji prijavi samo jedan kupac) ili se zakazati druga licitacija.

VII

 Oglas o licitaciji objaviće se na internet stranicama JU Gimnazija Prnjavor i Opštine Prnjavor, na oglasnim tablama JU Gimnazija Prnjavor i Opštine Prnjavor, na TV K3 i Radio Prnjavor. Sve ostale informacije mogu se dobiti u sjedištu škole ili na broj telefona: 051/655-328.

 

DIREKTOR

Ljubinka Stanić, prof.

DODIJELJENA POSTHUMNA ODLIKOVANJA ZA 39 BORACA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE

U prnjavorskom Centru za kulturu danas su dodijeljena posthumna odlikovanja za 39 boraca Vojske Republike Srpske sa područja opština Doboj, Derventa, Petrovo, Stanari i Prnjavor. Odlikovanja su dodijeljena Ukazom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a uručili su ih izaslanik predsjednika Siniša Karan i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.

Izaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da su ovim odlikovanjem svi građani Republike Srpske iskazali svoju zahvalnost onima koji su svoj život ugradili u njene temelje.

“Mi i buduće generacije smo dužni ponavljati istinu, da je Republika Srpska stvarana na slobodarskim i patriotskim osjećanjima srpskog naroda i da je drugi mogu priznavati samo kao takvu”, istakao je Karan.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš izrazio je zahvalnost porodicama poginulih boraca, te naglasio da su borci sa područja opštine Prnjavor dali nemjerljiv doprinos stvaranju Republike Srpske.

“U temelje Republike Srpske život je položilo 626 boraca sa područja naše opštine i to najbolje govori o žrtvi koji su naši sugrađani dali”, istakao je Tomaš i naglasio da je žrtva utoliko veća, s obzirom na činjenicu da Prnjavor tokom ratnih dešavanja nije bio izložen neposrednim borbenim dejstvima.

OBAVJEŠTENJE O ANKETIRANJU

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Prnjavor, da će Republički zavod za statistiku Republike Srpske u periodu od 1. do 15. decembra 2017. godine sprovesti anketu „Godišnje istraživanje farmi“. Anketiranje će se sprovoditi na teritoriji cijele Republike Srpske, a anketari će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske. Anketom će biti prikupljeni podaci o površinama i ostvarenoj proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa, planovima sjetve za narednu godinu, brojnom stanju stoke i stočnoj proizvodnji, klanju stoke na gazdinstvu, proizvodnji i upotrebi mlijeka na gazdinstvu, radnoj snazi, vrijednosti i površini kupljenog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta. Prikupljeni podaci o porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe. Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.