ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2018. ГОДИНУ

Позивамо све буџетске кориснике, представнике савјета мјесних заједница, јавних предузећа и установа, удружења грађана и све заинтересоване грађане општине Прњавор, да узму активно учешће у јавној расправи о Нацрту буџета општине Прњавор за 2018. годину која ће бити одржана у четвртак, 07.12.2017. године, са почетком у 19 часова, у просторијама Јавне установе Центар за културу.

Заинтересовани грађани увид у документ могу извршити на званичној веб страници Општине prnjavor или непосредно у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор, мјесним канцеларијама и у Одјељењу за финансије, канцеларија 19, у времену од 07:00 до 15:00 часова, од 04.12. до 07.12.2017. године.

Све примједбе, приједлоге и сугестије грађани могу доставити путем мејл адресе [email protected] до дана одржавања јавне расправе или на јавној расправи.

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

У складу са одлуком Школског одбора ЈУ Гимназија Прњавор, бр. 1267/17 од 19.10.2017. године и одлуком бр. 1389/17 од 28.11.2017. године, ЈУ Гимназија Прњавор објављује:

ОГЛАС

 о продаји текстилних машина путем лицитације

I

ЈУ Гимназија Прњавор са сједиштем у Прњавору у улици Раде Врањешевић бр.1. заступана по директору, оглашава продају текстилних машина путем лицитације.

II

Предмет продаје су сљедеће текстилне машине:

 • Машина за обраду рубова SIRUBA, инвентурни број 1115 почетна цијена 1.150,00 КМ
 • Рупичарка MINERVA 67-761-52-1, инвентурни број 1116, почетна цијена 1.100,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1117, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1118, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1119, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1120, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1121, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1122, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1123, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1124, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1125, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1126, почетна цијена 250,00 КМ
 • Равношиваћа машина, инвентурни број 1127, почетна цијена 250,00 КМ
 • Машина за обаметање SIRUBA 757 инвертурни број 1128 почетна цијена 1.150,00 КМ
 • Нож за кројење, инвертурни број 1129, почетна цијена 350,00 КМ

УКУПНА ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 6.500,00 КМ

III

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која прије почетка лицитације уплате износ аконтације у висини од 10% од укупне почетне цијене свих понуђених машина. Уплата се врши у благајни школе.  Путем лицитације продају се све машине заједно, односно не може се понудити само појединачна ставка. Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Са учесником лицитације који понуди највишу цијену биће потписан купопродајни уговор у року од осам дана од дана одржавања лицитације. Трошкови везани за пренос власништва падају на терет купца. Ако учесник одустане од потписивања купопродајног уговора губи право на поврат аконтације уплаћене прије одржавања лицитације.

IV

Лицитација ће бити одржана дана 13.12.2017. године у 12:00 часова, у просторијама школе у улици Раде Врањешевић бр.1. Машине се продају у виђеном стању и рекламације се не могу накнадно истицати, након продаје. Машине се могу погледати у сједишту школе у улици Раде Врањешевић број 1 у Прњавору сваким радним даном у времену од 12:00 до 14:30 часова, уз присуство овлаштеног члана Комисије за продају машина. Лицитацију ће спровести Комисија за продају машина.

V

 Уз пријаву за учешће на лицитацији се доставља доказ о уплати аконтације, фотокопија личне карте за физичка лица, односно фотокопија рјешења о упису у судски регистар за правна лица, овјерена пуномоћ за заступање за лица која не учествују у своје име. Пријаве за учешће на лицитарији са доказом о уплати аконтације се достављају путем поште у затвореним ковертама са назнаком: „Пријава за учешће на лицитацији“ или непосредно на протокол у ЈУ Гимназија Прњавор, улица Раде Врањешевић  број 1. Право учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица која до 13.12.2017. године до 10:00 часова доставе уредне пријаве са свим напријед наведеним доказима. Пријаве се примају до 13.12.2017. године до 10:00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште. Учесницима лицитације, уплаћени износ аконтације враћа се у року од три дана од дана одржавања лицитације, осим учеснику лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија.

VI

 Уколико прва лицитација не успије, продаја се може извршити непосредном погодбом (ако се на лицитацији пријави само један купац) или се заказати друга лицитација.

VII

 Оглас о лицитацији објавиће се на интернет страницама ЈУ Гимназија Прњавор и Општине Прњавор, на огласним таблама ЈУ Гимназија Прњавор и Општине Прњавор, на ТВ К3 и Радио Прњавор. Све остале информације могу се добити у сједишту школе или на број телефона: 051/655-328.

 

ДИРЕКТОР

Љубинка Станић, проф.

ДОДИЈЕЉЕНА ПОСТХУМНА ОДЛИКОВАЊА ЗА 39 БОРАЦА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У прњаворском Центру за културу данас су додијељена постхумна одликовања за 39 бораца Војске Републике Српске са подручја општина Добој, Дервента, Петрово, Станари и Прњавор. Одликовања су додијељена Указом предсједника Републике Српске Милорада Додика, а уручили су их изасланик предсједника Синиша Каран и начелник општине Прњавор Дарко Томаш.

Изасланик предсједника Републике Српске Синиша Каран изјавио је да су овим одликовањем сви грађани Републике Српске исказали своју захвалност онима који су свој живот уградили у њене темеље.

“Ми и будуће генерације смо дужни понављати истину, да је Република Српска стварана на слободарским и патриотским осјећањима српског народа и да је други могу признавати само као такву”, истакао је Каран.

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш изразио је захвалност породицама погинулих бораца, те нагласио да су борци са подручја општине Прњавор дали немјерљив допринос стварању Републике Српске.

“У темеље Републике Српске живот је положило 626 бораца са подручја наше општине и то најбоље говори о жртви који су наши суграђани дали”, истакао је Томаш и нагласио да је жртва утолико већа, с обзиром на чињеницу да Прњавор током ратних дешавања није био изложен непосредним борбеним дејствима.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О АНКЕТИРАЊУ

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче са подручја општине Прњавор, да ће Републички завод за статистику Републике Српске у периоду од 1. до 15. децембра 2017. године спровести aнкету „Годишње истраживање фарми“. Анкетирање ће се спроводити на територији цијеле Републике Српске, а анкетари ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске. Анкетом ће бити прикупљени подаци о површинама и оствареној производњи ратарских култура, поврћа, воћа и грожђа, плановима сјетве за наредну годину, бројном стању стоке и сточној производњи, клању стоке на газдинству, производњи и употреби млијека на газдинству, радној снази, вриједности и површини купљеног и закупљеног пољопривредног земљишта. Прикупљени подаци о породичним пољопривредним газдинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе. За све додатне информације, пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.