ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ДОКУМЕНТА

Oдјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност са подручја општине Прњавор да се Нацрт извјештаја о стратешкој процјени на животну средину урбанистичког плана „Прњавор“ ставља на јавни увид. Јавни увид се може извршити у просторијама Одјељења за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, канцеларија број 4, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова, до 6.12.2017. године. Приједлоге, примједбе и сугестије на нацрт документа заинтересовани грађани могу уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија која се такође налази у Одјељењу за просторно уређење, као и доставити поштом наведеном одјељењу. Све информације везане за јавни увид у документ могу се добити у Одјељењу за просторно уређење.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА

Одјељење за стамбено – комуналне послове и инвестиције обавјештава грађане да се привремено обуставља одвијање саобраћаја за сва возила на локалном путу првог реда, пут од магисталног пута M 16.1 у Штрпцима – Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на ријеци Укрини (граница са општином Станари), дионица: од магисталног пута М 16.1 у Штрпцима – Стара управа Мамутовац – Глоговац у Штрпцима, ради извођења радова на санацији пута. Привремена обустава саобраћаја важи од 6.11.2017. године до 19.12.2017. године.