СУТРА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници Скупштине општине Прњавор расправљаће сутра на дванаестој сједници о нацрту буџета општине Прњавор за 2018. годину. Нацртом Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2018. годину планирана су средства у износу од 21.147.000,00 КМ, и већа су за 53,38% или 7.359.500,00 КМ у односу на план буџета за 2017. годину. На дневном реду дванаестог скупштинског засједања наћи ће се и Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2017. годину, Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину, као и Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор у 2018. години. Предложена пореска стопа за 2018. годину остала је на истом нивоу као и прошле године, и износи 0,05%, за све непокретности на подручју општине Прњавор, укључујући и непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност. Одборници локалног парламента расправљаће и о Приједлогу Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, Приједлогу Одлуке о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Прњавор, Приједлогу Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину, као и одлукама, рјешењима и закључцима имовинско – правне службе. Сједница Скупштине општине Прњавор почиње у 9:00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ И СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава спортске организације, основне и средње школе са подручја општине Прњавор да је Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске објавило неколико јавних позива за суфинансирање пројеката из области подршке породици и спортским организацијама, и то:

  1. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици.
  2. Конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2017. години.
  3. Конкурс за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2017. години.

Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи на званичној интернет страници Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ИЗВЈЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПРЊАВОР

Одјељење за просторно уређење обавјештава грађане и стручну јавност са подручја општине Прњавор, да ће јавна расправа о нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Урбанистичког плана Прњавор бити одржана дана 8.12.2017. године у 11:00 часова у сали Скупштине општине Прњавор (бијела зграда), улица Карађорђева број 2. Све информације везане за одржавање јавне расправе могу се добити у Одјељењу за просторно уређење.

ИНДУСТРИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ПРЊАВОРА ПЛАНИРАЈУ ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВЕ РАДНЕ СНАГЕ

На јавни позив за изражавање интереса за пословне субјекте у Прњавору за обуку нове радне снаге у оквиру пројекта “Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкурентност” пријавило се укупно шест предузећа (два дрвопрерађивача, два предузећа из прехрамбене индустрије и по једно предузеће из металопрерађивачке и индустрије коже и обуће) која су изразила потребу за запошљавањем укупно 68 особа током 2017 и 2018. године. Од тога, највећи број новозапослених се планира у металској индустрији (29), а затим слиједе дрвопрерађивачка индустрија (16), прехрамбена индустрија (13) и индустрија обуће (10 особа).

Незапосленим особама из Прњавора ће бити пружена подршка кроз финансирање обуке за стицање вјештина у областима за која су предузећа изразила интерес. Циљ обуке је стицање специфичних вјештина потребних за рад у индустрији за 75 незапослених особа, како би се, након завршетка обуке, створили услови за запошљавање најмање 50 незапослених особа у пословним субјектима која имају потребу за новим радницима.

Пројекат је финансиран у оквиру пројекта “Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини”, који је финансиран од стране Европске уније и имплементиран од стране Међународне организације рада (ИЛО).

Обука за активно тражење посла за трећу групу полазника

Обука за активно тражење посла за трећу групу полазника – незапослених особа из Прњавора ће се одржати 4. и 5. децембра 2017у Дому културе у Прњавору, са почетком у 09.30 сати. Током обуке, незапослени ће радити на припреми биографије, мотивационог писма и вјежбаће интервју за посао. Све информације у вези са начином пријављивања за обуку су доступне овдје.

У оквиру пројекта Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкурентност, већ су одржане обуке за двије групе полазника који су успјешно прошли обуку. Пројекат је финансиран у оквиру пројекта Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини, који је финансиран од стране Европске уније и имплементиран од стране Међународне организације рада (ИЛО).

prnjavor

ОДРЖАН ПРВИ РАДНИ САСТАНАК ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА

У оквиру пројекта „Партнерство за конкурентност и радна мјеста“, одржан је први радни састанак за израду Акционог плана запошљавања Општине Прњавор за период 2018-2020 године. Радном састанку су присуствовали представници Општине Прњавор, Бироа за запошљавање, Центра средњих школа “Иво Андрић”, предузећа “Тривас” и Еде. На састанку је дискутовано о резултатима презентоване анализе тржишта рада општине Прњавор и потенцијалним мјерама за запошљавање, као и о начину припреме Акционог плана.

Акциони план запошљавања општине Прњавор представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања и успостављања ефикасног система тржишта рада, којим се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања. Основ за утврђивање Акционог плана представља Стратегија запошљавања Републике Српске за период 2016 – 2020. и Стратегија развоја Општине Прњавор за период 2012-2020. Акциони план ће, поред осталог, обухватити разрађен план имплементације за 2018. годину са утврђеним програмима, мјерама и пројектима који ће се реализовати на територији општине како би се достигли зацртани циљеви и постигло одрживо повећање запослености.

Наредне активности у вези са припремом Акционог плана ће обухватити дефинисање циљева и мјера за реализацију циљева и разрада плана имплементације, а носиоци тих активности ће бити радна група за израду Акционог плана која је сачињена од чланова партнерства за запошљавање општине Прњавор. Учесници састанка су изразили увјерење да ће припрема Акционог плана представљати значајан корак у реализацији циља пројекта – пословног оспособљавања 75 особа, запошљавања 50 особа, као и повећање запошљивости 150 особа са подручја општине Прњавор, те да ће у великој мјеру допринијети усклађивању понуде и тражње на тржишту рада општине Прњавор.

Пројекат је финансиран у оквиру пројекта Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини, који је финансиран од стране Европске уније и имплементиран од стране Међународне организације рада (ИЛО).

У УТОРАК НЕРАДНИ ДАН

Општинска управа општине Прњавор обавјештава грађане да је, у складу са законским и подзаконским актима, 21. новембар, Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ, републички празник и нерадни дан.

У дане празника у оквиру пријављеног радног времена, могу да раде: субјекти који обављају дјелатност пружања медицинских и апотекарских услуга (хумана, стоматолошка и ветеринарска медицина и апотекарске службе), субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива и других пекарских производа и њихове продаје у продајном простору који је у саставу производног објекта и у властитом продајном простору специјализованом за продају хљеба, пецива и других пекарских производа, субјекти који обављају дјелатност трговине на мало моторним горивима и мазивима – бензинске пумпе, као и субјекти који обављају дјелатност трговине на мало цвијећем, уз истовремено регистровану трговину на мало погребном опремом и драгстори.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ПОМОЋИ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

На основу члана 3 Правилника о условима, начину и поступку одобравања и исплате новчаних средстава на име помоћи Заједницама за управљање зградом на територији општине Прњавор (“Службени гласник Општине Прњавор”, број 30/17), начелник општине објављује јавни позив који у цјелини можете прочитати овдје.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА

Одјељење за стамбено – комуналне послове и инвестиције обавјештава грађане да се привремено обуставља одвијање саобраћаја за сва возила на локалном путу првог реда, пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац – Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у Милановићима – Милијевићи – регионални пут Р 476 у Доњим Вијачанима, дионица: од раскрснице са Тешањским путем у Гаљиповцима до раскрснице на Анској обали у Горњој Мравици, ради извођења радова на реконструкцији и асфалтирању пута. Привремена обустава саобраћаја важи од 13.11.2017. године до 1.12.2017. године.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ

Скупштина општине Прњавор ће на 11. засједању, заказаном за дан 17.11.2017. године, разматрати одобравање кредитног задужења за Општину Прњавор, у износу од 7.000.000,00 КМ, чија би намјена била рефинансирање кредитних обавеза и финансирање капиталних инвестиција.

Обавјештење о кредитном задужењу