ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Одјељење за инспекцијске послове Општине Прњавор обавјештава грађане да је од 10.07.2017. године на снази Одлука о условима, начину држања и заштити паса и мачака на подручју општине Прњавор.

Одлуком су прописани услови, начин држања и заштита паса, начин контроле њиховог размножавања, кретање у објектима и на јавним површинама, те начин поступања са нерегистрованим, напуштеним и изгубљеним псима.

Наведеном одлуком је предвиђења обавеза регистрације, чиповања и цијепљења, како власничких, тако и паса луталица. Предвиђене мјере и радње ће проводити надлежне ветеринарске организације, а надзор ће вршити Комунална полиција Општине Прњавор.

Сви власници паса дужни су идентификовати своје псе на начин предвиђен овом одлуком, а за несавјесне власнике паса предвиђене су новчане казне од 500 до 2000КМ за правно лице, од 300 до 1500КМ за одговорно лице у правном лицу, односно од 100 до 500КМ за физичко лице.

Овом приликом напомињемо да је у току бесплатна стерилизација паса, а за детаљне информације власници паса могу да се обрате Комуналној полицији Општине Прњавор на број 051/660-808.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да су у току активности подјеле захтјева за остваривање права на регрес за дизел гориво за заснивање новог циклуса пољопривредне производње у 2017/2018. години, по списковима достављеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Право на додатне количине регресираног дизел горива од 20 литара по хектару остварују регистровани пољопривредни произвођачи, за површине које су у званичној евиденцији катастра уписане као обрадиве катастарске културе и за које је уписан начин коришћења пољопривредног земљишта у Регистру пољопривредних газдинстава у 2017. години.

Регистровани пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво плаћају одмах приликом куповине, по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, с тим да укупно одобрене количине могу реализовати у неколико одвојених куповина, али само код једног овлашћеног дистрибутера и у једном малопродајном објекту.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел гориво пољопривредни произвођачи након евидентирања и протоколисања могу преузети у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и приликом прве куповине подносе га уз неовјерену копију личне карте, односно копију ЈИБ-а за правна лица, овлашћеном дистрибутеру по властитом избору на подручју цијеле Републике Српске.

На подручју општине Прњавор пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво могу куповати код сљедећих дистрибутера:

 “КРАЈИНА ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
“НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
“НЕШКОВИЋ” д.о.о. Бијељина – Бензинска станица Прњавор,
“БРЧКО ГАС” д.о.о. Брчко – Бензинска станица Прњавор,
“ДУЈАКОВИЋ ЦОМПАНY” д.о.о. Прњавор – Бензинска станица Шаринци.

Рок за подношење захтјева и преузимање регресираног дизел горива одобреног за прољећне и јесење радове у текућој години је 30. новембар 2017. године, док је рок за подношење захтјева и преузимање додатних количина регресираног дизел горива за заснивање новог циклуса пољопривредне производње у 2017/2018. години 31. децембар 2017. године.

Такође, потребно је да пољопривредни произвођачи који имају активан статус у Регистру пољопривредних газдинстава и који су пријавили начин коришћења пољопривредног земљишта у 2017. години, провјере у банкама и АПИФ-у статус својих банковних рачуна, како би могла бити дозначена средства за подршку за заснивање новог циклуса пољопривредне производње у 2017/2018. години у износу од 28 КМ/ha, а која ће бити реализована у складу са Одлуком Владе Републике Српске.

За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОДАБИР ПОМОЋИ ЗА ИЗГРАДЊУ И САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА УНИШТЕНИХ ИЛИ ОШТЕЋЕНИХ У ПОПЛАВАМА 2014. ГОДИНЕ.

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је одабир корисника/ца  за учешће у Пројекту за опоравак од поплава, који финансира Европска унија, а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у Босни и Херцеговини (БИХ) у партнерству са Међународном организацијом за миграције (ИОМ).

II ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пројекат за опоравак од поплава представља активност на пољу санације штета узрокаваних елементарним непогодама које су Босну и Херцеговину погодиле 2014. године. Пројекат је усмјерен на тајно стамбено збрињацање и економско оснаживање жртава поплава и клизишта, кроз изградњу и санацију индивидуалних стамбених објеката, помоћ малој пољопривреди, те креирање нових радних мјеста и самозапошљавању, а све у цилкју пружања помоћи социјално угроженим категоријама становништва у поиплављеним подручјима.

Пројекат за опорвак од поплава, заједно са партнерским јединицама локалних самоуправе, позива све заинтересоване носиоце домаћинстава, који испуњавају критерије јавног позива, да поднесу пријаву за учешће у пројекту у мјесту пребивалишта.

Јавни позив је отворен од 09.10.2017. до 09.11.2017. године.

 

III СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВУ

Пријаву на јавни позив могу поднијети физичка лица, односно носиоци домаћинстава за породице.

Формулар за пријаву се може преузети на сљедећим локацијама:

  • Просторије општине/градске управе;
  • Просторије Центра за социјални рад;
  • Просторије мјесне заједница;
  • Wеб страницама општина/градских управа и ба.ундп.орг

Тражене пшодатке у формулару за пријаву треба исписати читко штампаним словима.

Уз формулар за пријаву, носилац домаћинства је дужан/на доставити и сву потребну пратећу документацију којом доказује свој статус, како је наведено у ставу ВИ Јавног позива, а по основу које ће се вршити бодовање.

Пријаве се предају у просторијама општине/градске управе у затвореној коверти на којој је потребно ставити назнаку ,,ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРОЈЕКАТ ЗА ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА – НЕ ОТВАРАТИ“.

Подноситељ/ица пријаве који/а у предвиђеном року преда прописно законодавну апликацију, бити ће издата писана потврда о пријему документације од стране општинеске/градске службе.

Добивену потврду је неопходно сачувати као доказ о пријави на Јавни позив.

Тачност информација наведених у пријави ће бити детаљно провјерена у административном и теренском поступку.

Непотпуне и нетачне пријаве се неће узимати у обзир.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ.ПДФ

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ.ПДФ

САСТАНАК НАЧЕЛНИКА ТОМАША СА МИНИСТРОМ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш састао се данас са министром рада и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске Миленком Савановићем. Тема састанка било је одступање од пројекта приликом изградње Борачке зграде у Прњавору, као и рјешавање проблема који су тим поводом настали. Састанку су, осим начелника и министра, присуствовали и надлежни из Општине Прњавор и ресорног министарства, као и директор Републичке дирекције за обнову и изградњу Славко Вукајловић.

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Миленко Савановић изразио је задовољство сарадњом са Општином Прњавор, подсјетивши да је Влада Републике Српске до сада у Прњавор уложила више од шест милиона конвертибилних марака.

Савановић је изразио наду да ће проблеми са Борачком зградом бити ријешени квалитетно и брзо, те да ће зграда бити усељива у најкраћем могућем року.

“Данас смо разговарали о могућим техничким рјешењима за проблем Борачке зграде, а наши тимови ће већ у уторак поново сјести и договорити детаље”, изјавио је Савановић.

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш захвалио се министру Савановићу и његовим сарадницима на посјети, истакавши да ће Општина Прњавор уложити додатне напоре како би корисници што прије добили кључеве од стана.

“Постоје одређени технички недостаци који морају бити исправљени, због чега смо договорили да се извођач радова, надлежни из Општине Прњавор, ресорног министарства и Републичке дирекције за обнову и изградњу, већ идуће седмице састану у циљу рјешавања преосталих техничких проблема”, нагласио је Томаш.

ПОСЈЕТА ВРТИЋУ “НАША РАДОСТ” ПОВОДОМ НЕДЈЕЉЕ ДЈЕЧИЈИХ ПРАВА

Поводом недјеље дјечијих права, која се обиљежава прве седмице у октобру, начелник општине Дарко Томаш и предсједник Скупштине општине Жељко Симић посјетили су Дјечији вртић “Наша радост”. Том приликом су дјеци подијелили слаткише, док су се најмлађи одужили веселим дружењем, унапријед припремљеним рецитацијама, плесом и другим прикладним активностима.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ГРАНТ СРЕДСТАВА

Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности Општине Прњавор обавјештава да је Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине расписало јавне позиве за додјелу грант средстава за сљедеће области:

Јавни позив за подршку удружењима националних мањина

JAVNI POZIV11

Јавни позив за додјелу грант средстава невладиним организацијама укљученим у заштиту жртава трговине људима

JAVNI POZIV NVO ukljucenim u zastitu zrtava trgovine ljudima

Јавни позив за додјелу грант средстава удружењима породица несталих особа у Босни и Херцеговини за 2017. годину

Grant udruzenjima porodica nestalih

Јавни позив за додјелу грант средстава организацијама за људска права у сврху промоције људских права у Босни и Херцеговини за 2017. годину

Grant organizacijama za ljudska prava

Јавни позив за додјелу грант средстава за подршку организацијама особа са инвалидитетом

JAVNI POZIV GRANT OSI 2017

Јавни позиви су објављени 22. 09. 2017. године на интернет страници Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, као и у дневним новинама.