ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК ОПШТИНСКОГ РАЗВОЈНОГ ТИМА

У просторијама Општине Прњавор јуче је, уз присуство начелника општине и предсједника Скупштине општине, одржан радни састанак Општинског развојног тима у поступку ревизије Стратегије развоја општине Прњавор, гдје су договорени даљи кораци везани за финализацију ревизије документа Стратегија развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година.

Активности су тренутно усмјерене на израду Плана имплемантације за период 2018-2020. година и усклађивање са буџетом, након чега се очекује окончање поступка ревизије и упућивање документа у скупштинску процедуру на усвајање. Радну верзију ревидираног стратешког документа можете погледати овдје. Све евентуалне сугестије, приједлоге и коментаре можете упутити на мејл адресу [email protected]

СУПРУГА ПОГИНУЛОГ БОРЦА ДОБИЛА КРОВ НАД ГЛАВОМ

У поступку стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, који спроводи Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, данас је кров над главом добила супруга погинулог борца Војске Републике Српске Милосава Савковић из Прњавора.

Кључеве стамбене јединице, површине 86 квадратних метара, у Улици Боже Татаревића, новом кориснику уручио је замјеник начелника општине Прњавор, Славиша Миланковић.

ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

У сали Скупштине општине Прњавор данас је одржана трећа сједница Општинског штаба за ванредне ситуације. Сједницом је предсједавао командант Општинског штаба, начелник општине Дарко Томаш, а на дневном реду су били:

 1. План рада Општинског штаба за ванредне ситуације у 2018. години;
 2. План рада Општинског штаба за ванредне ситуације на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега за период 2017-2020. године;
 3. План оперативног спровођења Плана активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од интереса за општину Прњавор за период 2017-2020. године:
  а) Анализа капацитета са прегледом субјеката од значаја за заштиту и спасавање од већих сњежних падавина и снијега
  б) Финансијска средства за спровођење задатака из ове области;
 4. Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће општине Прњавор.

ПОТПИСАН УГОВОР О НАБАВЦИ ТЕХНИЧКОГ ВОЗИЛА ЗА ВАТРОГАСНУ ЈЕДИНИЦУ ПРЊАВОР

У просторијама Општинске управе данас је потписан уговор о набавци техничког возила за потребе Територијалне ватрогасне јединице Прњавор. Потписивању уговора су присуствовали начелник општине Прњавор Дарко Томаш и представници фирме “Еко-Бел” д.о.о. из Лакташа. Вриједност уговора је 170.000КМ, од чега је 80 хиљада обезбиједио Ватрогасни савез Републике Српске, а разлику од 90 хиљада Општина Прњавор.

Представник добављача, фирме “Еко-Бел” д.о.о, Љиљана Ђоковић, истакла је да је возило намјењено за техничке интервенције, тачније за помоћ повријеђенима приликом саобраћајних незгода.

“Све компоненте возила се израђују у складу са европским стандардима, а поред Прњавора, возило посједују Општина Лакташи и Град Бањалука”, нагласила је Ђоковић.

Начелник општине Прњавор Дарко Томаш изразио је задовољство данашњим потписивањем уговора, уз жељу да возило. намјењено за помоћ повријеђенима у саобраћајним удесима, буде што мање кориштено.

“Овом приликом напомињем да је прошле године, у сарадњи са Ватрогасним савезом Републике Српске, обезбијеђено једно возило вриједности скоро 300.000КМ, од чега је Ватрогасни савез обезбиједио 240.оооКМ”, истакао је Томаш и додао да ће овом набавком бити заокружен процес модернизације опреме Територијалне ватрогасне јединице у Прњавору.

ЈАВНИ УВИД У ЗАХТЈЕВ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Одјељење за просторно уређење обавјештава грађане и стручну јавност са подручја општине Прњавор да могу извршити јавни увид у захтјев и документацију за издавање еколошке дозволе за фарму за тов пилића, на локацији к.ч. 1360/1 и 1358/1 к.о. Горњи Палачковци, што одговара бр. парцела 130/3 и 130/6 (стари премјер) к.о. Палачковци, општина Прњавор капацитета 20.000 бројлера по турнусу, инвеститора Ружичић Дарка из Горњих Палачковаца, општина Прњавор, у просторијама Општинске управе општине Прњавор, Одјељења за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 4, и то сваким радним даном од 7:00 до 15:00 часова у периоду од 23.10.2017. године до 23.11.2017. године. Примједбе и мишљења на наведену документацију за издавање еколошке дозволе за фарму за тов пилића, капацитета 20 000 бројлера по турнусу, инвеститора Ружичић  Дарка из Горњих Палачковаца, општина Прњавор, доставити у писменој форми лично или поштом Одјељењу за просторно уређење, Општинске управе општине Прњавор. Све информације у вези са јавним увидом у предметни захтјев могу се добити лично у Одјељењу за просторно уређење, канцеларија број 4. и путем телефона број 051/663-162 и 051/663-740, локал 227.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Прњавор обавјештава организације, удружења, jaвне установе и предузећа, вјерске организације, мјесне заједнице, спортске клубове и друга правна лица, да је покренула активности на изради Календара манифестација општине Прњавор за 2018. годину. Приједлог пројекта манифестације потребно је доставити на прописаном обрасцу и то путем протокола у Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, најкасније до 27.10.2017. године. За све додатне информације заинтересовани се могу обратити путем телефона број 051/663-740 локал 212.

ОБРАЗАЦ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ НАГРАДА

На основу члана 6. Правилника о додјели студентске награде најбољим студентима са подручја општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 26/17), начелник општине објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За достављање захтјева за додјелу студентске награде најбољим студентима са подручја општине Прњавор у 2017. години

Позивају се студенти са подручја општине Прњавор да поднесу захтјев за додјелу студентске награде за најбоље студенте у 2017. години.

Право на додјелу студентске награде имају сви студенти који испуњавају сљедеће услове:

а) да имају пребивалиште на подручју општине Прњавор најкраће двије године прије подношења захтјева,

б) да су студенти друге и виших година првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Босни и Херцеговини и земљама бивше Југославије,

в) да нису обновили ниједну годину током студија,

г) да су према наставном плану и програму високошколске установе положили све испите из претходних година студија,

д) да су постигли просјечну оцјену најмање 9,50.

Поред општих услова пожељно је да је студент у току основног и средњег образовања учествовао и остварио запажене резултате на међународним такмичењима из неког од наставних предмета.

Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у шалтер сали општине Прњавор, на прописаном обрасцу и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

 • Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мјесеци,
 • Увјерење о уписаној академској 2016/2017. години,
 • Овјерена копија индекса,
 • Увјерење о просјеку оцјена закључно са 30.09.2017. године,
 • Овјерена изјава да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
 • Потврда о положеним испитима из претходних година студија,
 • Свједочанство из основне школе са завршним оцјенама од шестог до деветог разреда,
 • Свједочанства из свих разреда средње школе,
 • Фотокопију картице текућег рачуна.

Студенти који су у току свог досадашњег школовања учествовали и остварили успјех на неком од међународних такмичења из наставних предмета требају приложити овјерене копије диплома о освојеном првом, другом или трећем мјесту, или друга документа из којих се недвосмислено види да су учествовали на такмичењу или остварили успјех који одговара условима Јавног позива.

Јавни позив за додјелу студентских награда у 2017. години објављен је 19.10.2017. године и траје осам дана од дана објављивања, односно закључно са 27.10.2017. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

Јавни позив за додјелу студентских награда

Образац захтјева за студентске награде

ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), чл. 4. и 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) и Одлуке Скупштине општине Прњавор о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 209/21 к.о. Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 24/17) Начелник општине Прњавор објављује:

ОГЛАС

о продаји непокретности у својини општине Прњавор путем усменог јавног надметања – лицитације

I

Општина Прњавор, са сједиштем у Прњавору у улици Карађорђева број 2, заступана по начелнику општине, оглашава продају непокретности путем усменог јавног надметања – лицитације.

II

Предмет продаје је непокретност означена као к.ч.бр.209/21 „Мусин Цер“ њива 5, у укупној површини од 753 м2, уписана у ПЛ број 83 к.о. Горњи Штрпци, посјед општине Прњавор са 1/1 дијела (нови премјер), што по старом премјеру одговара к.ч.бр.1031/24 „Мусин цер“ њива, у укупној површини од 753 м2, уписана у зк.ул.2570 к.о. Штрпци, власништво општине Прњавор са 1/1 дијела, која се налази ван урбаног подручја града.Предметна непокретност продаје се по почетној продајној цијени од 1.501,50 КМ, утврђеној на основу увјерења Пореске управе, Подручни центар Бања Лука, ПЈ Прњавор број 06/1.02/0811-0524-78512/17 од 05.09.2017. године.

III

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни положити на име кауције износ од 1.000,00 КМ, на рачун Општине Прњавор број 555-00701215707-45 отворен код Нове банке а.д. Бања Лука. Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, комисија може приступити поступку продаје непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији. Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључује се одговарајући уговор у писаној форми, након прибављеног позитивног мишљења Правобранилаштва Републике Српске. Позитивно мишљење Правобранилаштва Републике Српске је услов за закључење уговора. Ако учесник лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, након закључења лицитације одустане од куповине предметне непокретности, губи право на повраћај положене кауције. Ако не успије лицитација, нити поступак продаје непосредном погодбом, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), лицитација се понавља.

IV

Уговором о купопродаји предметне непокретности ће бити одређено сљедеће:

– купац је обавезан да купопродајну цијену исплати у цјелости на рачун продавца до дана потписивања и овјере уговора код надлежног нотара, а најкасније у року од 7 дана од дана пријема позитивног мишљења Правобранилаштва Републике Српске,

– у износ купопродајне цијене ће се урачунати уплаћена кауција,

– све трошкове у вези овог уговора сноси купац.

Уколико у остављеном року не исплати у цјелости купопродајну цијену, купац губи право на повраћај положене кауције и неће доћи до закључења уговора.

V

Општина Прњавор је сагласна да се без њеног даљњег знања и пристанка укњижи право својине на предметној непокретности у корист купца, након потписивања и овјере уговора код надлежног нотара и исплате купопродајне цијене.

VI

Лицитација ће бити одржана дана 02.11.2017. године у 11,00 часова, у сали Скупштине општине Прњавор, улица Карађорђева број 2. Увид у документацију се може извршити сваки радни дан од 7,00 до 15,00 часова, почев од дана објаве у дневном листу, и то у Одјељењу за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор, те се исто тако може извршити разгледање непокретности у присуству службеника, у наведеном периоду. Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење јавног надметања, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 20/12).

VII

Уз пријаву за учешће на лицитацији се доставља доказ о уплати кауције, овјерена фотокопија личне карте за физичка лица, односно овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар за правна лица, овјерена пуномоћ за заступање за лица која не учествују у своје име и број жиро или текућег рачуна на који ће се извршити поврат уплаћене кауције учесницима са којима неће бити закључен уговор. Пријаве за учешће на лицитацији са потребном документацијом се достављају непосредно у Шалтер салу Општинске управе општине Прњавор (Карађорђева број 2, 78430 Прњавор) или путем поште, у затвореним ковертама на адресу: Општина Прњавор, Ул. Карађорђева број 2, са назнаком: “Комисија за спровођење јавног надметања – пријава за учешће на лицитацији број 01/1-014-299/17”. Право учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица која до 02.11.2017. године до 09,00 часова доставе уредне пријаве са свим напријед наведеним доказима. Пријаве се примају до 02.11.2017. године до 09,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште. Учесницима јавног надметања – лицитације, уплаћени износ кауције враћа се у року од три дана од дана одржавања јавног надметања – лицитације, осим учеснику лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија.

VIII

Оглас о лицитацији објавиће се у дневном листу „Вечерње новости“, на интернет страници Општине и огласним таблама Општине. Све остале информације се могу добити на број 051/663-286 (контакт особа: Синиша Тешановић).

Број: 01/1-014-299/17

Датум: 12.10.2017. године

                                                                                                                                                 Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                                                                   Дарко Томаш

 

 

ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 97.700 КМ ЗА ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ” ИЗ НАСЕОБИНЕ ЛИШЊЕ

 Општину Прњавор данас је посјетио министар финансија Републике Српске др Зоран Тегелтија поводом потписивања Споразума, којим се Основној школи  „Меша Селимовић“ из Насеобине Лишња, на подручју  општине Прњавор, додијељују донаторска средства у износу 97.700 конвертибилних марака.

Наиме, ради се о Споразуму о финансирању пројекта донаторским средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије.

Донаторским средствима финансираће се извођење машинских инсталација, топлотне изолације и замјена столарије у ОШ „Меша Селимовић“.

 „Општина Прњавор је прва кандидовала пројекат реконструкције школе у Насеобини Лишња. На општини је да сада у што краћем року изабере извођача радова и да се ти радови заврше у што краћем року“, истакао је министар Тегелтија.

„Вриједност овог пројекта је око 130.000 конвертибилних марака. Влада Републике Српске је из донаторских средстава обезбједила 97.700 марака, а разлику ће финансирати општина Прњавор. Ово је само један у низу пројеката који општина Прњавор реализује уз подршку Владе Републике Српске“, истакао је овом приликом начелник Томаш.

Споразум су потписали министар финансија Републике Српске др Зоран Тегелтија и начелник општине Прњавор Дарко Томаш. У оквиру посјете, поред министра Тегелтије, састанку су присуствовали и  министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске  Златан Клокић, помоћник министра финансија Републике Српске Радмила Михић са сарадницима.