TOMAŠ: PLATE BUDŽETSKIH KORISNIKA ZNAČAJNO OPTEREĆUJU BUDŽET

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš održao je danas radni sastanak sa direktorom Centra za kulturu, Centra za socijalni rad i Dječijeg vrtića „Naša radost“ i upoznao ih sa činjenicom da izdvajanja za plate ovih ustanova značajno opterećuju budžet opštine Prnjavor. „U protekle četiri godine u Dječiji vrtić „Naša radost“ primljeno je 16 novih radnika, te raspisan konkurs za još 6, zbog čega će izdvajanja za plate u 2017. godini porasti na 540.000 KM, što je 300.000 KM više u odnosu na 2012. godinu kada su ta izdvajanja iznosila 240.000 KM. U Centru za socijalni rad primljeno je 6 novih radnika, tako da će za plate u ovoj ustanovi u 2017. godini biti potrebno 350.000 KM, dok je taj iznos u 2012. godini bio 240.000 KM. U Centru za kulturu primljena su 2 nova radnika, što izdvajanja za plate u 2017. godini povećava na 160.000 KM, u odnosu na 2012. godinu kada su iznosila 120.000 KM“, rekao je načelnik Tomaš i dodao da su uvećanja za plate u protekle četiri godine bila razlog smanjenja sredstava za stipendije, podsticaje u poljoprivredi, boračka izdvajanja i izdvajanja za penzionere. Načelnik Tomaš je naglasio da je vrlo slična situacija i u Opštinskoj upravi opštine Prnjavor i da se ova praksa mora promjeniti na način da se smanje plate, ali i broj zaposlenih. „Ukupan iznos izdvajanja za plate budžetskih korisnika u 2017. godini ne smije prelaziti iznos iz 2012. godine“, ističe Tomaš. Načelnik Tomaš je izrazio posebnu zabrinutost činjenicom da je upotrebna dozvola za dogradnju Dječijeg vrtića „Naša radost“ izdata na nezakonit način, kao i da je upriličeno svečano otvaranje vrtića koji nije završen, te najavio da će više detalja o ovoj problematici iznijeti u narednom periodu.

REZULTATI KONTROLE KVALITETA VODE JAVNE VODOVODNE MREŽE OD 10.11.2016. GODINE

Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 10. novembra 2016. godine, broj: HH-8243-8247/V/11/2016, ispitivanjem šest uzoraka gradskog vodovoda uzetih dana 4.11.2016. godine, utvrđeno je da svih šest uzoraka, od kojih su 3 uzeta sa tačaka priključenih na vodozahvata Povelič, odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara.

Zbog neujednačenosti kvaliteta vode u prethodnom periodu i na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, voda sa vodozahvata iz akumulacionog jezera Drenova se i dalje smatra zdravstveno nebezbjednom i opasnom po zdravlje ljudi i rješenje broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine o zabrani korišćenja vode za piće i pripremu hrane sa navedenog vodozahvata i dalje ostaje na snazi.

REZULTATI KONTROLE KVALITETA VODE JAVNE VODOVODNE MREŽE OD 24.11.2016. GODINE

Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 24. novembra 2016. godine, broj: HH-8494-8499/V/09/2016, ispitivanjem šest uzoraka gradskog vodovoda uzetih dana 14.11.2016. godine, utvrđeno je da svih šest uzoraka, od kojih su 3 uzeta sa tačaka priključenih na vodozahvata Povelič, odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara.

Zbog neujednačenosti kvaliteta vode u prethodnom periodu i na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, voda sa vodozahvata iz akumulacionog jezera Drenova se i dalje smatra zdravstveno nebezbjednom i opasnom po zdravlje ljudi i rješenje broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine o zabrani korišćenja vode za piće i pripremu hrane sa navedenog vodozahvata i dalje ostaje na snazi.

KRAJNJI ROK ZA LEGALIZACIJU 31. DECEMBAR

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava građane opštine Prnjavor da dana 31.12.2016. godine ističe rok za legalizaciju objekata koji ne posjeduju građevinsku dozvolu. Zahtjevi za legalizaciju mogu se podnijeti u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor svakim radim danom od 7.00 do 16.00 časova. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti u Odjeljenje za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2 ili na broj telefona 051/660-905. Pozivamo građane opštine Prnjavor koji posjeduju bespravno izgrađene objekte da pristupe podnošenju zahtjeva za legalizaciju do kraja 2016. godine.

SASTANAK POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Željko Simić razgovarao je danas sa predstavnicima Udruženja ratnih vojnih invalida /RVI/, Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama “Neven”, Udruženja slijepih i slabovidih lica i predstavnicima Boračke organizacije, povodom obilježavanja 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Na sastanku je razgovarano o radu i planovima udruženja, problemima sa kojima se susreću, kao i odnosu udruženja i lokalne vlasti i njihovoj saradnji. „Opština pomaže ovim licima u skladu sa mogućnostima i to ćemo činiti i u budućnosti. Pažnju ćemo posvetiti brizi o invalidima i to finansiranjem rada udruženja i njihovih projekata“, rekao je predsjednik Simić. On je naglasio, da je invalidima potrebna pomoć u stambenom zbrinjavanju, uklanjanju arhitektonskih barijera, liječenju i zapošljavanju. Dan posvećen osobama sa invaliditetom ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obeležavaju taj dan s ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

GIMNAZIJALCI VOLONTIRALI U OPŠTINSKOJ UPRAVI

Tri učenika Gimnazije volontirala su danas u Opštinskoj upravi opštine Prnjavor, u sklopu projekta „Volontiranje maturanata“. Učenici su jedan školski dan zamjenili za dan prakse u tri odjeljenja Opštinske uprave i stručnoj službi Skupštine opštine, kako bi se upoznali sa radom i nadležnostima ovih organizacionih jedinica. Gimnazijalce je primio i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. „Ovo je prilika da se ostvari direktan kontakt sa mladim ljudima, koji svojim idejama i prijedlozima mogu doprinijeti radu Opštinske uprave“ rekao je načelnik Tomaš.

On je dodao, da je ovo dobar način da se mladi ljudi kroz različite školske sekcije i organizacije uključe u aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu. Projekat „Volontiranje maturanata“ organizuje Savjet učenika Gimnazije, s ciljem upoznavanja mladih ljudi sa načinom rada pojedinih institucija, organizacija i preduzeća. Realizacijom ovog projekta mladim ljudima se pruža prilika da pokažu svoje profesionalne vještine i upoznaju se sa dobrom poslovnom praksom.

KONKURSI ZA SUFINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Opštine Prnjavor obavještava sportiste i sportske organizacije – klubove sa područja opštine Prnjavor, da su od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, objavljeni sljedeći konkursi:

  • Sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2016. godini. Konkurs je objavljen 22.11.2016. godine i ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.
  • Sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija lica sa invaliditetom i pojedinaca sportista sa invaliditetom sa sjedištem u Republici Srpskoj, u 2016. godini. Konkurs je objavljen 22.11.2016. godine i ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.
  • Sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sportskih objekata ili terena na teritoriji Republike Srpske u 2016. godini. Konkurs je objavljen 23.11.2016. godine i ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.
  • Konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću sportskim organizacijama – klubovima Republike Srpske i sportistima pojedincima. Konkurs je objavljen 23.11.2016. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći na stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx

SASTANAK TOMAŠA I SPASOJEVIĆA: VAŽNE SAOBRAĆAJNICE POKRITI VIDEO NADZOROM

Osnovni preuslov za uspješan rad policije je dobra saradnja sa lokalnom zajednicom, zaključeno je na današnjem sastanku načelnika opštine Prnjavor Darka Tomaša i načelnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka Željka Spasojevića. „Saradnja Opštinske uprave i Policijske stanice Prnjavor je dobra, ali danas smo razgovarali kako je i unaprijediti. Dogovorili smo da napravimo iskorak u smislu uvođenja opreme. U budžetu ćemo planirati sredstva da važne saobraćajnice i putne komunikacije pokrijemo video nadzorom“, rekao je načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. Načelnik Tomaš je dodao da će oprema doprinijeti prevenciji, a kasnije i otkrivanju krivičnih dijela. Stanje bezbjednosti na području opštine Prnjavor je zadovoljavajuće, rekao je Željko Spasojević, načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka i dodao da je zadovoljan sa dosadašnjim rezultatom, ali da se uvijek može raditi na poboljšanju. „Tražiću od Policijske stanice u Prnjavoru rasvjetljavanje krivičnih dijela iz nekog prošlog perioda koja pomalo opterećuju statistiku Prnjavora, a koja se odnose na imovinske delikte tačnije teške krađe“, rekao je Spasojević. U Prnjavoru danas borave načelnici sektora Centra javne bezbjednosti Banja Luka koji na stručnim sastancima analiziraju dosadašnje rezultate rada Policijske stanice Prnjavor.